nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

aanvullende mer spoorgoederenvervoer ter inzage

Terug

Aanvullende MER spoorgoederenvervoer ter inzage

In juli 2013 heeft de Commissie voor de m.e.r. een advies uitgebracht op het MER 1e fase met betrekking tot het spoorgoederenvervoer. Naar aanleiding van dit advies en van de vragen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden is een Aanvulling op de MER 1e fase PHS-GON opgesteld. De aanvulling is in te zien bij de gemeente of te downloaden via deze link. Er kan nog tot 24 januari een schriftelijke reactie worden ingediend.

De aanvulling gaat dieper in op de gevolgen van de toename van het vervoer van goederen over het spoor. Er wordt onder andere een gedetailleerdere vergelijking gemaakt van de effecten per woonkern. Daarnaast zijn ook de resultaten van het aanvullende trillingenonderzoek opgenomen evenals een beschrijving van de gevolgen van de recente technische correctie op de geluidproductieplafonds. Dit deel is toegevoegd omdat in juli 2013 nieuwe geluidproductieplafonds zijn vastgesteld.

Op 15 november 2013 heeft de staatssecretaris het proces voor de afronding van het MER 1e fase heroverwogen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft zij besloten om een extra consultatieronde in te richten. Zo kan zij ook over de Aanvulling van het MER 1e fase reacties verzamelen en meewegen voordat ze beslissingen neemt. Deze consultatieronde betreft enkel de Aanvulling op het MER 1e fase.

Mensen worden tot en met 24 januari 2014 in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven op de informatie uit deze Aanvulling. Deze reacties kunnen worden ingediend bij het Centrum Publieksparticipatie. “Wij ontvangen uw reactie het liefst digitaal. Dat kan door het invullen van het reactieformulier via www.centrumpp.nl/phs.aspx. Per post reageren is ook mogelijk. Stuur uw reactie naar: Centrum Publieksparticipatie, Aanvulling MER PHS Oost–Nederland, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.”

Vervolgproces

Na het verwerken van de reacties uit de extra consultatieronde neemt de staatssecretaris, voor 1 juni 2014, een beslissing over de route (voorkeursvariant) voor het gedeelte tussen Zutphen en Hengelo. Zij zal haar beslissing mede baseren op het MER 1e fase, de Aanvulling op het MER 1e fase, de reacties op deze rapporten en bestuurlijke overleg met de betrokken regionale overheden. Daarnaast neemt zij een beslissing over de planning van het vervolgproces.

De gekozen voorkeursvariant wordt nader uitgewerkt in het MER 2e fase waarin de milieueffecten in kaart gebracht voor het gehele tracé tussen Elst en Oldenzaal en vastgelegd in het Tracébesluit. In deze 2e fase wordt een wettelijke inspraakprocedure in het kader van de Tracéwet gevolgd.

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.