nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

betrokken partijen bouw peperkampweg kruisen degens bij raad van state

Terug

Betrokken partijen bouw Peperkampweg kruisen degens bij Raad van State

De Raad van State heeft op dinsdagmiddag tijdens een zitting in Den Haag de nieuwbouwplannen voor 52 appartementen aan de Peperkampweg in Delden behandeld. Een groep buurtbewoners startte eerder dit jaar een bodemprocedure om de bouwplannen een halt toe te roepen. Zij zijn het op een aantal punten niet eens met de huidige plannen. De Raad van State zal over zes weken uitspraak doen in de kwestie.

Naast een groep van elf buurbewoners waren ook de initiatiefnemer van het project, de stichting Wonen Delden, en de gemeente Hof van Twente aanwezig bij de zitting. De Raad van State vroeg de partijen op een aantal punten om nadere informatie. Zo werden het aantal parkeerplaatsen, het bouwvolume, de woonbehoefte, de procedure en het certificaat Woonkeur besproken.

De bewoners gaven al eerder aan dat ze begrijpen dat er iets moet gebeuren aan de situatie aan de Peperkampweg, maar dat ze het niet eens zijn met de huidige plannen. “Wij zijn het onder andere oneens met de hoogte van het complex dat gebouwd moet worden”, zo liet Toon Nijland eerder al weten. “Daarnaast zijn wij als buurt erg ontevreden over de communicatie vanuit Wonen Delden en de gemeente.”

Alle partijen kregen op dinsdag uitgebreid de tijd en ruimte om de situatie en de plannen toe te lichten. De groep bewoners van de Peperkampweg is tevreden over het verloop van de zitting. “Iedereen heeft uitgebreid de kans gehad om argumenten voor of tegen de bouw aan te dragen”, vertelt Toon Nijland. “Wij hebben ons zegje gedaan en duidelijk gemaakt dat we het niet eens zijn met de huidige plannen.”

Er werden door de aanwonenden onder andere vraagtekens gezet bij de noodzaak van de bouw van 52 appartementen. “Hoewel de huurprijs nog niet bekend is, zal het gaan op relatief dure woningen. Hier zullen voornamelijk ouder mensen komen te wonen. Wij vragen ons af of deze senioren wel belangstelling hebben voor de appartementen als ze er hierdoor financieel op achteruit gaan.” Daarnaast zou Wonen Delden volgens Nijland mensen voor de woningen ‘ronselen’.

Directeur Henny Manrho van Wonen Delden geeft aan dat hij de term ‘ronselen’ erg negatief vindt. “Wij adviseren mensen die vanwege hun leeftijd problemen ondervinden in een normaal huurhuis zich in te schrijven voor de woningen aan de Peperkampweg. Hier hoeven ze niet de trappen op te lopen of een tuin te onderhouden. Het lijkt me heel normaal dat wij dit doen.”

Verder laat Manrho weten dat de woningen helemaal niet duurder zijn. “Deze zitten tussen de 565 euro en 615 euro, een bedrag dat lager is dan de meeste huurwoningen in Delden.” Ook leegstand hoeven de buurbewoners zich volgens Wonen Delden geen zorgen te maken. “Er zij al vijftig belangstellen voor 30 woningen. Ook in het appartement voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten zijn al plaatsen besproken.”

Nijland hoopt dat de Raad van State de wooncorporatie zal dwingen de plannen aan te passen. “Hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk gebeurt, weet ik niet. Bij ons vorige bezoek aan Den Haag hadden we een erg goed gevoel maar werd het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen. Het kan nu nog beide kanten op.” Manrho verwacht dat er niets zal worden aangepast. “Deze punten zijn al in een eerder stadium behandeld en toen hoefde er niets gewijzigd te worden. Wij wachten wel met de start van de bouw tot de uitspraak van de Raad van State.”

advertenties

26 nov 2014

“Denkt meneer Toon Nijland, dat hij Burgemeester van Delden is.
Zijn vragen uit dit artikel zijn suggestief en totaal niet onderbouwd.
Bezwaren snel in de prullebak en bouwen met die handel.”

Bernard 26-11-2014 @ 14:01 | 0 | rapporteer

Reageren

26 nov 2014

“Meneer Toon Nijland woont voorlopig aan zijn eigen plantsoen. Maar wat ik weet dat is dat ze dezelfde hoogte zouden aanhouden als het vorige complex. Maar Wonen Delden doet weer lekker wat ze willen.
En die huurprijs geloof ik geen reet van, waarom betalen we hier ons dan scheel aan die kleine ouwe keten en dan een nieuw appartement onder de €600,-. Dream on Manrho.”

maus 26-11-2014 @ 14:28 | 0 | rapporteer

Reageren

27 nov 2014

“Omdat Toon duur betaalde adviseurs, ambtenaren en bestuursvoorzitters aan het werk houd.”

Bernard 27-11-2014 @ 13:28 | 0 | rapporteer

26 nov 2014

“Ik vermoed dat het een geldkwestie is. Proberen een hogere planschadevergoeding te slaan uit de nieuwe plannen van de woningbouw. De gebouwen die er stonden leken nergens op (+veel overlast) en de gebouwen die er nu komen te staan zijn mijns inziens veel mooier en het heeft ook een open karakter. Ik sluit me bij Bernard aan dat de vragen die de 'buurt' stelt eigenlijk de buurt niet aangaan en suggestief zijn. Er zijn veel mensen die om deze woningen staan te springen en die worden beperkt in hun mogelijkheden. Het is enorm moeilijk doen om zo geld in het handje te krijgen. Anders snap ik niet waarom er zo moeilijk wordt gedaan. Het is een enorme verbetering voor Delden en haar inwoners.”

Joris 26-11-2014 @ 19:07 | 0 | rapporteer

Reageren

26 nov 2014

“Bernhard en Joris. Ik ben, en denk niet dat ik burgemeester ben. Joris, wij zijn zeker niet uit op planschade maar uit op een goed plan. Graag wil ik jullie en alle andere geïnteresseerden het volgende meegeven.

Bouw Peperkampweg

Waarom het allemaal zo lang duurt?

Resumé; Jaar 2000, de plannen liggen op tafel voor de bouw van 39 sociale woningen. Subsidie van de provincie van €358.102,- wordt overgemaakt op de rekening van voormalig gemeente Stad Delden .
Oktober 2010 ligt de eerste exploitatieovereenkomst ter inzage.
Februari 2011 uitbreiding plannen met het grondgebied Pluimershof naar 52 woningen.
In januari 2012 een inloopavond voor belangstellenden en omwonenden. Hier werden opmerkingen als “dan gaat u maar aan de andere kant zitten, gordijnen dicht doen, tot dan gaat u toch verhuizen”, werden niet geschuwd door Wonen Delden.
Door de welstandscommissie is over het plan op 12 maart een positief advies uitgebracht.
18 juli 2012 nogmaals een inloopavond voor omwonenden om de “gewijzigde”plannen toe te lichten. Volgens Wonen Delden zijn er 328 gegadigden voor een woning.
19 juli werd het bestemmingsplan ter inzage gelegd.
13 november een bijeenkomst van gemeente Hof van Twente, Wonen Delden en buurtbewoners. Hier geen oplossingen maar slechts herhalingen van wat eerder gezegd is. “Zo word het en niet anders”. Het gebouw wordt verlaagd van 9.00 meter naar 9.50 meter(?) Tevens wordt er niet volgens de woonkeur gebouwd ( wat wonen Delden wel verkondigt) De balkons zijn veel te klein bijvoorbeeld.
29 januari 2013: een coördinatieregeling word uit de procedurelade gehaald.
Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en omgevingsvergunning in één regeling. Echter: tot de dag van vandaag is er geen omgevingsvergunning afgegeven.
Wonen Delden directeur ,H. Manrho. liet aan het begin weten dat alles volgens de geldende regels moet verlopen.

Volgens de gemeenteraad loopt men in eerste instantie geen risico. Echter, als gevolg van lange procedures zou de toegezegde subsidie van zowel Gemeente als Provincie elk €358.102,- in gevaar kunnen komen. Als het plan niet doorgaat moet op basis van oude overeenkomsten met de gemeente Stad Delden aan de stichting Wonen Delden €453.000,- worden voldaan. Uiterste opleverdatum 31-12-2015.

Wonen Delden begint maar vast met slopen na een ,volgens bouwbesluit artikel 1.26, onvolledige, door de gemeente goedgekeurde melding. Er ontbreekt in de melding onder meer: waar het asbest naar toe gaat, waar het overige sloopafval naar toe gaat, wie de sloop uitvoert. Het gebouw van de duivensportvereniging staat niet vermeld (en had dus niet gesloopt mogen worden). Aanvangsdatum moet nog vermeld worden. Enkele wettelijke toelichtingen zullen tzt. worden ingevuld? Moet nog gebeuren.....!
De gebouwen zijn weg, maar, omdat het leed al is geschied, geen represailles.
Onderzoeken gelden meestal voor een bepaalde tijd. Vele onderzoeken hebben de tijd overschreden. Dit geldt voor het vaststellen van het bestemmingsplan en bodemonderzoek.
De gemeente is erg slordig met het beantwoorden van brieven naar belanghebbende partijen, waaronder de Raad van State. bv. Op 9 april 2014 ontving de gemeente een schrijven van de Raad van State, inzake beroepsschriften. Op 26 augustus had de ambtenaar tijd om een antwoord te sturen met de koptekst”Helaas is deze brief aan onze aandacht ontsnapt”.Dat er niet op tijd een publicatie in de Staatscourant is geweest spreekt dan bijna voor zich.
Vaststellen van een beeldkwaliteitsplan laat ook nog op zich wachten.

De uitspraak van de Raad van State ,voorlopige voorzieningen, was geheel gebaseerd op feiten en niet op procedures en/of aanbevelingen van de buurtbewoners. Volgens Wonen Delden zijn er nu 125 gegadigden maar men is nog steeds aan het lobbyen om het vol te krijgen?

De Raadsman van Wonen Delden wil doen geloven dat de Langestraat vergelijkbaar is met de Peperkampweg,
Panden aan de Langestraat zouden beeldbepalend zijn voor de bouw aan de Peperkampweg.
De Peperkampweg ligt in het centrum van Delden ? Er zullen voldoende parkeerplaatsen zijn, maar, als dat in de toekomst niet zal blijken komt er een ondergrondse parkeergarage !!!!
Er zal beslist geen toename van verkeer zijn met 34 extra woningen?

Al met al genoeg zaken die niet volgens de regels verlopen en dus tijdrovend zijn. Als de Gemeente alles volgens de geldende besluiten had uitgevoerd was het niet zo gelopen en hadden er al mensen kunnen wonen.

Laten we hopen dat er een goede en snelle oplossing komt. Daar is de buurt bij gebaat, maar zeker ook de rest van Delden”

Tonnie Nijland 26-11-2014 @ 20:15 | 0 | rapporteer

Reageren

27 nov 2014

“De snelste oplossing is proces staken en beginnen met bouwen.”

Henk 27-11-2014 @ 11:14 | 0 | rapporteer

27 nov 2014

“Prima en uitermate helder verhaal Toon.
Jammer dat veel mensen zich niet verdiepen in zaken voor ze ongenuanceerde en vaak 'stomme' uitspraken doen. Niveau "Cafe Borrelpraat" noem ik dat.
Onze gemeente heeft in meerdere vergunningszaken blunder op blunder gestapeld, genant gewoon.
Zolang mensen niet reageren hopen ze daar mee weg te komen. Hoe onprofessioneel kun je zijn.
Toon, ga door waar jullie mee bezig zijn!!!”

Johannes 27-11-2014 @ 01:45 | 0 | rapporteer

Reageren

27 nov 2014

“Beste Toon,

Bij een goed plan hoort een goede verdiepings-hoogte, uw probleem is van het begin al de hoogte van het gebouw. 9 meter voor 3 verdiepingen is volstrekt normaal, waarschijnlijk is door uw eigen veroorzaakte oponthoud door bouwbesluit 2012 (zorgfunctie) de bouwhoogte verhoogd van 2.6 naar 2.8 mtr (let wel voor u weer begint netto minimale maten) zo kan ik mij voorstellen dat hoogte nu 9.5 mtr wordt!

Waarom zou artikel 1.26 direct geheel ingevuld moeten worden als de aanbesteding nog moet komen, immers kan dit enkel pas na als bekend wordt!!
Wat heeft de nieuwbouw te maken met een melding in de Staatscourant??
Waarom zou de woningbouw verantwoording moeten afleggen aan u, betreft de huurprijzen en bezetting dergelijke gegevens zijn voor u totaal niet relevant
Verder staan er nog ongegronde aannames jegens de stichting die u gebruikt als verweer.

Al met al begrijp ik de reactie van de woningbouw, persoonlijk vind ik u een luis in pels die zorgt voor vertraging met alle kosten van dien.

Door uw frustratie wordt het nu een kwestie muggenzifterij, want zo ik het!, en wordt de situatie van kwaad tot erger en keert de overheid en woningbouw u de rug toe.
.
Maar nog een vraag van mijn kant, hoe worden de extra kosten vergoed door uw toedoen en van de andere 10 buurtbewoners veroorzaakt hebben. Hebben jullie dat in de broekzak of wordt dit versmeerd als belasting of huur over de inwoners van de hof van Twente?”

Bernard 27-11-2014 @ 13:24 | 0 | rapporteer

Reageren

27 nov 2014

“Hoera!! Prima reactie.”

Gerrit 27-11-2014 @ 13:35 | 0 | rapporteer

27 nov 2014

“Regels die de overheid opstelt worden door de zelfde overheid genegeerd of niet nageleefd. 9 meter was bij aanvang al onaanvaardbaar, het is niet dat artikel 1.26 geheel ingevuld moet worden (dat is al gebeurt) daarin staat dat de sloopmelding geheel ingevuld moet worden. Wetsartikel. Vermelding in de staatscourant is verplicht. Wetsartikel. Woningbouw zegt dat alles verhuurt gaat worden, wat is het probleem dit te laten zien? Wie gaat er in een duurder appartement zitten dan dat van hun huidige woning? En wie het gelag betaald. Als men meer overleg had gepleegd was het niet zover gekomen.”

Toon Nijland 27-11-2014 @ 15:18 | 0 | rapporteer

27 nov 2014

“Regels die de overheid opstelt worden door de zelfde overheid genegeerd of niet nageleefd. 9 meter was bij aanvang al onaanvaardbaar, het is niet dat artikel 1.26 geheel ingevuld moet worden (dat is al gebeurt) daarin staat dat de sloopmelding geheel ingevuld moet worden. Wetsartikel. Vermelding in de staatscourant is verplicht. Wetsartikel. Woningbouw zegt dat alles verhuurt gaat worden, wat is het probleem dit te laten zien? Wie gaat er in een duurder appartement zitten dan dat van hun huidige woning? En wie het gelag betaald. Als men meer overleg had gepleegd was het niet zover gekomen.”

Toon Nijland 27-11-2014 @ 15:18 | 0 | rapporteer

28 nov 2014

“Wonen Delden heeft ervoor gekozen om de bouw door Deldense bedrijven te laten uitvoeren, goed werkgelegenheid in ons eigen stadje. Denk hier ook eens aan!!!!
Ook hoor ik diverse geluiden van ouderen die hun huidige grote woning willen verkopen en willen inruilen voor een appartement met weinig onderhoud. De bezetting zal dus wel goedkomen. Ook is dit goed voor de doorstroming van gezinnen die in een kleinere woning wonen en naar een groter huis willen verhuizen. Ik zie alleen maar positieve dingen en geen beren op de weg. Ik zeg: Niet lullen maar (snel) bouwen!”

Joris 28-11-2014 @ 08:53 | 0 | rapporteer

Reageren

28 nov 2014

“Bernard; de gemiddelde woningen hebben een schuine kap.
De 2e zin begrijp ik niets van?
Ik heb gezegd, er is niet aangetoond dat er animo voor is.
De bezetting is wel degelijk van belang 55+ is 55+ hiervoor is subsidie verstrekt.
De communicatie is op een eenzijdige manier gegaan en wel " zo wordt het en niet anders
En wie deze zinvolle discussie gaat betalen laat ik aan Wonen Delden over.
Een ieder mag bouwen maar wel volgens de regels die hier voor gelden”

Toon Nijland 28-11-2014 @ 11:12 | 0 | rapporteer

Reageren

28 nov 2014

“Man, man, wat kun jij ongelofelijk zeuren en zeiken.”

Gerrit 28-11-2014 @ 19:36 | 0 | rapporteer

05 feb 2015

“In deze hele situatie vraag ik mij twee dingen af.
Punt 1; heeft mijnheer Nijland niet iets zinnigs te doen, blijkbaar heeft deze mijnheer veel te veel tijd of geen hobby's?
Punt 2; wat kost al deze onzin aan bezwaren e.a. aan belastinggeld, waar wij allemaal aan mee betalen? Met als resultaat..... helemaal niets!

Aanvullend hierop kan ik mij al helemaal niet voorstellen dat ook maar iemand tevreden is hoe het terrein er nu bij ligt !? Wel heb ik een alternatief voor de bouw, misschien kunnen de schuttersfeesten op deze locatie worden gehouden, mijnheer Nijland is toch zo gek hierop als Schutterskeizer. Ik weet echter niet wat meer overlast geeft, misschien moeten de buurtbewoners daar maar eens bezwaar tegen in gaan dienen !?”

Sander 05-02-2015 @ 21:45 | 0 | rapporteer

29 nov 2014

“Tjonge, waarom is er zoveel onbegrip voor de buurtbewoners. Ze komen op voor hun rechten, dan kan in Nederland gelukkig nog. Welke reden er ook voor is, de rechterlijke macht is ervoor om dit soort "gevechten" te beoordelen. Ik ken alle in- en outs ook niet, maar feit is dat onze gemeente nogal eens de mist in gaat met bouwplannen.”

Ramon 29-11-2014 @ 07:29 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2014

“Ik ben ook van mening dat daar iets moet komen te staan en de plannen zijn idd mooi echter vind ik ook dat de buurt wel een punt heeft als Wonen Delden daar echt iets aan had willen doen hadden ze dat van af het begin goed moeten communiceren dan was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen

Waar 2 vechten zal de waarheid altijd wel ergens in het midden liggen

Vind de reacties tegenover Toon dan ook erg lullig aangezien hun waarschijnlijk niet alle feiten kennen..

Ik ken ze ook niet maar Wonen Delden staat er bekend om dat ze het niet zo nauw nemen met de regels..

Werkgelegeheid voor Deldense bedrijven ben ik blij mee maar vind het te kort door de bocht om dat een relevant argument te benoemen..

Daarbij ben ik van mening dat de parkeer ruimte te weinig is.. 92 parkeer plekken lijken veel maar van de 52 appartementen hou je er 40 over 40 lijkt veel maar kijk maar eens als er bij het crematorium iets aan de hand is heb je dat ook zo vol. En is bezoek eigenlijk wel mee geteld? Stel je voor je komt thuis en alles is vol wat moet je dan doen?”

John 29-11-2014 @ 12:12 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2014

“Op de fiets komen”

Frans keizer 29-11-2014 @ 12:59 | 0 | rapporteer

29 nov 2014

“Hebben we nu ook al een crematorium?, heb ik dus ook gemist.”

John Witten 29-11-2014 @ 23:23 | 0 | rapporteer

29 nov 2014

“Hebben we nu ook al een crematorium?, heb ik dus ook gemist.”

John Witten 29-11-2014 @ 23:23 | 0 | rapporteer

30 nov 2014

“Bewoners Peperkampweg en Directie Wonen Delden. Toch te gek voor woorden, weer (6 ?) weken wachten voor er een uitspraak komt over de bouw aan de P.K. Daarna komt misschien de winter en zal er dan eindelijk gebouwd kunnen worden. Heb een advies aan dhr Manhro van W.D: Er zijn honderden , misschien duizenden mensen in nood. Zij zitten zonder broodwinning, maar ook zonder enig dak boven hun hoofd. Deze mensen zijn gevlucht richting Veilig Europa (, zij verwachten hulp, zoals wij in de periode na 1945 hulp kregen van o.a Amerika en Zweden. Zij zitten nu in oorlogsgebieden zonder enig uitzicht op betere tijden.Onze hulp zou er uit kunnen bestaan om op de braakliggende terreinen aan de Peperkampweg tenten en/of barakken te plaatsen waarin zich een paar honderd van die stakkers tijdelijk kunnen verblijven, zeker met de winter voor de boeg. Zij gered, Wonen Delden huurgeld en........ de klagers geen hoogbouw en ook nog met zon( ? ) in hun achtertuin waar een feestje kan worden gehouden met internationale groeperingen. MOOI TOCH ?????”

deha 30-11-2014 @ 21:13 | 0 | rapporteer

Reageren

10 dec 2014

“Als ik dat allemaal zo lees, vind ik het hele verhaal/protest van Toon en zijn companen een typisch NIMBY- (Not In My Back Yard) verhaal. Sneu hoor. En de belanghebbenden maar wachten tot er eindelijk gebouwd kan gaan worden. Zo sneu allemaal.”

Annemarie 10-12-2014 @ 16:15 | 0 | rapporteer

Reageren

10 dec 2014

“Helemaal mee eens!”

Gerrit 10-12-2014 @ 16:51 | 0 | rapporteer

05 feb 2015

“Helemaal mee eens!”

Sander 05-02-2015 @ 21:57 | 0 | rapporteer

22 jan 2015

“Het is zeker sneu, er zijn SCHRIJNENDE gevallen waar ouders met invalide kinderen al jaren wachten op een goede plek voor hun kinderen in Delden.
Ze vinden het fijn om hun kinderen dicht bij hun te hebben, omdat ze er zelf ook niet jonger op worden!
De zorg voor hun kinderen wordt hun steeds zwaarder naar gelang ze zelf ouder worden, maar daar denkt Toon en zijn companen niet aan.
Ik refereer nog even aan de boze brief van T. Nijland dd 24-05-2012;
Een paar zinnen uit deze brief,

54 wooneenheden dus 54 keer gemiddeld iedere week een verjaardag, geluidoverlast
Inkijk in tuinen en slaapamer waardoor prive omstandigheden worden geschonden
Op den duur leegstand, dus verpaupring van deze flat
En nu komt wel iets zeer spannends, de Hr. Nijland zegt; Hoever gaat men in begeleid wonen?
Zijn dat mensen met een verstandelijke handicap of TBSers.
Toen die tijd waren er oudere mensen die erg schrokken van het idee dat er eventuele TBSers in hun buurt zouden komen te wonen
Waar haalde hij deze erg domme en confronterende informatie vandaan, je moet het maar durven!!!!!!
Buurt bewoners stop met alle middelen van protest, om deze (vooral invalide) medemensen het onmogelijk te maken om in hun toch wel moeilijk bestaan, via deze apartementen hun levensgeluk te vinden.”

jan 22-01-2015 @ 15:39 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Ik zie nu heel veel argumenten, maar ik mis een hoofdargument waarom er niet gebouwd had mogen worden. Het was eerst een puinhoop en vooral de Pluimershof was een doorn in het oog. Er komt een nieuw plan, waarbij er natuurlijk ook mindere ontwikkelingen zullen zijn zoals meer verkeer (is nog maar de vraag) en parkerende auto's, maar hoe vaak zullen alle parkeerplaatsen tot aan de laatste plaats bezet zijn? Ik vind het belang van de mensen, die al heel lang wachten op een aangepaste woning of op begeleid wonen wel belangrijker dan het belang van de bewoners, die juist een mooier uitzicht krijgen en de buurt er op vooruit zien gaan. Alle verandering zal ergens wel iets gaan knellen, maar het kan ook een positief effect hebben. Er komt een gemeenschap met mensen waar de buurt ook van kan profiteren. En ik onderstreep echt het belang van een goede communicatie, maar het is nu verzand in een discussie over bijzaken, die niks meer te maken hebben met het eerste uitgangspunt van de buurt, zoals ik hierboven een paar keer lees. De woningbouw had dit beter moeten oplossen en de buurt (waar mensen bij zitten die niet eens op het project uitkijken) moet zich gaan beseffen dat ze een grens over gaan als ze de boel blijven ophouden, want teveel mensen lijden hieronder en hebben hierdoor een beperkter leven. Daar hebben de buurtbewoners geen last van! Dat in het achterhoofd houdend zal het tijd zijn dat iemand zich gaat opwerpen als vredesstichter en zorgt dat dit ophoudt, want onderhand begint het echt een beschamende vertoning te worden! Wordt eens volwassen en laat die tunnelvisie varen! En dat geldt voor de Woningbouw en voor de buurt!”

Joost 22-01-2015 @ 16:31 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Jan G. Ik heb inderdaad geschreven dat het niet duidelijk was wie er in kwamen wonen. Begeleid wonen is erg breed uit te leggen. Navraag leerde dat er toen ook al geen antwoord gegeven werd.
Dat de buurt niet open staat voor mensen met een beperking is geen sinds waar. Sterker nog, Wonen Delden kan of wil niet aantonen of er animo voor de appartementen is. Ons idee is om in het gedeelte nieuwstraat/ peperkampweg de mensen met een beperking te huisvesten, 20 appartementen zou genoeg zijn. Dus 2 bouwlagen. Aan de kant van de AH de 55+ woningen ,wat niet aantoonbaar is of er animo voor is.
Wat mij opvalt in deze is dat mensen een oordeel hebben en commentaar op het optreden van de buurt maar als men vraagt of men dan wel een flat van 10 bij 120 tegenover hun huis willen en dat op een afstand van 15 meter is het antwoord NEE.
Ook wij willen graag dat er een fatsoenlijk gebouw komt maar wel in overleg en niet zoals nu. Zo wordt het en niet anders.
De gemeente heeft grove fouten gemaakt waar Wonen Delden niets aan kan doen. Wonen Delden heeft grove fouten gemaakt door niet fatsoenlijk met de buurt te praten.
Joost; wethouder Simon was in deze vredestichter, maar koos om toch vooral geen gesprek te voeren met de buurt.
In afwachting van de RvS verblijven wij.”

Toon Nijland 22-01-2015 @ 18:15 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Joost, wethouder Sijbom”

Toon Nijland 22-01-2015 @ 18:33 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Jullie hadden toch al een flat tegenover jullie huis? En dat was bijna het lelijkste gebouw van Delden, ware het niet dat de Rabobank niet te overtreffen is. Ik zie dit als verrijking van het straatbeeld. Dus nee. Ik begrijp het nog steeds niet. Zon-technisch maakt het niet uit of het gebouw 50 cm hoger wordt, want als ik mij niet vergis liggen de voortuinen van jullie aan de noordkant.
Maar het is jammer dat dit niet apart kan worden uitgevochten en dat het gebouw er gewoon kan komen. Het lijkt meer een uit de hand gegroeid communicatieprobleem dan dat het nog om het gebouw gaat. Het is toch niet zo dat er niets stond en dat er een prachtig uitzicht verloren gaat, want dat is bijna wat ik hierboven lees. Er zijn veel wachtenden en die zijn de dupe van dit in mijn ogen beschamende stukje machtsvertoon van beide kanten.”

Joost 22-01-2015 @ 19:47 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Dat het Pluimershof een lelijk gebouw was mag duidelijk zijn. Dat als er een gebouw komt dat slechts 50 cm hoger is mogen ze morgen beginnen. De Pluimerhof was gedeeltelijk 2 verdiepingen, het nieuwe gebouw 3. De Pluimershof was 5,5 meter hoog. Het nieuw zal min.9.5 meter worden. 4 meter hoger dus.
Mensen aan de noordkant van het nieuwe flat ( Langestraat) hebben wel degelijk last van ernstige schaduw in hun zonnige tuinen.
Joost je bent duidelijk niet op de hoogte van dit probleem, verdiep je eerst in deze zaak voor je verder reageert”

Toon Nijland 22-01-2015 @ 20:10 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Toon heb jij er wel verstand van.
Hoe weet je dat toch allemaal dat je daar tijd voor hebt
Toon wanneer is de uitspraak moet toch een keer een einde aan komen”

Frans keizer 22-01-2015 @ 20:51 | 0 | rapporteer

Reageren

22 jan 2015

“Frans; Kennis van zaken genomen vanaf 2011 daar maak ik even tijd voor.En de uitspraak? Kijk op http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken.html?q=201401955%2F2%2FR1&search_type=all&date_from=&date_until=
Iedere woensdag worden/zijn er uitspraken gepubliceerd op de webpagina.”

Toon Nijland 22-01-2015 @ 21:54 | 0 | rapporteer

Reageren

11 feb 2015

“Is dat gezeur nu eindelijk eens afgelopen.....

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het beroep van [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], voor zover ingesteld door [appellant sub 5B], niet-ontvankelijk;
II. verklaart de beroepen voor het overige ongegrond.”

Sander 11-02-2015 @ 12:35 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.