nu 17°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
11:00
19°
geheel bewolkt
14:00
23°
licht bewolkt
17:00
25°
onbewolkt
20:00
23°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

hof van twente start inkoop jeugdzorg

Terug

Hof van Twente start inkoop Jeugdzorg

De 14 Twentse gemeenten starten 22 juli het inkooptraject voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd die nu vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd wordt (Jeugd GGZ) en de zorg voor jongeren met een (lichte) beperking die nu vanuit de AWBZ gefinancierd wordt (Jeugd AWBZ). De inkoop maakt deel uit van de overgang van de jeugdzorgtaken naar de gemeenten.

De gemeenten hebben al taken bij het ondersteunen van ouders en kinderen bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Denk aan de centra voor Jeugd en Gezin en consultatiebureaus. Als gevolg van de nieuwe Jeugdwet worden de gemeenten per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg; voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de aanpak van kindermishandeling. Ook de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een (lichte) beperking worden verantwoordelijkheden van de gemeenten.

Inkooptrajecten

De inkoop die 22 juli start betreft de inkoop van geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (Jeugd GGZ) en het verblijf, behandeling en persoonlijke verzorging van jongeren met een beperking (Jeugd AWBZ). De huidige functie begeleiding uit de AWBZ is al aanbesteed bij het inkooptraject ‘ maatwerkvoorzieningen’  dat per 1 juli jl. is gesloten.’  De regionale inkoop van de provinciale jeugdhulp (hulp en ondersteuning aan jeugd en gezinnen) vindt later plaats. Voor de gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (gezinsvoogdij) en jeugdreclassering vindt een andere inkoopprocedure plaats en worden met een beperkt aantal aanbieders overeenkomsten gesloten. Volgens planning kunnen in november van dit jaar alle contracten worden gesloten. Zo is de zorg voor huidige en nieuwe cliënten gegarandeerd.

Jeugd GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg gaat het om een breed en divers palet van aandoeningen, uiteenlopend van autisme, psychose, anorexia tot depressiviteit. Deze hulp wordt nu nog vanuit de zorgverzekeringswet betaald. Ook de inkoop van ernstige enkelvoudige dyslexie voor de jeugd die nu door de zorgverzekeraars wordt ingekocht, valt onder deze inkoop. Binnen de GGZ zijn veel verschillende hulpverleners actief, zowel vrijgevestigden als instellingen: psychiaters, klinisch psychologen, gezondheidzorg psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen. Vanaf 1 januari zullen gemeenten doorverwijzen naar de Jeugd GGZ. Ook huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen doorverwijzen naar de Jeugd GGZ.

Jeugd AWBZ

Een groot gedeelte van de zorg voor jongeren met een beperking wordt nu betaald vanuit de AWBZ. Een groot deel van deze jongeren krijgt straks zorg en ondersteuning op grond van de Jeugdwet. Het gaat over de inkoop van  verblijf van jongeren in een instelling, behandeling en persoonlijke verzorging.  Vanaf 1 januari zullen gemeenten doorverwijzen naar deze vormen van jeugdhulp. Ook huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen doorverwijzen naar deze hulp.

Openbare aanbesteding

De inkoop van de nieuwe jeugdzorgtaken pakken de Twentse gemeenten voor een groot gedeelte gezamenlijk op. De inkoop van Jeugd GGZ en Jeugd AWBZ vindt plaats door middel van een openbare aanbestedingsprocedure. De gemeenten sluiten hierbij raamcontracten af met de professionele aanbieders die aan de voorwaarden voldoen. Dit betekent dat de gemeenten gezamenlijk afspraken maken met aanbieders over de prijs en kwaliteit van zorg en ondersteuning. De contracten worden afgesloten voor één jaar met de mogelijkheid van drie maal een verlenging van één jaar.

Het inkooptraject is op dinsdag 22 juli gestart. Zorgaanbieders kunnen zich op dit traject inschrijven via het systeem Negometrix (www.negometrix.com). In Negometrix staan deze inkooptrajecten beschreven onder tendernummer 14004 (Jeugd-GGZ) en 15442 (Jeugd-AWBZ).

Informatiebijeenkomst

Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd om inschrijvers te informeren over het inkooptraject en de wijze waarop inschrijvers kunnen deelnemen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 juli, van 9.00 uur tot 10.30 uur in Van der Valk hotel Hengelo, Bornsestraat 400 in Hengelo. Per inschrijver kan zich maximaal 1 persoon aanmelden voor deze bijeenkomst. Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden staat in de tenders beschreven op www.negometrix.com en op de website www.samen14.nl.

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.