nu 14°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
13°
geheel bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

ingezonden verzet agh tegen spoorgoederenpad twentekanaallijn

Terug

Ingezonden: Verzet AGH tegen spoorgoederenpad Twentekanaallijn

Vanaf heden dinsdag 21 mei is de Milieueffectraportage (MER) eerste fase over de Goederenroutering Oost-Nederland (GON) beschikbaar en zullen omwonenden van de Twentekanaallijn ongetwijfeld bedolven worden onder de publiciteit. Op donderdag 13 juni zal er vanaf 17.30 uur tot 21.00 uur door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en ProRail wederom een informatie-avond, infomarkt en tweetal plenaire sessies gehouden worden voor alle inwoners van Goor, Markelo en Delden, zoals die ook vorig jaar gehouden is. Deze informatie-avond vindt plaats in het gemeentehuis te Goor. Iedereen heeft de tijd tot 9 juli a.s. om te reageren op de MER! De reactie (vorig jaar zienswijze genoemd) van omwonenden van de spoorlijn wordt volgens zeggen van het ministerie van I&M in de besluitvorming meegenomen. De op 21 mei bekend gemaakte rapporten bevatten geen afwegingen, geen keuzes maar brengen in kaart wat de gevolgen zijn voor de vier alternatieven als het goederen vervoer uitgebreid wordt met 1 resp. met 2 goederenpaden. (Eén goederenpad betekent ca. 40 extra treinen per nacht over het te kiezen traject!) Het is nu al bekend dat vanwege tegenvallend vervoersaanbod de minister in het najaar gaat kiezen voor één goederenpad.

AGH logo

AGH is ervan overtuigd dat deze keuze voor één goederenpad ingegeven is door de beperkte aanpassingen die daarvoor nodig zullen zijn binnen het kader van de nieuwe geluidswet SWUNG en de bij de Eerste Kamer ter goedkeuring liggende wet Basisnet, die het vervoer van gevaarlijke stoffen regelt.

Zo wordt stapje voor stapje het onzalige plan uitgevoerd om goederentreinen vanaf Elst via bestaand spoor dat voor reizigersvervoer gebouwd is (en dus dwars door dichtbevolkte stads- en dorpskernen en vlak langs woningen dendert) via Oldenzaal ons land te doen verlaten. Tot Elst maakt ditzelfde goederentransport nog gebruik van de speciaal voor goederenvervoer gebouwde Betuweroute mét allerlei veiligheids- en geluidsvoorzieningen.

Door de recente, dodelijke ramp met een giftrein in Wetteren (België) op 4 mei komt de salamitactiek van het Ministerie van I&M in een surrealistisch licht te staan:

  • Bij het transport van gevaarlijke stoffen is het streven om de kortste route te gebruiken om maximale veiligheid te realiseren. De gekozen goederenroutering over Oost-Nederland (GON) blijkt echter voor zeker 40% van deze goederentreinen (nl. die met bestemming Oost-Europese landen) juist een omleiding te zijn! Een omleiding over Nederlands grondgebied door dichtbevolkte woonkernen!
  • De ca. 3000 geprognosticeerde ketelwagens/goederenwagons over de IJssellijn, waarvan 1700 over de enkelspoorse Twentekanaallijn door Markelo, Goor en Delden, zouden geen infrastructurele veiligheidsmaatregelen behoeven, dit in tegenstelling tot het vervoer van diezelfde wagons over de veilige Betuweroute!

In 2010 was de voltooiing van de GON nog gepland in 2020 terwijl de recente plannen op 2028 uitkomen. Dit betekent blijvende bezorgdheid bij omwonenden van de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn!

Ook al zou de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld (PvdA), in het najaar besluiten tot één goederenpad over de IJssellijn (Arnhem-Deventer) en Twentelijn (Deventer-Hengelo), dan nóg zal AGH zich met kracht inzetten voor het weren van goederenvervoer over bestaand spoor: Ófwel er komt een voor goederenvervoer geschikte noordelijke aftak van de Betuweroute óf de Betuweroute wordt doorgetrokken bij Zevenaar langs de A3 óf er wordt meer gebruik gemaakt van de veiliger binnenvaart over water!

De kwalijke gevolgen van intensief goederenvervoer op de Twentekanaallijn voor omwonenden zijn: forse aantasting van leefbaarheid, systematische geluidshinder en triloverlast 's nachts, aantasting van uw nachtrust, vermindering van bereikbaarheid, trilschade, ernstige gezondheidsrisico's bij een treinongeval en, ten slotte, forse daling van de waarde van úw woning!

Bent u nog geen lid van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente? Mail dan naar agh@twentekanaallijn.nl of schrijf naar AGH (Kievitstraat 51, 7491 CM Delden), maar meld u zich vooral aan!

(Afbeelding: De dodelijke giftreinramp in Wetteren-Schellebelle (België) vond op 4 mei 's nachts plaats in het buitengebied. Duizenden omwonenden moesten worden geëvacueerd voor langere tijd! De ramp vond in het buitengebied plaats, maar toch vielen er doden en vele gewonden in omliggende woonkernen.)

advertenties

22 mei 2013

“De keuze voor de Twentekanaallijn wordt terecht door iedereen in Delden gevreesd. Toch meen ik wel dat wij zeker ons voordeel kunnen doen met de inhoud van de MER. Er komt namelijk heel duidelijk in naar voren dat de te verwachten geluidsoverlast nergens zo groot zal zijn als in Delden en nergens zijn zoveel zware tegenmaatregelen (geluidsschermen) noodzakelijk als hier.

Als er een logische conclusie wordt verbonden aan de MER, dan kiest men voor een ander traject!”

Robbie de Kamper 22-05-2013 @ 11:06 | 0 | rapporteer

Reageren

24 mei 2013

“Nog steeds ben ik verbaasd dat wordt onderzocht om het goederenvervoer vanuit Rotterdam naar o.a.
Duitsland door Oost Nederland moet gaan.
In de Tweede Kamer van het vorige Kabinet is door meerdere kamerleden aan de regering gevraagd
om met de Duitse regering te gaan praten om de Betuwelijn door te trekken naar Duitsland en het spoor
daar aan te passen. De Tweede Kamer was dan eventueel bereid om bij te dragen in de kosten.
Deze week was er voor onze regering een pracht kans geweest om met de Duitse regering te onderhan-
delen bij de gezamenlijke bijeenkomst in Kleef en Nijmegen.
De oostelijke kamerleden kunnen dit punt nogmaals op de agenda laten plaatsen.
De Duitse regering werkt ook mee aan een derde spoorlijn van Hamburg naar het Roergebied.
Een en ander zou de samenwerking tussen beide landen kunnen vergroten.”

Ton Bolwerk 24-05-2013 @ 19:59 | 0 | rapporteer

Reageren

25 mei 2013

“Lijkt mij erg duidelijke zie hieronder:
1. Voor treinen naar Noord-Duitsland, Scandinavië en bestemmingen in Oost-Europa is de route via Oldenzaal/grensde kortste en dus de efficiëntste.
2. In Duitsland is de capaciteit voor goederentreinen op het traject Emmerich - Oberhausen niet onbeperkt. Daardoor rijden er in de toekomst bijvoorbeeld treinen via Venlo, waarvan de logische (kortste) route via Emmerich zou zijn.
3. In het dichtbevolkte Roergebied is op de aanwezige spoorlijnen onvoldoende capaciteit om veel extra goederentreinen te verwerken tussen Oberhausen (spoorlijn vanuit Nederland) en Hamm (spoorlijn naar het noordoosten).”

WtW 25-05-2013 @ 19:14 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.