nu
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
half bewolkt
08:00
11°
onbewolkt
11:00
17°
zwaar bewolkt
14:00
20°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

pvda raad wist niet van cruciale stappen in bungalowproject sijbom door het stof

Terug

PvdA: ‘Raad wist niet van cruciale stappen in bungalowproject’ – Sijbom door het stof

De PvdA komt aan de hand van het arrest van de rechtbank over het bungalowpark Herikerflier tot de conclusie dat de raad twee keer onkundig is gehouden van cruciale besluiten. De eerste keer betreft het een besluit van de gemeentelijk stuurgroep die besloot in 2008 de bepaling om niet te mogen verponden te schrappen, zo laat de partij weten. Uit het Arrest blijkt volgens fractievoorzitter Rijkens tevens dat de ondernemers om uitstel hebben gevraagd maar dat de raad is verteld dat de ondernemers weigerden om onder de nieuwe voorwaarden de overeenkomst te tekenen.

Met betrekking tot de particuliere verkoop van de woningen had de gemeente voet bij stuk moeten houden, zo geeft Rijkens aan. “Juist het verbod op de verponding was een eis die de politiek nadrukkelijk had gesteld als voorwaarde om akkoord te gaan met het bungalowpark.”

Een tweede punt waar de raad niet over geïnformeerd werd is volgens Rijkens ook cruciaal. “Tijdens de raadsvergadering hebben het College en het CDA en de VVD met de initiatiefnemers van het bungalowpark gesproken en het College heeft vervolgens met de initiatiefnemers onderhandeld.”

“Uit het Arrest blijkt nu dat de ondernemers om uitstel hebben gevraagd. Ons is echter verteld dat de ondernemers weigerden om onder de nieuwe voorwaarden de overeenkomst te tekenen. Als dit echt zo is en daar ga ik van uit dan zijn we als raad misleid en heeft de toenmalige voorzitter zich echt onbehoorlijk gedragen naar de projectontwikkelaars maar ook naar de raad.”

Wethouder Sijbom door het stof

Wethouder Sijbom moest zich op dinsdagavond 26 november tijdens een extra ingelaste raadsvergadering verantwoorden voor zijn uitspraken inzake het bungalowpark. De PvdA had gevraagd om dit debat.

De fractie gaf eerder aan furieus te zijn over de manier waarop wethouder Sijbom omgaat met de uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden. “Vooral het gemak waarmee de bevolking de mededeling krijgt dat zij opdraaien voor de miljoenenclaim schiet ons in het verkeerde keelgat”, zo lieten de sociaaldemocraten weten.

Sijbom maakte hierna zijn excuses: “Ik begrijp dat de wijze waarop mijn uitlatingen in de media zijn gekomen hoogst ongelukkig is. Ik bied daarvoor mijn oprechte verontschuldigingen aan. Mijn woordkeus had zorgvuldiger moeten zijn en de informatievoorziening op zijn minst terughoudender in afwachting van het onderzoek van het arrest. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om te voorkomen dat eventuele schadeclaims op het bordje van de inwoners van Hof van Twente terecht komen.”

Op dinsdagavond bood Sijbom nogmaals zijn excuses aan. De PvdA wil snel een inhoudelijk debad over de kwestie en tevens onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de situatie.

advertenties

27 nov 2013

“Wat staat er in de bestuursaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente ?
Bij welke maatschappij heeft de gemeente de verzekering afgesloten ?
Welk advocatenkantoor krijgt opdracht de second-opinion door te voeren ( minimaal op cassatie-rechtspraak niveau en bij voorkeur een kantoor buiten Overijssel)
Wat is en was de provinciale toezichtdrol ?
Hoe groot is het eigen risico volgens de polis ?
En, en, en enz............................................................................ ?”

Polis 27-11-2013 @ 17:26 | 0 | rapporteer

Reageren

28 nov 2013

“En zullen de verantwoordelijken ook hiervoor aansprakelijk gesteld worden ? De toenmalige voorzitter (Bijleveld) en raad moeten gestraft worden. Bijv. door ze voor 5 of 10 jaar te verbannen voor politieke bestuurlijke functies. Maar dat zal wel niet gebeuren. Foutje bedankt.

Bij elk bedrijf worden dergelijke verantwoordelijken ontslagen en krijgen zo'n negatieve naam dat ze ook weer moeilijk aan de slag komen in dezelfde zakelijke wereld. Maar politici zijn onschendbaar zeker.......”

Ramon 28-11-2013 @ 09:54 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2013

“De voorzitter van de raad in 2008-2010 was de heer Hans Kok (Partij van de Arbeid), burgemeester. Bijleveld zat in Den Haag toen.... En PvdA van Rijkens zat zelf in college toen de verkeerde veranderingen en onvolledige voorlichting volgens Rijkens gebeurden. Maar de eigen PvdA en PvdA-bestuur maakt blijkbaar geen fouten. Het ligt opeens aan CDA. Het is blijkbaar campagne hoor en PvdA is bang voor verlies door Samsom dus maar lekker trappen tegen het CDA lokaal en tegen BPH en andere partijen. Rudolf Beens heeft al geschreven dat de bepaling er in 2008 nooit door VVD Sijbom, PvdA en gemeentebelang mocht zijn uitgehaald...... Maar deden ze toch. En nu is het opeens volgens PvdA Rijkens weer schuld van de Roomsen hoor, en niet van VVD en de Roden. Was een mooi bungalowprojectje. Voor paar miljoen schadeclaim hadden gemeente en stenenschuivers Brandriet De Leeuw ook omwonenden kunnen uitkopen en hertenpaadje kunnen aan leggen he! Die Sijbom heeft wel erg veel fouten gemaakt hoor. Daarheeft Rijkens wel gelijk in. Wie gaat nu in de media al opgeven en toezeggen tte betalen?”

Herman 29-11-2013 @ 13:11 | 0 | rapporteer

28 nov 2013

“Geachte 'Polis' en andere geïnteresseerden. Het antwoord op deze vragen zal toch echt door de gemeente moeten worden gegeven. Misschien kan 'Polis' een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur?”

robert 28-11-2013 @ 10:53 | 0 | rapporteer

Reageren

28 nov 2013

“SLOAPERSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS”

ben 28-11-2013 @ 12:44 | 0 | rapporteer

Reageren

28 nov 2013

“@robert
Lijkt mij typisch een zaakje voor EMLS”

Jos 28-11-2013 @ 16:56 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2013

“Gaat Partij van de Arbeid ook de eigen PvdA-burgemeester Kok en PvdA-wethouder Harrie Knuiman nog van katoen geven. Die zaten toen in 2008 en 2009 in het college toch? PvdA, Gemeentebelang en VVD.

Maar blijkbaar is volgens Rijkens alleen de VVD-wethouder Josh Sijbom schuldig en zelfs het toenmalige CDA, dat nog in de oppositie zat en gewoon tegen losse verkoop bleef. Net zoals BPH ook.

Of zaten Knuiman, Kok en PvdA toen zelf te slapen en probeert de heer Rijkens er een stunt en slaatje uit te slaan. Is het wel goed voor verdere juridische stappen om dit allemaal in media te gooien, PvdA? Of mag de PvdA-campagne ons burgers wel miljoenen schade kosten! ? Wij trappen er niet meer in.

Lees de Twentsche courant van paar dagen geleden. PvdA-wethouders zaten te slapen, hoor.”

Herman 29-11-2013 @ 13:03 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2013

“Is het in 2005 al fout gegaan ?
http://www.nieuwsuitdelden.nl/2013/11/voormalig-raadslid-wees-2009-al-fouten-bungalowplan/”

Anno 2005 29-11-2013 @ 13:57 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2013

“Nou, het landschap zag er in 2005 wel anders uit. Het zou toen een echt bungalowpark van Roompot worden. Raadslid Beens behandelt enkele relevante vraagstukken in zijn brief. Het zou ook interessant zijn om het antwoord daarop eens nader te beschouwen. Beens stelt inderdaad dat er al in 2005 iets misging, namelijk dat er in de samenwerkingsovereenkomst een mogelijkheid tot uitponden is opgenomen.

Terugkomende op die rechtsoverweging 2.28 van het arrest van 12 november 2013 spreekt het gerechtshof wat mij betreft echt in raadselen. Gelet op het openbare karakter van de gemeenteraadsvergaderingen moet het voor de initiatiefnemers (Landgoed) toch duidelijk zijn geweest dat de gemeenteraadsleden zich niet (laat staan in meerderheid) positief hebben uitgelaten over uitponden? Het was toch voor Landgoed bekend dat een positief oordeel van de gemeenteraad wel nodig was? De gevoerde onderhandelingen hebben toch aantoonbaar geleid tot een resultaat dat niet door de gemeenteraad werd gedragen?”

Robbie 29-11-2013 @ 17:49 | 0 | rapporteer

Reageren

29 nov 2013

“Als een College de Raad niet goed informeert is dat politiek gezien een "doodzonde" Een Raad kan geen goede besluiten nemen wanneer deze niet is voorzien van de juiste informatie. Het werd al helemaal moeilijk toen het College, volgens de heer Rijkens, een soort van "achterkamertjes" politiek aan het bedrijven was. Mogelijk lopen de burgers uit de Hof van Twente de kans om nu financieel afgerekend te worden door de ingediende schadeclaim van de projectontwikkelaars. Wethouder Sijbom neemt in februari afscheid en blijft op deze manier de storm voor. Jammer dat het toenmalige College de rekening niet meer gepresenteerd kan worden. Of bestaat er nog een kleine kans?”

Ronnie Steentjes 29-11-2013 @ 23:37 | 0 | rapporteer

Reageren

01 dec 2013

“Beste Herman en anderen,
Ik heb rond deze zaak twee punten genoemd die naar de mening van mijn partij onderzocht zouden moeten worden. 1. is het niet informeren van de raad door dhr Sijbom en 2. het onjuist informeren van de raad door Burgemeester Kok. In het laatste geval heb ik aangegeven dat als blijkt dat hij ons willens en wetens verkeerd heeft geinformeerd we zouden moeten nagaan of we de schade op hem zouden kunnen verhalen. Het maakt voor de PVDA niet uit of er fouten zijn gemaakt door partijgenoten of mensen van andere partijen. De raad moet zowel krities naar eigen wethouders alsook naar wethouders van andere partijen zijn. Hoofdverantwoordelijke in dit verband was nu eenmaal Jos Sijbom die in zijn eerste reactie de raad beschuldigde en ook nog eens de uitspraak rechtvaardig vond. Als u de vorige raadsperiode hebt gevolgd dan kunt u weten dat de fractie van de PvdA zich zeer krities opstelde naar de eigen wethouder en naar het eigen College. Zo hoort dat en als je dat niet doet dan kan de gemeenteraad beter naar huis gaan.
Wat er nu gebeurdt is dat het CDA (de VVD houdt haar mond) zegt dat deze fout is veroorzaakt door de gemeenteraad. Die heeft nu eenmaal niet de goede vragen gesteld. Dat is een omkering van zaken om te voorkomen dat de feiten op tafel komen. Dat is echt te gek voor woorden”

Fred Rijkens 01-12-2013 @ 11:21 | 0 | rapporteer

Reageren

01 dec 2013

“Het Arrest is harstikke duidelijk en geeft de feiten weer die we niet in de raad mogen bespreken.
Lees zelf de tekst en oordeel. Hij staat op de website van de PvdA Hof van Twente.
Het is goed te weten dat het College verdeeld was. 2 leden voor het park en 2 tegen. Het toenmalige College heeft fout gehandelt maar het College daarvoor ook en het huidige college ook. Vraag is wie hoofdverantwoordelijk waren. Volgens de PvdA Sybom (wethouder) en Hans Kok (Burgemeester). Maar ook het College daarvoor treft blaam. laat maar duidelijk worden hoe het zit. daar gaat het om! Overigens heeft Rudolf Beens helemaal gelijk. In 2005 is het eigenlijk al fout gegaan.

http://hofvantwente.pvda.nl/”

Fred Rijkens 01-12-2013 @ 11:29 | 0 | rapporteer

Reageren

01 dec 2013

“Helemaal mee eens. Stuur de gemeenteraad maar naar huis.”

Gerrit 01-12-2013 @ 15:34 | 0 | rapporteer

Reageren

03 dec 2013

“In het standpunt dat het arrest duidelijk is ga ik niet mee.

Toen ik voor het eerst met deze problematiek geconfronteerd werd werkte ik voor een gemeente op de Veluwe, dat was in 2007. Ik ben geschrokken van de uitwerking. BOA's van die gemeente werden geacht de bewoners van een bungalowpark (waar permanente bewoning niet toegestaan was maar wel voorkwam) in de gaten te houden en daartegen op te treden. Dat was een verschrikking omdat bewoners zich in allerlei bochten probeerden te wringen om naar te ontkennen dat ze er permanent woonden. Ik heb ook een telefonisch gesprek tussen zo'n boa en een bewoner kunnen volgen. Op dat moment is bij mij het kwartje gevallen, halfslachtige bungalowparken zijn niet in het algemeen belang/het belang van de bewoners. Om die reden is het plan ook in onze gemeente terecht getorpedeerd door onze vertegenwoordigers, chapeau zou je zeggen.

Maar dat heeft allemaal niets te maken met de (civiele) belangen van de in dit geval gedagvaarde partij; de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Hof van Twente. Het tegenovergestelde kan waar zijn doordat op zich een bungalowpark de rechtspersoon gemeente HvT geld kan opleveren. Maar wat daar ook van zij, het gerechtshof had het onderdeel 'belang' in het aangehaalde wetsartikel 6:23 BW nooit (ongemotiveerd) mogen passeren.

Ik blijf in deze zaak met het ongemakkelijke gevoel zitten dat als een ondernemers in een bedenkelijke handel zitten als deze, lokale bestuurders en onderhandelaars van de gemeente tot een point of no return gedwongen kunnen worden (mogelijk mede als gevolg van hun eigen gebrek aan specifieke kennis en ervaring of om andere redenen), zonder dat de ondernemers zelf ooit enige rekenschap hoeven te geven over de wenselijkheid van de betrokken plannen en ook niet over de vraag of het nu wel zo redelijk is dat zij toch willen doorzetten. Voor geïnteresseerde buitenstaanders was het al duidelijk dat dergelijk parken problematisch waren. Voor ondernemers die in deze handel zaten, geldt dat dubbel en dwars!”

Robbie 03-12-2013 @ 13:19 | 0 | rapporteer

Reageren

03 dec 2013

“@Robbie........... blijft dus over wat er in de conclusies van antwoord, en dupliek heeft gestaan als antwoorden op de dagvaarding =conclusie van eis en conclusie van dupliek in eerste aanleg van de gemeentelijke advocaat en wat vervolgens het gemeentelijk verweer was bij het gerechtshof te Arnhem op het grievenstelsel van de advocaat van de projectontwikkelaars. De oppositiepartijen zouden de processtukken moeten opvragen en deze vervolgens on-line moeten zetten zodat deze zaak voor de inwoners van de gemeente Hof van Twente inzichtelijk wordt en zij deze zaak kunnen doorgronden. doorgronden.”

Inzicht 03-12-2013 @ 17:25 | 0 | rapporteer

Reageren

03 dec 2013

“Dat zou ik inderdaad graag zien, hoe meer informatie er over deze procedure boven tafel komt hoe beter!
Het betreft inderdaad stukken zoals de stukken die je noemt.

Toch blijf ik ook in het arrest iets missen. De rechter ONDERZOEKT en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit (24 Rv).

Wat ik blijf missen, dat is een heldere uiteenzetting in het arrest en eerdere (tussen)uitspraken waaruit blijkt dat de rechters het al dan niet terechte beroep op 6:23 BW hebben ONDERZOCHT en vooral hoe zij tot hun mening zijn gekomen, dat het niet doorgaan van het plan in het belang van de gedagvaarde rechtspersoon gemeente Hof van Twente was (uiteraard vanuit de gedachte dat, dat ook echt helemaal niet klopt).”

Robbie 03-12-2013 @ 17:59 | 0 | rapporteer

Reageren

03 dec 2013

“Cassatie slaagt als een rechtsoverweging onbegrijpelijk, tegenstrijdig of anderszins strijdig is met het toepasselijk recht en indien het in beroep in cassatie door de advocaat is opgeworpen . Dus wie wordt de cassatie-advocaat van de gemeente Hof van Twente ? Welke cassatie-advocaat brengt vooreerst een cassatie-advies uit ? Gelet op het financiële belang dient daarna nog een second-opinion worden gevraagd aan een derde-cassatie advocaat alvorens beroep in cassatie bij de Hoge Raad wordt ingesteld.. Gelet op mogelijke kantoorbelangen ligt het in de dat, gelet op het vorenstaande, drie verschillende advocaten (liefst buiten het arrondissement Overijssel) deze klus moeten zien te klaren.”

Middel 03-12-2013 @ 21:04 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.