nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

groot onderhoud blasius ten laste van spaargeld en beleggingen

Terug

Groot onderhoud Blasius ten laste van spaargeld en beleggingen

Zoals in veel parochies ontkomen ook de Heilige Geest Parochie er niet aan om door de teruggang in kerkbezoek, vrijwilligers en financiën, keuzes te gaan maken voor de toekomst ten aanzien van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen. Het in de toekomst aan de eredienst onttrekken van een of meer kerkgebouwen wordt hierbij niet uitgesloten. Om een goed beeld te krijgen, is van elke geloofsgemeenschap een inventarisatie gemaakt van de gebouwen, de financiën, het kerkbezoek en de vitaliteit. In 2016 zijn de gebouwen geïnventariseerd door de Monumentenwacht. De financiële cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2016, 2017, het gemiddelde van de daaraan voorafgaande 8 jaren en de begroting voor 2018. Kerkbezoek is op basis van tellingen gedurende 2 maanden in 2017. En de vitaliteit is een subjectieve inschatting door bestuur, locatieraden en pastoraal team anno 2017.

Situatie Heilige Blasius Delden

De Heilige Blasius in Delden is een van de geloofsgemeenschappen die onder de loep is genomen. Uit het onderzoek blijkt dat de constructieve toestand van het rijksmonument en Eucharistische Centrum goed is. De onderhoudstoestand is redelijk en blijft constant omdat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. De financiële situatie is wisselend. De exploitatie fluctueert door groot onderhoud (negatief) of veel ontvangen grafrechten (positief). Er is een jaarlijks genormaliseerd te kort van €10.000,-. Grootonderhoud is niet mogelijk uit de exploitatie. Dit gaat dan ten laste van beleggingen en spaargelden (ca. €600.000,-). Voor een aantal jaren is dat nog haalbaar.

De eucharistieviering in het weekend trekt een kleine tweehonderd mensen (191). Bij de viering op woensdag ligt dat aantal een stuk lager: 12. Verder blijkt uit het onderzoek dat veel activiteiten doorgaans gericht zijn op alleen Delden. De locatieraad en pastoraatgroep zijn verder goed bezet en er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar voor diverse werkgroepen.

Gesprekken met locatieraden

Woensdagavond 14 november is het bestuur en het pastoraal team over het onderwerp in gesprek gegaan met de locatieraden van de geloofsgemeenschappen over de toekomst van de Heilige Geestparochie. Op de avond presenteerde men de gemaakte inventarisatie van de gebouwen, de financiën, het kerkbezoek en de vitaliteit. Ook de visie hoe men als kerkgemeenschap aanwezig wil zijn en blijven in al de verschillende leefgemeenschappen kwam aan de orde: “Vanuit geloof heilzaam en bevrijdend aanwezig zijn in het leven en samenleven van mensen.”

“Allang niet meer vanuit het automatisme van een volkskerk maar wel vanuit de wens om een onderdeel te willen zijn van de leefgemeenschap, naast de voetbalclub, de school en bijvoorbeeld de ouderenbond. Deze visie zal richtinggevend zijn bij de keuze ten aanzien van kerkgebouwen en eventuele andere plekken van aanwezigheid en samenkomst. Voorzichtige denkrichtingen zijn op de avond gedeeld en zullen in volgende informatie- en brainstormbijeenkomsten met de parochianen opnieuw worden besproken. Samen wil men in zorgvuldige stappen een beleid uit gaan zetten voor de komende 10 jaar.”

Het bestuur en het pastoraal team vraagt daarbij nadrukkelijk aan al haar parochianen om hierbij mee te willen denken en praten over de toekomst van hun kerk en geloofsgemeenschap. Hiervoor zijn avonden gepland in februari en maart 2019. Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om op een van deze avonden aanwezig te zijn. Data, tijden en locaties worden tijdig bekend gemaakt.

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.