nu 14°
Weerbericht Delden
licht bewolkt
05:00
11°
zwaar bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

gezamenlijke zienswijze d66 fracties goederenroute

Terug

Gezamenlijke zienswijze D66 fracties goederenroute

De D66 Werkgroep Goederenvervoer IJssellijn – Twentelijn wil reageren op het MER 1e fase "Uitbreiding spoorcapaciteit Zutphen-Hengelo (PHS).

De werkgroep is een initiatief van Aart Karssen, statenfractievoorzitter D66 Overijssel en wil een zienswijze indienen. Om de zienswijze zoveel mogelijk gewicht te geven zal deze worden ondertekend door zoveel mogelijk D66 fracties langs de lijn alsmede door statenleden uit Overijssel en Gelderland. Ook D66 Hof van Twente zal deze zienswijze ondersteunen! De werkgroep komt tot de volgende zienswijze:

De werkgroep heeft haar twijfels aan nut en noodzaak van het goederenspoor door Oost-Nederland.

Deze MER gaat uit van een dusdanige groei van het goederenvervoer over het spoor dat een goederenpad door Oost-Nederland nodig is. Echter is de werkgroep van mening dat deze groeiprognose zwak is onderbouwd. Op de lange termijn, tientallen jaren, vinden zij dat het waarschijnlijk is dat groei te verwachten is, en dat het wenselijk is om een keuze voor spoor- in plaats van wegvervoer middels goede faciliteiten naast de al bestaande Betuwelijn aantrekkelijker te maken. Verder vinden zij dat er onvoldoende is onderbouwd waarom de te verwachten extra capaciteit voorlopig niet kan worden gevonden in een betere benutting van de gehele Betuwelijn. Dit te meer daar het traject tussen Zevenaar en Oberhausen op korte termijn wordt uitgebreid naar drie sporen.

d66

Waarom geen dedicated vrachtspoorlijn, alle vier varianten zijn aanpassing bestaande spoorinfrastructuur.

De werkgroep is verder van mening dat een dedicated vrachtspoor, een spoorlijn alleen voor goederenvervoer in de plannen niet meer voorkomt. Alle vier de routevarianten gaan over bestaand spoor. Daardoor zullen er onvermijdelijk belangrijke negatieve omgevingseffecten te voorzien zijn bij alle varianten, die alle veel bebouwde kommen doorsnijden. Er wordt onvoldoende beargumenteerd dat de kans op grote calamiteiten niet significant toeneemt. Groot nadeel van deze MER is dat alleen het deeltraject tussen Zutphen en Hengelo onderzocht is, terwijl het gaat over een goederenpad tussen Elst en Oldenzaal. Daardoor is het naar oordeel van de werkgroep niet mogelijk om tot een gebalanceerd oordeel te komen.

Een derde goederenweg.

Daarnaast merkt de werkgroep op dat een dedicated goederenspoorweg, tot nu toe als te duur weggezet, “dus” moet een oplossing met bestaande infrastructuur worden gerealiseerd. Deze presentatie is volgens de werkgroep misleidend, omdat er een goede derde mogelijkheid voorligt, de Bosvariant Oost Nedeland. Deze heeft de voorkeur van de werkgroep. Het betreft een nieuwe dedicated lijn, enkel voor spoorgoederenvervoer, langs het tracé van de N18, “high tech, low speed en low cost”. Door het samenvallen met de N18 wordt het landschap niet doorsneden. Bovendien brengt deze optie ook werkgelegenheid in Oost-Nederland door de aanleg van één of meerdere railcontainerterminals, bijvoorbeeld in Twente.

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.