nu 11°
Weerbericht Delden
onbewolkt
05:00
10°
licht bewolkt
08:00
10°
onbewolkt
11:00
17°
onbewolkt
14:00
21°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

jeugd in gemeente hof van twente erg sportief

Terug

Jeugd in gemeente Hof van Twente erg sportief

Delden – 28-02-2013 – Sinds 2010 voert Sportservice Overijssel voor de provincie en deelnemende gemeenten ‘Fit en gezond in Overijssel’ uit, een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder volwassen inwoners van Overijssel. Deze monitoring levert betrouwbare resultaten op die gebruikt worden in het ontwerpen en evalueren van sportbeleid. In navolging op ‘Fit en gezond in Overijssel’, heeft Sportservice Overijssel in 2012 voor achttien Overijsselse gemeenten de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een online vragenlijst naar sportgedrag, beweeggedrag en leefstijl van de jeugd van 4-17 jaar. De jeugd in Overijssel sport veel in verhouding tot de jongeren in de rest van Nederland. In Overijssel scoort de gemeente Hof van Twente erg hoog.

Een sporter volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO-norm) is een persoon die minimaal twaalf keer per jaar sport. In Overijssel voldoet 92% van de jeugd van 4-17 jaar aan deze norm. Dit is hoog vergeleken met landelijke cijfers, want in de leeftijd van 6-17 jaar voldoet 84% aan de norm. Tussen jongens en meisjes zit nagenoeg geen verschil. In het basisonderwijs wordt iets minder gesport (91%) en in het voortgezet onderwijs iets meer (94%). Dit komt met name omdat de leeftijdsgroep 4-6 jarigen duidelijk minder sporten (82%). Naarmate het niveau op voortgezet onderwijs toeneemt, neemt het aantal jongeren dat aan de norm voldoet ook iets toe (92%, 94% en 96%). Jongeren met overgewicht (89%) en obesitas (83%) voldoen minder vaak aan de norm, datzelfde geldt voor allochtonen (87%).

Hof van Twente

In totaal hebben 20.945 van de in totaal 138.900 jongeren meegedaan aan het onderzoek. In de Hof van Twente wonen 6.183 jeugdigen in de leeftijd 4-17 jaar. Van deze groep hebben 914 inwoners meegedaan aan de enquête. Dit is 4% van het totale deelnemersaantal.

Aantal sporters

In de Hof van Twente sport 95% van de jeugd van 4 tot 17 jaar. Alleen Oldenzaal scoort met 96 % nog hoger. In onze gemeente is 82% van de jongeren lid van een sportvereniging. Aan de Overijsselse jeugd is ook gevraagd of zij zichzelf als een sporter zien. Ruim 58% antwoordt positief op die vraag. In de Hof van Twente is dit 61%. Op het gebied van zwemdiploma’s scoort onze gemeente het allerhoogste in de provincie. Van de onderzochte groep bezit 89% minimaal één zwemdiploma. Bij de leerlingen van het voortgezet onderwijs in de gemeente is dit zelfs 100%.

NNGB norm

De respondenten zijn verder gevraagd hoeveel dagen zij tenminste 60 minuten matig intensieve lichaamsbeweging hebben. De jeugd van 4-17 jaar voldoet aan de NNGB wanneer zij deze beweging dagelijks halen. In Overijssel  haalt 12% van de jeugd deze norm. Landelijk ligt dit percentage voor dezelfde doelgroep op 17%. In onze gemeente voldoet 12% aan deze omschrijving.

Intensief sporten

Om de fitnorm in beeld te krijgen is de respondenten gevraagd hoe vaak per week zij intensief 20 minuten achtereen bewegen. Onder intensief bewegen wordt sporten of andere inspannende activiteiten verstaan. Hierbij wordt voldaan aan de fitnorm bij 3 keer intensief bewegen per week. In Overijssel haalt 67% van de jeugd de fitnorm. In Nederland ligt dit percentage op 40%. In onze gemeente haalt maar liefst 75% van de jeugd deze norm. Alleen Losser kan in Overijssel dezelfde cijfers overleggen.

Sedentair gedrag

Respondenten zijn gevraagd naar het aantal dagen en minuten, dat zij besteden aan televisie/dvd kijken en computeren. Deze zijn omgerekend naar de norm voor sedentair gedrag. Het meest interessante is te zien welke jongeren veel sedentair gedrag vertonen. Een hoog percentage betekent dus een grotere hoeveel jongeren die meer dan 2 uur per dag zittend gedrag vertonen. Het Overijsselse percentage van veel sedentair gedrag ligt op 41%. Vergeleken met het landelijke gemiddelde van 51% is dit lager.

Dit landelijke cijfer geldt echter voor de leeftijdsgroep van 4-11 jaar en het cijfer van de Jeugdsportmonitor geldt voor jongeren van 4-17 jaar. Wanneer wordt gekeken naar de leeftijdsgroepen zien we dat de leeftijdsgroep 4-6 jaar (16%) ver onder het landelijk gemiddelde zit en de leeftijdsgroep 7-10 jaar (39%) er iets boven. In het voortgezet onderwijs zitten alle leeftijdsgroepen boven het Overijsselse percentage.

Alleen havo- en vwo-leerlingen (47%) vertonen minder sedentair gedrag dan de leerlingen van het vmbo bbl en kbl (57%) en vmbo gl en tl/mavo (55%). Verder zitten jongeren met overgewicht (46%) vaker 2 uur of langer per dag achter de computer en/of televisie. Dit geldt ook voor allochtonen (46%) en jongeren met een beperking (53%). Echter geldt in alle gevallen dat leeftijd de sterkste voorspeller voor sedentair gedrag is. De Hof van Twente zit op het provinciale gemiddelde van 41%.

Extra sport en beweging

Bijna 68% van de jeugd in Overijssel geeft aan onder en/of na schooltijd extra sport- en beweegactiviteiten te krijgen. Scholen uit het voortgezet onderwijs (71%) lijken vaker een extra aanbod bovenop de gymlessen te hebben dan scholen uit het basisonderwijs (66%). In de gemeenten Almelo (58%) en Rijssen-Holten (52%) ligt dit cijfer lager ligt en hoger in de gemeenten en Dinkelland (77%) en Oldenzaal (79%).

Vervolgens is de jeugd gevraagd wat hun mening is over dit extra aanbod van sport- en beweegactiviteiten. De jeugd in Overijssel is over het algemeen positief is over deze activiteiten. In de gemeenten Hengelo, Hof van Twente (83%), Dinkelland, Losser, Steenwijkerland staan jongeren behoorlijk positief ten opzichte van het extra sport- en beweegaanbod.

Roken

Alleen aan de jongeren uit het voortgezet onderwijs is de vraag gesteld of zij wel eens gerookt hebben. In Overijssel geeft 22% van de jongeren aan wel eens gerookt te hebben. Landelijk ligt dit cijfer hoger, namelijk op 34% (10-19 jaar). Cijfers van GGD Twente geven aan dat 19% van de Twentse jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar wel eens gerookt heeft. Volgens GGD IJsselland had in 15% van de 12-15-jarigen wel eens gerookt. De vergelijkingen met de landelijke- en provinciale cijfers is lastig, aangezien de leeftijdsgroepen met elkaar verschillen. Jongeren in het voortgezet onderwijs in de Hof van Twente roken in verhouding veel. 8% geeft aan dat ze dagelijks een sigaret opsteken. Dit percentage ligt alleen in Kampen (9%) hoger.

Alcohol

In Nederland is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol 16 jaar. Onder de 16 jaar is alcohol drinken niet toegestaan. Van de jongeren in het voortgezet onderwijs geeft meer dan de helft (53%) aan wel eens alcohol gedronken te hebben. In Nederland ligt dit cijfer op 70%. Het resultaat komt wel overeen met cijfers uit 2007 van GGD Twente van de leeftijdsgroep 14-16-jarigen. In het onderzoek is ook het aantal jongeren opgenomen die de afgelopen vier weken minimaal één keer vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (binge-drinken) hebben gedronken. In Overijssel heeft 17% van de jongeren in de afgelopen vier weken aan bingedrinken gedaan. In vergelijking met het landelijke cijfer (30%) ligt het Overijsselse percentage een stuk lager.

Bron: Jeugdsportmonitor 2012

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.