nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

ingezonden gemeente informatie goederenvervoer oostnederland

Terug

Ingezonden: Gemeente informatie goederenvervoer Oost-Nederland

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt het spoor gereed gemaakt voor de toekomst. Om de doorstroming van het goederenvervoer te bevorderen loopt een goederenroute door Oost-Nederland. Hoe deze route precies gaat lopen moet nog worden vastgesteld.

Het Milieueffectrapport (MER) 1e fase is op 21 mei 2013 gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u het rapport (en een reeks achterliggende technische rapporten) inzien op de website www.centrumpp.nl en vanaf 28 mei op een aantal locaties in de regio. Ook kunt u vanaf 21 mei reageren op het afgeronde MER 1e fase, ondermeer via een formulier op www.centrumpp.nl

In de maanden mei en juni 2013 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu met medewerking van de opstellers van het MER informatieavonden in de betrokken gemeenten. Over de exacte data en de opzet van deze avonden wordt u nader geïnformeerd via een nieuwsbrief en via regionale en lokale media.

Waarom deze MER 1e fase?

Om deze keuze voor de goederenroute weloverwogen te kunnen maken wordt er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Voor Oost-Nederland is gekozen het MER op te knippen in twee fasen. In de eerste fase zijn de milieueffecten onderzocht van de vier mogelijke tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo. Het rapport geeft inzicht in de effecten en de benodigde omgevingsmaatregelen per variant. Er wordt in het MER 1 fase geen voorkeur uitgesproken voor een variant. In de tweede fase van het MER wordt het traject van Elst tot Oldenzaal/grens in zijn geheel bekeken.

Proces

• Begin 2012 zienswijzeprocedure voornemen tot het opstellen van projectMER en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

• 21 mei publicatie van het MER 1e fase + mogelijkheid tot reageren

• 29 mei en de maand juni zijn er 12 informatiebijeenkomsten in de regio

• Staatssecretaris neemt op basis van MER 1e fase en alle reacties en adviezen een beslissing over voorkeursvariant tussen Zutphen – Hengelo en planning van vervolgstappen

Documenten

Vanaf 21 mei 2013 is het MER 1e fase en 15 achterliggende onderzoeksrapporten beschikbaar viawww.centrumpp.nl

Vanaf 28 mei 20163 ligt het MER ook ter inzage bij diverse gemeenten en bibliotheken. U kunt vanaf 21 mei 2013 via www.centrumpp.nl de adressen vinden.

Kom naar de informatieavonden

Het MER 1e fase is een lijvig rapport, onderbouwd door 15 achterliggende onderzoeksrapporten. Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de stukken nog aanvullende vragen hebt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom besloten om langs het gehele tracé informatieavonden te organiseren om zoveel mogelijk persoonlijke uitleg te geven over de onderzoeksresultaten. Onderwerpen die tijdens de avonden aan bod komen zijn de milieueffecten van de vier varianten (dus alleen tussen Zutphen en Hengelo en niet tussen Elst en Zutphen en Hengelo en Oldenzaal/grens), de manier waarop u kunt reageren op het MER en het vervolgproces.

Het ministerie nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een van de informatieavonden in uw regio. Tijdens de avonden bent u vanaf 17.00 tot 21 uur welkom om binnen te lopen en u te laten informeren. Het programma is op elke avond gelijk en bestaat uit twee identieke plenaire sessies met presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen. De eerste plenaire sessie begint om 17.30 uur en de tweede sessie om 19.15 uur. Daarnaast kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur de informatiemarkt bezoeken. Bij de panelen zijn deskundigen van het ministerie en ProRail beschikbaar om al uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

De informatieavond in Hof van Twente is op:

13 juni 2013 in het Gemeentehuis Goor, De Hofte 7, 7471 DK Goor.

Informatieavond: van 17.00 uur tot 21.00 uur Plenaire sessies: start 17.30 uur en 19.15 uur

Plaats en tijd van de overige informatiebijeenkomsten zijn te vinden op www.centrumpp.nl

Reageer op het MER 1e fase

Geef uw reactie op het MER 1e fase en de onderliggende onderzoeken. U kunt van 21 mei tot en met 8 juli 2013 reageren. Met het digitale reactieformulier kunt u uw reactie en eventuele bijlagen (maximaal 10 MB) versturen. Het formulier staat vanaf 21 mei 2013 online.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over hoe u kunt reageren of andere vragen over het proces, neem dan contact op met het Centrum Publieksparticipatie via telefoonnummer 070 - 456 96 00. U kunt uw vragen ook mailen naarinfo@centrumpp.nl.

Voor meer projectinhoudelijke informatie kunt u ook terecht op www.prorail.nl/phs-gon of kunt u contact opnemen op met de afdeling Publiekscontacten van ProRail 0800-776 72 45 (gratis) of mailen via www.prorail.nl/contact

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.