nu 14°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
13°
geheel bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

pvda ziet af van juridische stappen om informatie bungalowpark

Terug

PvdA ziet af van juridische stappen om informatie bungalowpark

De fractie van de PvdA in de Hof van Twente ziet af van verdere pogingen om politieke feiten over de problematiek rondom het bungalowpark Herikerflier boven tafel te krijgen. De partij vroeg bij de gemeente om ambtelijke bijstand voor het voeren van een kort geding, maar kreeg nul op het rekest. Ook krijgt de partij weinig steun van de ander partijen. Fred Rijkens: “Mijn fractie vond dat het negeren van een nadrukkelijke wens om niet tot uitponding van de bungalowpark over te gaan nu maar eens moest leiden tot een duidelijke uitspraak over het functioneren van de wethouder die in al deze gevallen fout heeft gehandeld. Maar nu we met ons pleidooi geen poot aan de grond krijgen houdt het ook voor ons gewoon op.”

Volgens de PvdA is het duidelijk dat de meerderheid van de raad geen debat wil over de vraag wie politiek verantwoordelijk is voor de hele gang van zaken. “Het gaat echter wel om een fout die er toe heeft geleid dat er nu sprake is van een schadeclaim”, zo geeft fractievoorzitter Rijkens aan. “Bovendien blijkt uit een arrest van de rechtbank in Arnhem dat een wethouder zich niets heeft aangetrokken van de gemeenteraad waardoor de problemen zijn ontstaan.”

De raadsleden hebben inmiddels wel een feitenrelaas ontvangen over de gang van zaken. Hoewel het officieel een openbaar document is, wordt de gemeenteraad gevraagd terughoudendheid te betrachten bij de informatieverstrekking over de inhoud. “Zowel wanneer de zaak door de Hoge Raad wordt terugverwezen naar het Hof als wanneer een schadestaatprocedure dient te worden gevolgd, is relevant welke feitelijke informatie beschikbaar is of door uitingen in het openbaar beschikbaar komt”, zo geeft burgemeester Ellen Nauta in een reactie aan Rijkens aan.

“Onze advocaat heeft het College en het Presidium geadviseerd om met het oog op de belangen van de gemeente terughoudendheid te betrachten bij de informatieverstrekking over dit dossier. Ik verzoek uw Raad daarom om dit advies met betrekking tot de cassatiedagvaarding en het feitenrelaas in acht te nemen. Ik vind dit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid."

Burgemeester Nauta geeft verder aan dat dat de verordening op de ambtelijke bijstand uit 2006 is bedoeld voor hulp bij het opstellen van moties en amendementen en niet voor het in de arm nemen van een advocaat voor een kort geding tegen de gemeente. Verder is er geen budget beschikbaar om juridische hulp in te huren. Ook kan volgens Nauta een dergelijke zaak de gemeente schade toebrengen.

advertenties

19 feb 2014

“Misschien valt het allemaal toch nog een beetje mee als er vooral naar de economische situatie wordt gekeken, want die park huisjes zijn natuurlijk niet te slijten en geen .... geeft daar een lening voor.
Kun je beter een huisje op CuraCao kopen.
Dus toch misschien geen mooie Bentley voor de vroegere belegging toppers, het had zo anders kunnen zijn.
........Eens kijken hoe de curator de eventuele vordering heeft ingeboekt.”

PvdD 19-02-2014 @ 18:55 | 0 | rapporteer

Reageren

21 feb 2014

“risico zit hem denk ik niet in de schade als gevolg van het achterwege blijven van inkomsten uit het park. Gelukkig heeft de Raad het bestemmingsplan wel afgestemd en daardoor had het park zo wie zo geen kans van slagen. Het risico zit hem nu in de eventuele kosten vooraf die zijn gemaakt door de ondernemers. De initiatiefnemers hebben mij verteld dat het om plm. een miljoen zou gaan. De raad had weliswaar verponding nadrukkelijk verboden maar de stuurgroep, lees de wethouder, heeft die beperkende bepaling buiten de raad om laten vervallen toen de initiatiefnemers aangaven te willen stoppen met het bungalowpark. Dat deden ze omdat het niet mogen verponden een renderende exploitatie onmogelijk zou maken. Door die restrictie te schrappen is er mogelijk sprake van verwachtingen die zijn gewekt. Daarnaast is er nogal onbehoorlijk gehandeld naar de heren projectontwikkelaars waardoor er een zeker risico is ontstaan. Verhaal van de cassatie advocaat ziet er echter uitstekend uit. Overigens tonen de initiatiefnemers zich ook niet als echt betrouwbaar omdat ze hebben verklaard zo onder dat anti verpondingsgeding hadden uitgekunt. Dat terwijl me wel een overeenkomst had gesloten waarin die verponding was opgenomen. Nooit meer deals sluiten met dit soort ondernemers lijkt me.

Fred Rijkens, pvda Hof van Twente”

Fred Rijkens 21-02-2014 @ 18:36 | 0 | rapporteer

Reageren

24 feb 2014

“Bedankt voor de uitleg van deze toch complexe materie, het verponden gedeelte is echter niet helemaal duidelijk voor mij, via google lees ik grondbelasting maar hoe wordt het in dit betoog heel gespecificeerd
uitgelegd, toegepast en begrijpen alle deelnemers ook wat het inhoud.”

PvdD 24-02-2014 @ 08:58 | 0 | rapporteer

24 feb 2014

“Bedankt voor de uitleg van deze toch complexe materie, het verponden gedeelte is echter niet helemaal duidelijk voor mij, via google lees ik grondbelasting maar hoe wordt het in dit betoog heel gespecificeerd
uitgelegd, toegepast en begrijpen alle deelnemers ook wat het inhoud.”

PvdD 24-02-2014 @ 08:58 | 0 | rapporteer

22 feb 2014

“Ondernemers-risico!”

Gerrit 22-02-2014 @ 14:53 | 0 | rapporteer

Reageren

22 feb 2014

“Ondernemersrisico voor zover de gemeente geen verkeerde verwachting wekt lijkt me. Je moet als ondernemer ook wel een beetje kunnen vertrouwen op een overheid. Natuurlijk is het afstemmen van het bestemmingsplan een recht van de Raad en dat is ook door ons hoogste rechtscollege bevestigd in deze situatie. Maar het is wat anders als je in de voorfase van het proces toezeggingen doet die je niet kunt doen omdat je daartoe niet bevoegd bent. Ik ben overigens vrij optimistisch over de uiteindelijke uitspraak en ik vind het cassatieverweer ook uitstekend in elkaar zitten maar erg handig is het allemaal niet geweest als je de uitspraak van de rechtbank van Arnhem/Leeuwarden goed leest. En erg netjes naar de ondernemers was het ook niet. (uitspraak van de rechtbank is te vinden op de website van de PvdA Hof van Twente),
Fred Rijkens, PvdA fractie gemeente Hof van Twente”

Fred Rijkens 22-02-2014 @ 21:52 | 0 | rapporteer

Reageren

24 feb 2014

“door het afstemmen van de exploitatie overeenkomst met onderliggende stukken was er eigenlijk helemaal geen bestemmingsplan meer waar nog over gestemd kon worden en moest men wel afstemmen . hier heeft gerechtshof o.a over geoordeeld dat de exploitatie overeenkomst wel tot stand is gekomen ,maar omdat de gemeente uitvoering weigerd is men verplicht is om de schade die was geleden en nog zou worden geleden te vergoeden En voor de goede orde de wethouder was voorzitter van de projectgroep en niet alleenheerser.”

landgoed 24-02-2014 @ 23:54 | 0 | rapporteer

23 feb 2014

“Nu heb ik weinig vertrouwen in een/de overheid maar projectontwikkelaars vertrouw ik ook niet echt want die gaan meestal voor het grote geld. En "voorwerk" dat een miljoen of meer heeft gekost........????”

Gerrit 23-02-2014 @ 12:10 | 0 | rapporteer

Reageren

25 feb 2014

“Heeft onze gemeente nu wel of geen bestuursbesluit-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
Zo ja dan procedeert onze gemeente toch vrijwel risicoloos! Zo nee, waarom niet en wie is daarvoor dan verantwoordelijk?.”

Heeft onze gemeente nu wel of geen verzekering afgesloten ? 25-02-2014 @ 10:24 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.