nu 14°
Weerbericht Delden
licht bewolkt
05:00
11°
zwaar bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

college gebrek aan vertrouwen in rol vvv bij verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie

Terug

College: ‘Gebrek aan vertrouwen in rol VVV bij verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie’

Het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente heeft schriftelijk gereageerd op de vragen die D66 heeft gesteld over de situatie die is ontstaan omtrent de VVV in de Hof van Twente.

Uit de antwoorden blijkt dat er een breed gedragen gebrek aan vertrouwen is in de rol van de VVV bij de verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de gemeente. “Tijdens de vergadering van de actiewerkgroep VTE is door de volledige vergadering, waar de portefeuillehouder en de betreffende ambtenaar deel van uit maakten, vastgesteld dat er bij de vergadering onvoldoende vertrouwen was dat de VVV haar rol bij de verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie op een kwalitatieve en gewenste wijze zou gaan oppakken.”

Op vraag om uitleg over de onduidelijkheid die is ontstaan over de toekenning van extra middelen voor 2017 zegt het college het volgende: “Bij het vastleggen van de afspraken over de toe te kennen subsidie gaan wij, daar waar er nog zaken onduidelijk zijn, altijd in gesprek met de subsidieontvanger. Dit gesprek heeft met de VVV niet plaats kunnen vinden omdat er niet tot een sluitende datumafspraak gekomen kon worden, ondanks herhaalde pogingen van onze kant. Zolang er nog geen vaste afspraken zijn gemaakt over 2017 zijn wij met elkaar in gesprek. In die zin werden wij dan ook verrast door het persbericht van de VVV. In dit verband zij opgemerkt dat de door de directie en het bestuur van de VVV gekozen manier van communiceren ons erg heeft bevreemd. Niet alleen omdat sprake is van feitelijke onjuistheden, maar zeker ook omdat ervoor is gekozen om ambtenaren met naam en toenaam te noemen, daar waar iedereen weet dat de portefeuillehouder verantwoordelijk is en een medewerker zich niet kan verweren.”

Het college geeft verder aan dat het gebrek aan vertrouwen niet voortkomt uit de uitvoering van de huidige toeristische taken, maar om de rol en de inbreng van de VVV bij de doorontwikkeling van de vrijetijdseconomie. “Om een Hofbrede professionele toeristische organisatie te zijn, dient de VVV zich om te vormen van een ledenorganisatie naar een organisatie die werkzaam is voor alle ondernemers in de vrijetijdsbranche in Hof van Twente. De VVV heeft geparticipeerd in het gesprek over de noodzakelijke wijzigingen en zich ook achter deze visie gesteld. Conform de afspraken heeft de VVV een stappenplan voorgelegd dat op maandag 31 oktober aan de portefeuillehouder is gepresenteerd. Over de inhoud van dit stappenplan hebben wij op die datum geen akkoord kunnen bereiken. Het gesprek concentreerde zich op de extra middelen die het VVV bestuur noodzakelijk achtte om de transitie naar een nieuwe organisatie goed te kunnen maken. Deze middelen waren niet opgenomen in het door de raad ter beschikking gestelde budget in het kader van de Sociaal Economische Visie (SEV). (Overigens zij hier opgemerkt dat de VVV reeds gedurende 2 jaar extra middelen heeft gevraagd en heeft gekregen, mede in het kader van de noodzakelijke omvorming). Mede daardoor is het concept promotieactiviteitenplan 2017, dat ook stond geagendeerd voor deze vergadering, niet besproken.”

Op de vraag hoe het college met het vertrek van de VVV invulling denkt te geven aan de plannen voor de vrijetijdseconomie in de Sociaal Economische Visie, reageert het college als volgt: “Wij zijn ons, samen met de actiewerkgroep VTE en de economische werkgroep, over een alternatief voor de doorontwikkeling van de vrijetijdseconomie aan het beraden. In die zin is de VVV weliswaar de preferente, maar niet de enige, uitvoeringspartner. In meerdere gemeenten in onze omgeving (Bijv. Lochem, Tubbergen, Haaksbergen, Borne) zijn daartoe (recente) voorbeelden beschikbaar. Uiteraard zullen wij de Raad goed geïnformeerd houden over het verloop van dit traject en de gevolgen voor de uitvoering van de activiteiten.”

Grote gevolgen met betrekking tot de toestroom van toeristen door het mogelijke wegvallen van de VVV ziet het college ook niet. “Wij zien geen mogelijke nadelige consequentie voor het aantal toeristen. Hiervoor is aangegeven dat aan een alternatief wordt gewerkt. Wel zien wij een uitdaging in het op een goede wijze informeren van de gasten die onze gemeente bezoeken. De feitelijke situatie kunnen wij echter pas beoordelen nadat de leden van de VVV hebben gesproken.”

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.