nu 14°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
13°
geheel bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

pvda railverkeerslawaai opnemen in gemeentelijk geluidsbeleid 2013 2020

Terug

PvdA: ‘railverkeerslawaai opnemen in Gemeentelijk Geluidsbeleid 2013- 2020’

Op de voorlichtingsbijeenkomst over het Milieueffectrapport Goederenvervoer (MER 1e fase) bent u geïnformeerd over o.a. geluidsoverlast, onveiligheid, trillingshinder en -schade, 4 meter hoge geluidsschermen en waardedaling van woningen. Dit zijn zaken die ons direct zullen raken als de Twentekanaallijn gebruikt gaat worden voor goederenvervoer. PvdA Hof van Twente is daarom bijzonder verheugd dat wethouder Ben Eshuis heeft medegedeeld dat het standpunt van het College van B&W van de gemeente Hof van Twente is veranderd van: ‘nee, tenzij’, in ‘onaanvaardbaar’. De PvdA spreekt de hoop uit dat andere gemeenten en ook de regio Twente dit standpunt overnemen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de extra waardedaling van woningen langs het spoor geen theoretisch verhaal is. Kopers van een huis langs de Twentelijn in Rijssen hebben zich zeer kort geleden zonder sanctie terug kunnen trekken door zich te beroepen op de MER 1e fase. Dit is het onomstotelijke bewijs dat woningen dicht aan het spoor praktisch onverkoopbaar zijn. Woningen tot afstanden van 200 meter verliezen tot 40% van de waarde bovenop de waardedaling door de crisis.

Naar aanleiding van vragen van Roel Bergman, raadslid van de PvdA over de Caprolactamtrein heeft het College nadere informatie ingewonnen bij ProRail. Na herhaalde en vasthoudende verzoeken van het College om meer informatie gaf ProRail toe gebruik te maken van een speciale ontheffing van de geluidswet Swung. Voor bepaalde stille lijnen wordt een uitzondering en een geluidsbelasting van 60 dB toegestaan tot 2015. De normale norm is 55 dB. Voorwaarde hiervoor is dat er voor 1 juni 2012 een geregelde goederenlijn is geweest. Volgens ProRail is dat het geval geweest met de beruchte Volvotrein.

Dit roept bij de PvdA 3 vragen op. Waarom wordt hier deze uitzondering op de wet Swung toegepast? Deze uitzondering lijkt gemaakt om toch goederenvervoer op ‘onze’ lijn te laten rijden. PvdA vraagt zich af of ProRail hier geen verborgen agenda aan het uitvoeren is. Daarnaast is de Volvotrein illegaal verklaard en mag dus niet gebruikt worden voor geluidsberekeningen. Dat leidt tot de tweede vraag: Waarom gebruik ProRail een illegale trein voor geluidsberekeningen, terwijl ze weten dat dit niet is toegestaan. En ten derde: waarom heeft ProRail aan de vervoerder gevraagd met maximaal 7 wagons stil materieel te rijden en een maximale snelheid van 60 km/h aan te houden? Het College heeft hierover nadere informatie van ProRail gevraagd. Wordt vervolgt!

In de Raadsvergadering van 2 juli komt de Nota Gemeentelijk Geluidsbeleid 2013- 2020 aan de orde. De PvdA zal met een amendement komen om railverkeerslawaai toch op te nemen in deze nota. De PvdA beseft dat de gemeente geen bevoegd gezag is en geen mogelijkheid tot handhaving heeft. “Toch vinden wij de zorgplicht van de gemeente richting haar burgers zo groot, dat de gemeente een actieve rol moet spelen om toekomstig geluidsoverlast van het spoor te voorkomen. Dit geldt zeker vanwege de goederenvervoerplannen die er liggen” aldus Jos Duurland, namens de sociaal-democraten. De PvdA is blij dat de raad en het college unaniem tegen de voorgestelde ontwikkelingen op het gebied van goederenvervoer is. Duurland: “Wij hopen dan ook op steun van alle partijen op ons amendement, zodat het een raadsbrede, in plaats van alleen een PvdA-amendement wordt”.

Tot 8 juli is het nog mogelijk om zienswijzen tegen het Milieueffectrapportage in te dienen. Het is van groot belang dat iedereen dit massaal doet, om duidelijk te maken hoe de regio tegen de plannen aan kijkt. U kunt dit eenvoudig doen door een van de voorbeeld zienswijzen te downloaden en te versturen. Informatie over hoe u dit kan doen en een lijst van zienswijzen vindt u op de website hofvantwente.pvda.nl. Deze kunt u naar eigen goeddunken bewerken of er uw eigen zienswijzen aan toevoegen. Kortom “Laat Den Haag weten wat u van de plannen vindt!”

Voor meer informatie:

Jos Duurland tel 0547-276962

Peter de Bruijn

PvdA Hof van Twente

advertenties

26 jun 2013

“Hoe meer je roert in de pot van ProRail, hoe harder het begint te stinken.”

Dennis Sievers 26-06-2013 @ 15:26 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.