nu 13°
Weerbericht Delden
onbewolkt
05:00
13°
onbewolkt
08:00
17°
onbewolkt
11:00
21°
onbewolkt
14:00
23°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

rechtszaak tussen gemeente en landgoed hof van twente moet opnieuw

Terug

Rechtszaak tussen gemeente en Landgoed Hof van Twente moet opnieuw

De Hoge Raad heeft het eindarrest van het hof inzake het bungalowpark Herikeflier vernietigd. Gemeente Hof van Twente is verheugd over deze uitspraak en gaat het arrest de komende tijd nader bestuderen. Het hof had op 12 november 2013 het hoger beroep van Landgoed Hof van Twente gegrond verklaard. Toen werd geoordeeld dat gemeente Hof van Twente aansprakelijk was voor de schade voortvloeiend uit het besluit van de gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de plannen van Landgoed Hof van Twente voor een bungalowpark in het buitengebied van Markelo. De gemeente Hof van Twente ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Onvoldoende oog voor zelfstandige positie gemeenteraad

De centrale juridische vraag in deze cassatieprocedure luidde: ‘Had de gemeenteraad de vrijheid om de weigering van Landgoed Hof van Twente om het uitpondverbod op te nemen in de realisatieovereenkomst, te gebruiken als grond voor het inroepen van het goedkeuringsvoorbehoud en het bestemmingsplan niet vast te stellen?’ En ‘heeft de gemeenteraad in strijd met het vertrouwensbeginsel gehandeld? In strijd met de redelijkheid en billijkheid?’

Volgens de Hoge Raad had het hof onvoldoende oog voor de zelfstandige positie van de gemeenteraad. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn oordeel over het door de gemeente gewekte vertrouwen voor een groot deel heeft gebaseerd op gebeurtenissen waarbij de gemeenteraad niet betrokken is geweest. Het hof heeft miskend dat de gemeenteraad bij de besluitvorming een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van het college van B&W, mede een uitvloeisel van de zogeheten dualisering van het gemeentebestuur in 2002.

"In het stelsel van de Gemeentewet komt groot gewicht toe aan de bevoegdheidsverdeling tussen het college van B&W en de gemeenteraad. De raad heeft een autonome positie, en grote terughoudendheid moet worden betracht bij het aannemen van gebondenheid van een gemeente zonder instemming van de raad in gevallen waar de raad een formele positie in het besluitvormingsproces inneemt. Dat geldt ook in gevallen waarin die formele positie wordt ontleend aan een contractueel voorbehoud van instemming.... De zelfstandige beslissingsvrijheid van de raad brengt mee dat een wederpartij niet erop mag vertrouwen dat handelingen van het college de instemming van de raad hebben indien dat vertrouwen niet mede wordt ontleend aan toedoen van de raad zelf." (rechtsoverweging 3.7.2)

Het hof in Den Bosch zal de zaak nu opnieuw beoordelen aan de hand van de juiste maatstaf. Gemeente Hof van Twente gaat de komende tijd gebruiken om het arrest te bestuderen. Het arrest is te vinden op rechtspraak.nl.

advertenties

27 jun 2015

“Dualisme ( Annotatie )

Aanleiding van de rechtszaken tussen partijen was dat de gemeenteraad van Hof van Twente om voor haar moverende redenen het voor het recreatie-bungalowpark ontwikkelde bestemmingsplan in haar gemeenteraadsvergadering van 24 november 2009 niet vast stelde.

Deze zaak speelt al vanaf 2003 toen tussen partijen de eerste besprekingen plaatsvonden.
In 2002 onderging de gemeentewet een ingrijpende wijziging en werd het duale stelsel ingevoerd.

Met de invoering van het dualisme in de gemeentewet werd onder andere beoogd de macht terug te brengen naar de gemeenteraad want die wordt immers elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van een gemeente gekozen.

De gemeenteraad moesten zich vanaf 2002 toen toeleggen op de volk(s)vertegenwoordigende
rol en hoogste bestuursorgaan van de gemeente en het College van B..en W. moesten zich richten op de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het stemrecht van de leden van het College van B. en W. in de gemeenteraads-en commissievergaderingen kwam te vervallen.

De Hoge Raad stelt in haar arrest van 26 juni 2015 dat in het stelsel van de gemeentewet groot gewicht toe komt aan de bevoegdheidsverdeling tussen het college van B. en W. en de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een autonome positie, en grote terughoudendheid moet worden betracht bij het aannemen van gebondenheid van een gemeente zonder instemming van de gemeenteraad in gevallen waar de gemeenteraad een formele positie in het besluitvormingsproces inneemt. Dat geldt ook in gevallen waarin die formele positie wordt ontleend aan een contractueel voorbehoud van instemming, zoals in het onderhavige geval het in art. 2 lid 2 en art. 15 lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst opgenomen voorbehoud van goedkeuring van de realisatieovereenkomst door de gemeenteaad. De zelfstandige beslissingsvrijheid van de gemeenteraad brengt mee dat een wederpartij niet erop mag vertrouwen dat handelingen van het College van B. en W. de instemming van de gemeenteraad hebben indien dat vertrouwen niet mede wordt ontleend aan toedoen van de gemeenteraad zelf.

De gemeenteraad heeft het toch voor het zeggen in Hof van Twente.

Utrecht / Haaksbergen, 27juni 2015
EMLS”

EMLS 27-06-2015 @ 18:50 | 0 | rapporteer

Reageren

27 jun 2015

“De laatste alinea van reactie 1 is het natuurlijk wel zo dat als er in september in de raadsvergadering alle partijen instemmen met de overeenkomsten zoals die bekend zijn dat geen permanente bewoning word toege staan , omdat alles voldoende juridisch is onderbouwd . Dat de wederpartij er juist wel op mag vertrouwen dat de gemeenteraad er mee instemd omdat ze dat vertrouwen in de september vergadering hebben uitgesroken . Verder kun je natuurlijk eigenlijk nooit verlangen dat tijdens de vergadering nog beslist moet worden ook niet omdat maar 2 van de drie vennoten aanwezig waren en er nog een artikel is waarin staat dat je moet proberen eruit te komen in moeilijke situatie hiervan is ook afgeweken en contractbreuk gepleegd ik denk dus dat er wel degelijk betaald moet gaan worden . En in de aanhef van de hoge raad staat ook gedeltelijk vermeld als verworpen.”

landgoed 27-06-2015 @ 19:24 | 0 | rapporteer

Reageren

03 jul 2015

“Lees de parlementaire geschiedenis bij artikel 6:23 BW en art. 6:248 BW .

EMLS
Utrecht / Haaksbergen, 3 juli 2015”

EMLS 03-07-2015 @ 12:51 | 0 | rapporteer

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.