nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
14:00
22°
lichte regen
17:00
23°
lichte regen
20:00
20°
lichte regen
23:00
15°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

gemeente hof van twente sluit 2014 af met positief saldo van 4 miljoen euro

Terug

Gemeente Hof van Twente sluit 2014 af met positief saldo van 4 miljoen euro

Gemeente Hof van Twente heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief saldo van ruim 4 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag 2014. Met deze stukken legt het college van burgemeester en wethouders beleidsmatig en financieel verantwoording af. Wethouder Harry Scholten is tevreden, maar rekent zich niet rijk: “Het is een mooi resultaat, maar het wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers. Dat betekent dat we naar de toekomst toe gewoon veilig blijven begroten.” Het college heeft de jaarrekening en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. De raad behandelt de jaarrekening en het jaarverslag in de raadsvergadering van dinsdag 16 juni.

Gezonde financiële huishouding

Hof van Twente heeft in 2014 veel incidentele voordelen gehad. Zo was er een hogere dividenduitkering, de algemene uitkering van het rijk aan de gemeentes is gestegen, en de gemeente heeft enkele ontvangen subsidies niet volledig gebruikt. Verder steeg het aantal bijstandsuitkeringen in Hof van Twente minder dan het landelijk gemiddelde en zijn de budgetten voor oprichting van centra voor Jeugd en Gezin niet gebruikt. “We zijn heel blij met het positieve resultaat en met onze gezonde financiële huishouding. Maar het overschot is voornamelijk veroorzaakt door éénmalige meevallers”, zegt wethouder Harry Scholten, portefeuillehouder Financiën. “Het is zeker niet vanzelfsprekend dat dat ook komend jaar weer zo zal zijn. Daarom blijven we ook komend jaar voorzichtig met ons geld omgaan.”

Bestemming voor het overschot

Uit de jaarrekening is gebleken dat het positieve saldo 4.009.935 euro bedraagt. In de periode tot en met augustus 2014 werd al duidelijk dat de jaarrekening een overschot zou laten zien. Daarom heeft de gemeenteraad eerder al besloten om een bedrag van 2.252.614 euro toe te voegen aan de algemene reserve. Deze algemene reserve heeft geen specifieke bestemming, maar wordt ingezet om financiële tegenvallers op te vangen. Het voorgaande betekent dat er nog 1.757.321 euro over is. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit resterende overschot de volgende bestemming te geven:

  • 190.000 euro toevoegen aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Dit betreft een subsidiebedrag dat Hof van Twente heeft ontvangen van het rijk, bedoeld voor binnenstedelijke vernieuwing.
  • 416.895 euro beschikbaar stellen voor budgetoverheveling. Dit zijn niet-gebruikte budgetten uit 2014, die pas worden uitgegeven in 2015.
  • 720.000 euro toevoegen aan de Egalisatiereserve Frictiekosten Reorganisatie. Dit betreft kosten die de reorganisatie van de gemeente met zich heeft meegebracht. De gemeenteraad is van deze ontwikkeling al in maart 2015 op de hoogte gesteld.
  • Het resterende rekeningresultaat van 430.426 euro toevoegen aan de Algemene Reserve.

Raadsvergadering

De jaarrekening en het jaarverslag zijn ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze stukken tijdens de (openbare) raadsvergadering van dinsdag 16 juni vanaf 19 uur in het gemeentehuis in Goor. De vergaderagenda en de bijbehorende stukken zijn te downloaden van de website gemeenteraad.hofvantwente.nl

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.