nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
17°
geheel bewolkt
08:00
19°
zwaar bewolkt
11:00
23°
matige regen
14:00
22°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

meer begeleiding voor statushouders hof van twente

Terug

Meer begeleiding voor statushouders Hof van Twente

Statushouders die worden gehuisvest in Hof van Twente krijgen meer begeleiding. Daarvoor heeft gemeente Hof van Twente de bestaande overeenkomst met Vluchtelingenwerk herzien. Statushouders die in 2016 in Hof van Twente worden gevestigd, krijgen maximaal 18 maanden begeleiding in plaats van 8 maanden. In die periode kunnen statushouders onder andere gekoppeld worden aan een gezinscoach, die hen maatschappelijk begeleidt. Verder wil Hof van Twente uitgebreider invulling geven aan onderdelen uit de wettelijk verplichte inburgering. Voor de begeleiding van statushouders wil de gemeente nadrukkelijk de samenwerking zoeken met Vluchtelingenwerk, Salut en andere betrokken instanties. De nieuwe afspraken moeten ertoe leiden dat statushouders sneller en beter integreren en participeren in de gemeenschap.

Statushouders boven de 18 jaar die in Hof van Twente komen wonen, worden begeleid door Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON). De gemeente heeft hiervoor in 2015 een contract afgesloten met Vluchtelingenwerk. Sindsdien zijn er ontwikkelingen waardoor het contract herzien moest worden. Zo heeft de gemeente in 2016 een verhoogde taakstelling gekregen om 89 statushouders op te vangen. De gemeente heeft bovendien de ambitie uitgesproken om een half jaar voor te lopen op de taakstelling, wat neerkomt op de huisvesting van ongveer 134 statushouders in 2016. Bovendien is er eind 2015 een bestuursakkoord gesloten tussen de VNG en de rijksoverheid, waarin de maatschappelijke begeleiding van statushouders een meer dwingend karakter heeft gekregen onder het motto ‘Blijven is meedoen’.

Taken Vluchtelingenwerk                                                                                  

De overeenkomst met VWON voor het begeleiden van statushouders in Hof van Twente rust op vier pijlers:

  • Vestigen Integreren Participeren (VIP 18): maatschappelijke begeleiding
  • Gezinshereniging: ondersteuning bij aanvraag voor gezinshereniging.
  • Informatie en advies: beschikbaarheid Vluchtelingenwerk voor vragen en informatie
  • Uitvoering Huisvesting statushouders / hervestigers: ondersteuning die nodig is om in de toegewezen woning te kunnen wonen, zoals inrichting en administratie rondom het huren van de woning

Participatieverklaring

Op enkele punten is de overeenkomst uitgebreider dan de wettelijke verplichting. Wethouder Pieter van Zwanenburg noemt een voorbeeld: “Van statushouders wordt onder andere verwacht dat ze de Participatieverklaring ondertekenen, een verplicht onderdeel van de inburgering. Hiermee geeft de statushouder aan de Nederlandse normen en waarden te kennen. De gemeente heeft daarbij een informeringsplicht. Wij vinden dit onderdeel zo belangrijk, dat we daar extra aandacht aan willen geven. Vluchtelingenwerk gaat hiervoor een Plan van Aanpak voor ons maken.”

Gezinscoaches

Vluchtelingenwerk Oost Nederland is pas gestart met het inzetten van gezinscoaches. Deze helpen statushouders bij de dagelijkse, praktische vragen. Wethouder Pieter van Zwanenburg: “Het is voor statushouders heel fijn om een aanspreekpunt te hebben die ze kennen en aan wie ze allerlei vragen kunnen stellen, van administratie tot hele praktische dingen zoals het wekelijks buiten zetten van de vuilcontainer. Een gezinscoach blijkt daarin heel veel te kunnen betekenen. Daarom hebben we Vluchtelingenwerk gevraagd om de inzet van die coaches verder uit te werken en te professionaliseren.”

Overeenkomst

De nieuwe afspraken met Vluchtelingenwerk Oost Nederland gelden voor alle vluchtelingen die binnenkomen in 2016. Voor 2017 wordt de overeenkomst opnieuw bekeken op basis van de ervaringen in dit jaar.

advertenties

10 jun 2016

“Kosten?. nvt Waarschijnlijk 10 x restafval in 2017 en doorwerken tot 69”

Gerard 10-06-2016 @ 18:49 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.