nu 14°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
13°
geheel bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

ingezonden eerste bijeenkomst actiegroep goederenvervoer

Terug

Ingezonden: Eerste bijeenkomst Actiegroep Goederenvervoer

Delden – 14-02-2013 – De Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente roept de inwoners van Delden om de eerste bijeenkomst van de nieuw opgerichte groep op 28 februari bij te wonen. Deze zal gehouden worden bij Grand café "In de Hagen", Stadshagen 201 in Delden vanaf 20.00 uur.

Aanleiding:

Bijna een jaar geleden werd door Prorail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorlichting gegeven over de plannen rond het Goederenvervoer Oost Nederland in het Gemeentehuis in Goor. Van vele kanten werden we benaderd om ons in Delden te gaan organiseren om te voorkomen dat er voor het eerst structureel Goederentreinen gaan rijden over de Twentekanaallijn (Zutphen - Hengelo) We hebben toen als eerste prioriteit onder DAG (Deldense Actie Groep) met succes geprobeerd zoveel mogelijk "zienswijzen" in te sturen. Inmiddels hebben we de Actiegroep op Hof van Twente niveau getild o.a. om een betere gesprekspartner van de Gemeente te kunnen zijn.

Waar staan we nu?

Inmiddels is de Vereniging officieel opgericht, inclusief statuten, inschrijving bij Kamer van Koophandel, (een lege) bankrekening en een bestuur. Doelstelling van AGH is het tegenaan van structureel spoorgoederenvervoer over de Twentekanaallijn door de Hof van Twente. De contacten met RONA, pers en actiegroepen uit Hengelo en Lochem zijn gelegd. Wij hebben de Statencommissie Infrastructuur tijdens een werkbezoek de knelpunten bij eventueel grootschalig goederenvervoer dwars door Delden kunnen laten zien. We hebben een alternatief voor de Noordtak Betuweroute ("Twentekanaalplus") ontwikkeld en o.a. gepresenteerd aan Wethouder Bron die binnen Regio Twente de portefeuille infrastructuur beheerd.

Wat kunt u voor ons doen?

1 - Het bijwonen van bovenstaande bijeenkomst waarin we dieper in zullen gaan op de problematiek van de bestaande goederentreinen (caprolactam trein) en de stand van zaken ten aanzien van PHS-GON, zeg maar de noordelijke aftakking van de Betuweroute. Graag uw gewaardeerde komst met beantwoorden/reply bevestigen ivm de logistiek.

2 - Deze mail verspreiden onder mogelijk geïnteresseerden uit uw kennissenkring.

3 - U op te geven als lid van de vereniging door een mail met uw adresgegevens te sturen naar agh@twentekanaallijn.nl

4 - Uw contributie c.q. donatie over te maken naar rekeningnummer 17 80 87 300 ten name van Actiegroep Hof van Twente. Wij denken aan minimaal €10 per jaar om kleine kosten te kunnen dekken. Dit is natuurlijk onvoldoende om ingehuurde adviseurs en advocaten te kunnen bekostigen. Op 28 februari komen we met een voorstel hoe we de vereniging willen financieren.

5 - Door de volgende link te volgen: www.stichtingspoorhinder.nl kunt u informatie vinden over het Burgerinitiatief om middels minimaal 40.000 handtekeningen de problematiek op de IJssellijn rechtstreeks op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Doen! RONA en wij ondersteunen dat initiatief van harte, ook omdat uiteraard de meeste goederentreinen via de IJssellijn naar de Twentekanaallijn en de Twentelijn komen. Dus een oplossing op de IJssellijn is ook de oplossing voor de andere lijnen.

Tenslotte:

In de komende weken wordt binnen het PHS - GON de keuze gemaakt welk van de vier alternatieven zal worden uitgewerkt in de MER procedure voor het Goederenvervoer van Elst-grens bij Oldenzaal. (De Noordtak Betuweroute). De Twentekanaallijn is één van de vier alternatieven. Diverse Bestuurders maar ook RONA hebben het belang van burgerprotesten onderstreept. Met reuring door burgers vanuit dat voor Den Haag zo verre Twente wordt er beter geluisterd en staan regionale bestuurders ook sterker in hun strijd om onacceptabele schade en hinder te voorkomen.

Bij Borne worden momenteel geluidsmetingen naast het spoor gedaan; geluidhinder wordt wettelijk geregeld in de wet SWUNG. Deze nieuwe wet maakt ook de illegale Volvotrein en de huidige DSM/Caprolactam trein opeens legaal? Hoe is dat mogelijk? Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt geregeld door het wetsvoorstel BASISNET dat al door de Tweede Kamer is aangenomen en dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

BASISNET staat tweemaal zoveel LPG ketelwagens toe over de Twentekanaallijn (dus door Delden en Goor) als over de Twentelijn. Wij proberen dat gevaar nog bij de Eerste Kamerleden op hun bureau te krijgen. Verder willen wij de overlast door trillingen als gevolg van zwaar goederentransport aan de kaak stellen.

Wij hopen u in groten getale te zien op donderdag 28 februari waar wij u zullen bijpraten en ook graag ideeën en suggesties van u horen.

advertenties

14 feb 2013

“Is het plan nog niet van de baan nu de bezuiningen van ruim 6 miljard op wegen en spoor eraan komen?

Volgens mij las ik ergens dat de plannen voor meer goedenvervoer in Oost Nederland eerst van de baan waren. Weet niet of het om deze lijn gaat?”

Dennis Sievers 14-02-2013 @ 09:46 | 0 | rapporteer

Reageren

16 feb 2013

“Plannen zeker niet van de baan. Deze zomer valt besluit.

Zie: http://www.mooilochem.nl/spoor-lochem-delden-36-extra-goederentreinen-per-dag/”

Mooi Lochem 16-02-2013 @ 11:36 | 0 | rapporteer

14 feb 2013

“we moeten niet alle afwijzen ,we moeten er alles aan doen voor de werkgelegenheid,dus ik ben er niet voor.”

jan 14-02-2013 @ 11:38 | 0 | rapporteer

Reageren

14 feb 2013

“Werkgelegenheid komt er hier niet..”

John 14-02-2013 @ 23:54 | 0 | rapporteer

Reageren

15 feb 2013

“Werkgelegenheid lijkt me echt een uiterst dubieus argument. De trajectkeuze maakt voor de werkgelegenheid niet zoveel uit. Het gaat er meer om welke plaatsen de overlast krijgen, hopelijk niet Delden.

Bovendien worden in Nederland veel problemen op het spoor veroorzaakt door te intensief gebruik, zowel voor goederen als voor personen. Het beleid is gericht op het vrijmaken van spoorcapaciteit in het westen voor personenvervoer en vervolgens het goederenvervoer om te leggen. Het doel is dus eigenlijk vooral weer niet echt investeren!”

Robbie de Kamper 15-02-2013 @ 09:41 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.