nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

update bouw peperkampweg kan van start na uitspraak raad van state

Terug

Update: Bouw Peperkampweg kan van start na uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op woensdag 11 februari de bezwaren van een groep bewoners aan de Peperkampweg tegen de bouw van 52 appartementen van tafel geveegd. De groep startte in 2014 een bodemprocedure om de bouwplannen een halt toe te roepen. Zij zijn het op een aantal punten niet eens met de huidige plannen. Nu de Raad van State heeft geconcludeerd dat de beroepen ongegrond zijn, staat niets de bouw van de appartementen meer in de weg.

Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad na de nodige vertragingen het bestemmingplan ‘Delden-Noord, herziening Peperkampweg’ vastgesteld. Een maand later verleende het college een omgevingsvergunning voor het bouwen van het appartementencomplex, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van drie uitritten op de percelen Peperkampweg 28 en 30 in Delden. In maart 2013 besloot het college al het gehele project (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) in één procedure af te handelen. Dit om ervoor te zorgen dat nieuwe zienswijzen niet weer zouden leiden tot vertraging.

Onder andere vanwege deze gang van zaken hebben de bewoners een beroep ingesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2013 heeft de gemeenteraad besloten de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken. De bewoners vinden dat ze ten onrechte geen spreekrecht hebben gehad. Ook vallen ze erover dat pas in een later stadium een omgevingsvergunning is ingediend.

De Raad van State oordeelt nu dat dit protest ongegrond is omdat op basis van de algemene wet bestuursrecht tegen deze coördinatieregeling geen beroep kan worden ingesteld. Ook wordt in het besluit aangegeven dat de belanghebbenden wel de mogelijkheid hebben gehad om in te spreken bij de vergadering van de Commissie Fysiek van 27 februari 2013. De wet ruimtelijke ordening vereist daarnaast niet dat ten tijde van het vaststellen van het coördinatiebesluit de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet zijn ingediend. “Gelet op het voorgaande bestaat geen grond voor het oordeel dat het besluit van de raad van 19 maart 2013 tot toepassing van de coördinatieregeling in strijd is met een wettelijk voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel.”

Ook over de volgens de bewoners gebrekkige communicatie over de besluiten en de doorlopende procedure komt de Raad van State hen niet tegemoet. “Deze aspecten in deze procedure zijn slechts aan de orde in het kader van de vraag of bij de totstandkoming van de besluiten en de besluitvorming daarover in strijd is gehandeld met de in de Wro en de Awb gestelde regels daaromtrent. Hetgeen appellanten hieromtrent aanvoeren, geeft geen aanleiding voor een ander oordeel.”

De bewoners gaven tijdens de zitting op 25 november 2014 verder aan dat de behoefte aan het plan voor de bouw van appartementen onvoldoende is onderbouwd. Zij voeren in dit kader aan dat uit onderzoek van de ouderenbond ANBO blijkt dat er geen behoefte is aan appartementen voor de doelgroep 55+. Raad van State: “Het plan wordt als uitzondering vermeld in de Oplegnotitie, waaraan onder meer een woningmarktanalyse ten grondslag ligt. De conclusies uit de Oplegnotitie is door de bewoners niet gemotiveerd bestreden. De verwijzing naar het onderzoek van de ouderenbond ANBO doet daaraan niet af. Gelet op het kleine aantal appartementen, de toelichting van de raad ter zitting dat er al veel belangstellenden zijn voor de appartementen en de vergrijzende samenleving, is het aannemelijk dat er behoefte is aan de appartementen en heeft de raad geen aanleiding hoeven zien terug te komen op de uitzondering die voor dit project is gemaakt in de Oplegnotitie. Gelet op het voorgaande heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat er behoefte bestaat aan het voorziene appartementencomplex.”

De groep bewoners van de Peperkampweg gaf tijdens de zitting ook aan dat de voorziene bebouwing leidt tot een onevenredige aantasting van hun woon- en leefklimaat in de vorm van een beperking van uitzicht, lichttoetreding en privacy. Volgens hen had de raad moeten voorzien in een lagere bouwhoogte dan wel een grotere afstand tussen het voorziene appartementencomplex en hun woningen.

De raad stelt dat hij de gevolgen van het voorziene appartementencomplex aanvaardbaar acht. “Voorts is de Afdeling van oordeel dat de raad de vermindering van de privacy niet ernstig heeft hoeven achten.” Ook is er slechts bij een van de percelen sprake van meer schaduw als gevolg van de nieuwbouw. “Voor een van de percelen volgt dat met name achter in de tuin gedurende een gedeelte van het jaar vanaf het einde van de middag schaduw zal ontstaan vanwege de voorziene bebouwing.”

Het bestemmingsplan voorziet in een bouwhoogte van 9,5 meter op een afstand van minimaal 15 meter van de woningen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is de bouwhoogte met 50 centimeter verlaagd. De raad sluit niet uit dat door het verwezenlijken van het voorziene appartementencomplex de openheid vanuit de woningen ten opzichte van de bestaande situatie zal verminderen. “Er bestaat evenwel geen recht op een blijvend vrij uitzicht. Voor het oordeel dat de raad aan de daklijn op andere wijze in de regels vorm had moeten geven bestaat dan ook geen aanleiding. Gelet op de ligging van het voorziene appartementencomplex binnen de bebouwde kom, is de Afdeling van oordeel dat de raad de vermindering van het uitzicht niet ernstig heeft hoeven achten.”

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat verder in op de zogeheten ‘Deldense maat’. Veel Deldenaren waaronder de appellanten wensen dat de gemeente Hof van Twente bij ruimtelijke ontwikkelingen in Delden rekening houdt met de afmetingen van de reeds bestaande bebouwing, de ‘Deldense maat’. De afdeling moet echter constateren dat de ‘Deldense maat’ geen gemeentelijk beleid is. Het is onduidelijk of dergelijk ‘beleid’ er komt, bijvoorbeeld vastgelegd in een structuurvisie.

Het is ook enigszins opmerkelijk dat de afdeling erkent dat er bij de brandweerkazerne en gemeentewerf geparkeerd kon worden. Die parkeerplaatsen worden echter niet in de vergelijking betrokken De afdeling oordeelt dat aan de parkeernorm wordt voldaan. Of de capaciteit aan parkeerplaatsen op en rondom de Peperkampweg toereikend is, zal in de praktijk moeten blijken.

Lees hier de volledige uitspraak.

advertenties

11 feb 2015

“Zo, kan eindelijk de schop in de grond.”

Henk 11-02-2015 @ 11:31 | 0 | rapporteer

Reageren

11 feb 2015

“Uitspraak 201401955/1/R1”

Bron 11-02-2015 @ 11:32 | 0 | rapporteer

Reageren

11 feb 2015

“Toon al met een bos bloemen na de wbv geweest.?”

Frans keizer 11-02-2015 @ 16:48 | 0 | rapporteer

Reageren

12 feb 2015

“Wat een trieste beslissing!
Weer delven burgers het onderspit tegen het grote geld.”

Johannes 12-02-2015 @ 11:55 | 0 | rapporteer

Reageren

12 feb 2015

“Dat heet democratie Johannes, daarin kennen rechtspraak. Gelukkig dat het algemene belang 'gewonnen' heeft.”

Frits 12-02-2015 @ 17:16 | 0 | rapporteer

Reageren

13 feb 2015

“Zingen de omwonenden eindelijk een TOONtje lager!
En hup aan het werk, jullie hebben de gemeenschap al genoeg geld laten betalen...”

Bernard 13-02-2015 @ 12:26 | 0 | rapporteer

Reageren

13 feb 2015

“Bernhard; Wij als buurt (tegenstanders) zijn uiteraard zeer teleurgesteld met deze uitspraak. Jou (uw) opmerking raakt kant noch wal. Wie heeft er hoog van de toren geblazen? Wat waren de kosten? En tot slot wie heeft de werkzaamheden van alledag laten liggen? Je mag overal commentaar en je mening verkondigen, mij persoonlijk aanvallen maar wel onderbouwt. Dus verklaar je nader.
Wij zijn nog steeds tegen dit plan. Velen met ons. Enkele voorstanders zullen straks zeggen " De buurt had wel gelijk het is inderdaad veel te groot en te kolossaal."
Als je niet in onze buurt woont heb je er geen last van. Zelfs mensen met uitzicht over het kanaal hebben ons veroordeelt. Dit gebouw van deze omvang hoort niet in Delden te staan. We zijn nooit tegen nieuwbouw geweest maar wel tegen de plannen die er nu liggen.”

Toon Nijland 13-02-2015 @ 12:55 | 0 | rapporteer

Reageren

13 feb 2015

“Heb je destijds ook geprotesteerd tegen de bouw van de stadshagen?”

Gerrit 13-02-2015 @ 15:31 | 0 | rapporteer

Reageren

13 feb 2015

“Is dat bosje bloemen er al toon of heb je alleen voor je vrouw wat gekocht ivb met valentijn”

Frans keizer 13-02-2015 @ 16:09 | 0 | rapporteer

Reageren

13 feb 2015

“Ja Gerrit; Ik was en ben nog steeds tegen de twintowers die bij de watertoren staan. Ook dit hoort niet in Delden. Het is dat IAA architecten nog een beetje oog heeft voor Delden anders was één torenflat nog 2 verdiepingen hoger geweest. Ook Wonen Delden
Frans; bloemen krijgen ze nog niet, Als alles naar onze wensen is gebouwd zullen er bloemen komen.”

Toon Nijland 13-02-2015 @ 17:12 | 0 | rapporteer

Reageren

13 feb 2015

“Waar kan ik me inschrijven voor een appartement? Liefst derde of vierde verdieping, soort penthouse.
Mooi uitzicht wil ik wel voor betalen!”

Bennie 13-02-2015 @ 20:01 | 0 | rapporteer

Reageren

23 feb 2015

“Toontje, Toontje,Toontje....wat ben je toch een slecht verliezer!
Als je de strijd aangaat, kan je winnen, maar ook....verliezen.
Wees een vent: over naar de orde van de dag en bouwen maar!”

Annemarie 23-02-2015 @ 12:05 | 0 | rapporteer

Reageren

23 feb 2015

“Helemaal mee eens dat ie een slechte verliezer is. Dankzij hem en de anderen heeft alles jaren stil gelegen en wat heeft dat wel niet gekost.”

Gerrit 23-02-2015 @ 12:24 | 0 | rapporteer

23 feb 2015

“Helemaal mee eens dat ie een slechte verliezer is. Dankzij hem en de anderen heeft alles jaren stil gelegen en wat heeft dat wel niet gekost.”

Gerrit 23-02-2015 @ 12:24 | 0 | rapporteer

23 feb 2015

“Annemarie; verklaar je nader waarom ik een slechte verliezer ben volgens jou. Houdt ik de bouw nog tegen? Moet ik de bouw nu ineens goedkeuren? Is er wat veranderd met de order van de dag? Mij beoordelen mag maar wel onderbouwt. Jammer dat 90% van de mensen die reageren niet hun volledige naam vermelden. Iets te verbergen soms?”

Toon Nijland 23-02-2015 @ 12:59 | 0 | rapporteer

Reageren

23 feb 2015

“Ha Toon,

Ook ik zet niet mn echte naam hier neer, meestal reageer ik niet zo voor de serieuze dingen, mag meestal graag onzinnig reageren ;-)
Maar moet eerlijk zeggen, jouw commentaar hier is altijd netjes, helder en met open vizier.

Wat mensen ook over jouw/jullie strijd mogen zeggen, je maakt gebruikt van de middelen/rechten die je hebt.
Zodra een burger zelf een kleine fout maakt, nagelt de overheid/gemeente/instanties je aan het kruis, maar in dit geval hebben ze zelf ook zaken verkeerd gedaan - al dan niet moedwillig. Zodra een burger dit soort zaken aanhangig maakt dan moet je blijkbaar niet zeuren - mierenneuken etc etc etc.

Wat ik verder totaal niet begrijp is het volgende - leukste van deze site vind ik de beelden van vroeger, af en toe een foto uit den ouden Doosch - hoe ontzettend mooi Delden is/was. De karakteristieke gevels en gebouwen, ga zo maar door.
Juist daardoor snap ik niet dat veel bezoekers het eens zijn met weer zo'n vaag nieuwbouwproject, totaal misplaatst en buiten proportie - zoals helaas met zoveel gebouwen van de laatste jaren. Zal niet over de Rabobank beginnen, dat is te makkelijk ;-)”

Bennie 23-02-2015 @ 21:53 | 0 | rapporteer

01 maa 2015

“Omdat je blijft doormekkeren Toon. Een dreinende kleuter is er niks bij. Tsjonge jonge”

Annemarie 01-03-2015 @ 16:06 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.