nu
Weerbericht Delden
lichte regen
04:00
lichte regen
07:00
lichte regen
10:00
lichte regen
13:00

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

rood zwart en dhv ontvangen investeringssubsidies

Terug

Rood Zwart en DHV ontvangen investeringssubsidies

Delden – 16-04-2013 – De Deldense sportverenigingen Rood Zwart en DHV hebben van de gemeente Hof van Twente te horen gekregen dat ze een investeringssubsidie tegemoet kunnen zien. Een investeringssubsidie is een subsidie die beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van het stichten, groot onderhoud, wijzigen, uitbreiden of inrichten van accommodaties. De gemeente heeft voor 2013 een subsidieplafond van 100.000 euro. Rood Zwart krijgt een bedrag van 28.301 euro toegekend. DHV krijgt 16.170 euro. In totaal is door zeven organisaties een aanvraag ingediend voor een beoordeling in het kader van een investeringssubsidie.

v.v. Rood Zwart, Delden

Voetbalvereniging Rood Zwart heeft een tweetal aanvragen ingediend. Eén hiervan betreft de reconstructie en vervanging van de entree en parkeergelegenheid. Gezien de noodzaak tot verbetering van de veiligheid van vooral voetgangers en fietsers zijn zij, met toestemming van de gemeente, maar voor eigen risico, de werkzaamheden in 2012 reeds gestart. De totale kosten van de investering bedragen 94.335 euro. De aanvraag valt binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening en de beleidsregel investeringssubsidie. Gelet op de prioritering en de samenhangende verdeelsleutel kan een bedrag ad 28.301 euro toegekend worden.

De tweede aanvraag van Rood Zwart is niet gehonoreerd. Deze aanvraag betreft de vervangende nieuwbouw van clubhuis en kleedruimtes e.d. De totale kosten van investering bedragen  798.500 euro. Hiervan is een bedrag ad 230.000 euro niet subsidiabel omdat het hier commerciële ruimte betreft, (kantine/ horeca en deel keuken. Het subsidiabele deel betreft derhalve  568.500. De aanvraag valt binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening en de beleidsregel investeringssubsidie. Rood Zwart heeft n.a.v. het ambtelijk/bestuurlijk overleg d.d. 28 maart 2013 besloten deze aanvraag in te trekken omdat  zij, middels een beoogde subsidie van 12,9%, het plan financieel gezien niet rond kunnen krijgen.

Deldense Handbalvereniging(DHV)

De DHV heeft een aanvraag ingediend voor vernieuwen en groot onderhoud buitenaccommodatie.  DHV heeft aangegeven de twee handbalvelden graag van een andere ondergrond te willen voorzien. Eén handbalveld voorzien van kunstgras in plaats van asfalt en het andere asfalt handbalveld om te zetten in een beach handbalveld waarop ook mogelijk beachvolleybal gespeeld zou kunnen worden. Er zijn en waren gesprekken gaande over deze renovatie waarbij tegelijkertijd is aangegeven dat de insteek van de gemeente is dan over te gaan tot privatisering van de accommodatie. Indien bovenstaande werkzaamheden  worden uitgevoerd is een aanvullend investeringsbedrag nodig van      53.900 euro. Gelet op de prioritering en de daarmee samenhangende verdeelsleutel kan een bedrag ad € 16.170 toegekend worden. In de beschikking zal als uitdrukkelijke voorwaarde worden opgenomen dat alvorens tot uitbetaling zal worden overgegaan de accommodatie dient te zijn geprivatiseerd.

       

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.