nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

pvda college handelt in strijd met gemeentewet

Terug

PvdA: ‘College handelt in strijd met gemeentewet’

De PvdA fractie in de Hof van Twente is verbolgen over het feit dat het college geen antwoord wil geven op vragen omtrent de problematiek van het bungalowpark Herikerberg. De partij wil weten op welk moment het toenmalige college is geïnformeerd over het schrappen van het verbod op uitponding van de bungalows in de overeenkomst met de initiatiefnemers. Ook wil de partij weten hoe dit in zijn werk is gegaan. Het college geeft in een antwoord aan dat gelet op het feit dat de Hof van Twente in cassatie gaat tegen uitspraak van het gerechtshof, de gemeente gediend is met radiostilte. Het weigeren van het college om de vragen te beantwoorden is volgens de sociaaldemocraten echter in strijd met de gemeentewet. “De PvdA wil over deze openbare informatie beschikken om zelf te kunnen bepalen of het mogelijk is om zonder juridische risico’s deze kwestie aan de orde te stellen in de gemeenteraad. Wij kunnen ons alles voorstellen bij terughoudendheid om zaken te bespreken die onder de rechter zijn, maar wij willen daar zelf een politiek oordeel over kunnen vellen.”

Het college geeft echter aan dat het niet wenselijk is om in het openbaar uitspraken te doen in de deze kwestie. “Dit geldt dus ook voor de beantwoording van de door PvdA gestelde schriftelijke vragen. In de vergadering van het presidium van 31 januari 2014 is afgesproken, dat zodra op 10 februari 2014 de definitieve cassatiedagvaarding is ingediend, de fractievoorzitters dat document, alsmede het feitenrelaas Landgoed Hof van Twente ter kennisname zullen ontvangen. Bovendien is afgesproken, dat een gesprek zal worden georganiseerd tussen de fractievoorzitters en advocaat de heer Schutrups over genoemde stukken en de ontstane situatie.”

De PvdA vindt openheid van zaken echter noodzakelijk om de verantwoordelijkheid als gekozen volksvertegenwoordigers te kunnen uitoefenen. “Een procedure kan mogelijk wel 4 tot 10 jaar duren en gedurende die tijd doet een Raad niets aan de oorzaak van het probleem dat is ontstaan. Wij willen bekijken of we maatregelen kunnen nemen om dit soort claims te voorkomen. Vanzelfsprekend willen we heel voorzichtig omgaan met de informatie die eigenlijk gewoon openbaar is, maar we willen 100 procent zekerheid dat we alle informatie hebben om te voorkomen dat we fouten maken.”

Uit de stukken van de rechtbank blijkt volgens de PvdA dat iemand buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld. “We hebben alle verslagen van de raadsvergaderingen en de collegevergaderingen bestudeerd, maar om in deze kwetsbare zaak 100 procent zeker te zijn vragen we eigenlijk aan het College of we alles wel hebben. In de stukken die wij hebben, is in ieder geval niets terug te vinden van een terugkoppeling.” Fractievoorzitter Rijkens wijst op het feit dat het College op grond van de gemeentewet daarnaast verplicht is een raadslid alle informatie te verstrekken die nodig is voor zijn functioneren. “Bovendien dient het College onze vragen binnen 30 dagen te beantwoorden. Op 7 december hebben we onze vragen gesteld en nu pas, na twee maanden, krijgen we te horen dat het College geen antwoord wil geven. Daarmee handelt het College in strijd met de gemeentewet.”

De PvdA heeft nu een WOB verzoek bij het College neergelegd en doet een beroep op bijstand waarop raadsleden recht hebben. “Mijn partij vindt dat het hier om een principiële zaak gaat waar het behoorlijk functioneren van de raad betreft. Wij krijgen we nu de opdracht om onze mond te houden. Het College acht ons kennelijk niet in staat om zelf een oordeel te vellen, maar niet het College maar wij als Raadsleden moeten ons straks verantwoorden naar onze kiezers.”

advertenties

06 feb 2014

“19 maart nadert met rasse schreden, dus wordt zwarte piet achter sinterklaas aangestuurd en komen ze dit jaar direct na de verkiezingen met de verrassingen ( te betalen kosten) uit de grote zak. Schuldigen zijn dan ook met de noorderzon vertrokken en nieuwe raad zit met de gebakken peren. Waarschuwing en tegenstemmen van PVDAag niet meer gehoord worden.”

D.H. 06-02-2014 @ 12:01 | 0 | rapporteer

Reageren

06 feb 2014

“Cassatie slaagt als een rechtsoverweging onbegrijpelijk, tegenstrijdig of anderszins strijdig is met het toepasselijk recht en indien het in beroep in cassatie door de advocaat is opgeworpen . Dus wie wordt de cassatie-advocaat van de gemeente Hof van Twente ? Welke cassatie-advocaat brengt vooreerst een cassatie-advies uit ? Gelet op het financiële belang dient daarna nog een second-opinion worden gevraagd aan een derde-cassatie advocaat alvorens beroep in cassatie bij de Hoge Raad wordt ingesteld.. Gelet op mogelijke kantoorbelangen ligt het in de dat, gelet op het vorenstaande, drie verschillende advocaten (liefst buiten het arrondissement Overijssel) deze klus moeten zien te klaren.”

Welke cassatie-advocaat heeft het Hof aangetrokken ? 06-02-2014 @ 12:53 | 0 | rapporteer

Reageren

14 feb 2014

“Toch spannende tijden voor de Hof van Twente, waar valt de 10 Miljoen, wie kunnen we er voor bedanken door vooral op hun Partij te gaan stemmen, en zijn er al inventarisaties gemaakt voor nog meer prijzengeld.
Een beetje partijlid gaat natuurlijk voor "tunnelvisie", afboeken en opnieuw met mooie praatjes aankomen.
Dit jaar is toch echter het jaar van de "penningmeesters" en wat zullen er veel prijzen vallen, de potten zitten overvol. Succes iedereen met de "juiste" keuze.

Oh ja, ik stel voor dat diegenen die puinhopen gemaakt hebben allemaal naar Utopia moeten voor verantwoording, dan hebben wij er ook nog wat aan, penningmeesters, overijverige ambtenaren, JansenSteur alles mooi naar Utopia en daarna 3 weken schoffelen.”

Peter 14-02-2014 @ 06:58 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.