nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

overheden oostnederland mer onzorgvuldig en achterhaald

Terug

Overheden Oost-Nederland: ‘MER onzorgvuldig en achterhaald’

Landsdeel Oost roept staatssecretaris Mansveld op geen overhaaste beslissingen te nemen over de goederenroutering Oost-Nederland en te zoeken naar toekomstvaste oplossingen. Dit hebben de provincies en de Regio's in Oost Nederland laten weten als reactie op het Milieu Effect Rapport (MER) van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) voor het goederenvervoer in Oost-Nederland. Naar verwachting wordt het aantal goederentreinen de komende 20 jaar verdubbeld. In 2030 zouden er dan bijna 60 treinen per dag over het spoor rijden, die voor veel overlast zorgen voor de meer dan 100.000 bewoners langs de IJssel- en Twentelijn. Landsdeel Oost wil geen toename van het aantal goederentreinen zonder afdoende maatregelen om overlast te beperken en de veiligheid langs het spoor te waarborgen. Het MER geeft hier nog onvoldoende inzicht in.

De overheden in Oost Nederland vinden het MER onzorgvuldig en achterhaald. De MER gaat nog uit van de komst van 2 extra goederenpaden. In de tussentijd is er voor 300 miljoen bezuinigd op PHS in Oost-Nederland en is 1 extra goederenpad geschrapt. De uitvoering is verschoven van 2020 naar 2028. De gevolgen hiervan voor de goederenroutering in Oost-Nederland zijn niet meegenomen in het MER. Bovendien is het niet duidelijk welke maatregelen er worden getroffen om de overlast die nu al bestaat voor de ruim 100.000 aanwonenden te beperken.

IJssellijn

In het MER zijn meerdere varianten uitgezocht voor de toename van het goederenvervoer in Oost-Nederland, waaronder de route over de IJssellijn met kopmaken in Deventer. Landsdeel Oost vindt het echter te vroeg om te kiezen voor de IJssellijn. Het Ā‘kopmaken' van de treinen in Deventer kost veel tijd en geld, waardoor het maar de vraag is of transportbedrijven gebruik van de IJssellijn maken als er nog snellere en goedkopere routes voorhanden zijn. De overheden vragen de staatssecretaris eveneens de bestaande goederenroute over Amersfoort-Apeldoorn-Deventer als volwaardig alternatief mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen, te meer omdat er in de toekomst minder personentreinen gaan rijden dan verwacht en er daardoor op deze route ruimte blijft voor goederentreinen.

Overlast

De overheden zijn van mening dat kosten voor maatregelen om de overlast te beperken te laag zijn ingeschat. Er is alleen gekeken naar de wettelijke grenzen en te weinig naar het menselijke aspect. Het aantal goederentreinen kan volgens de prognoses toenemen tot bijna 60 treinen per etmaal in 2030. Dat betekent dat mensen die nu al overlast ondervinden in de toekomst veel vaker overlast zullen ondervinden en dat er meer mensen last zullen hebben van goederentreinen op het spoor. In de huidige situatie is er al sprake van overlast door geluid en trillingen. Dit vraagt nu al om maatregelen. In de MER zijn geen maatregelen opgenomen om overlast door trillingen te beperken, terwijl de streefwaarden ook nu al worden overschreden. Landsdeel Oost houdt de staatssecretaris aan haar toezegging om hiervoor de benodigde middelen vrij te maken.

Lange termijn

Oost Nederland wil een lange termijn oplossing voor het goederenvervoer in Nederland. Zij roepen staatssecretaris Mansveld op om geen overhaaste beslissingen te nemen nu er nog zoveel onduidelijkheden zijn over het personen- en goederenvervoer in Oost-Nederland. In september zullen de regionale overheden in Oost-Nederland de gevolgen van de invoeren van PHS in Oost-Nederland verder met de staatssecretaris bespreken.

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.