nu 13°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
11:00
17°
geheel bewolkt
14:00
21°
lichte regen
17:00
21°
zwaar bewolkt
20:00
19°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

alles over delden

>

geschiedenis van delden

>

de kafhook

Terug

De kafhook

1928

Op de historische foto van deze week is De Kafhook, het voormalige erve Nijland, te zien.

De woning links werd aangebouwd in 1928. In dat gedeelte had de familie Bakhuis nog niet zo lang gelden een sigarenwinkel. Voor de jeugd had ‘Bakhuis’ vooral bekendheid als snoepwinkel.

De boerderij aan de rechterzijde stamt uit 1754 en werd omstreeks 1885 verkocht aan de familie Jacobs. Door vererving kwam zij in het bezit van de familie Schuphaus. De boederij is een rijksmonument.

De wijze waarop de Romeinse cijfers gehanteerd zijn voor het aanbrengen van het jaartal op de gevel op de boerderij wekt wellicht op het eerst gezicht enige bevreemding. Het jaartal is als volgt genoteerd: CIƆ IƆ CC LIIII. Tegenwoordig wordt meestal de M (i.p.v. CIƆ) gebruikt voor de 1000, de D (i.p.v. IƆ) voor 500 en IV (i.p.v. IIII) voor 4. Er staat dus 1754.

Op de boederij bevindt zich boven de niendeur ook nog een intrigerende bijbeltekst:”TOT HIERTOE HEEFT ONS DE HEERE GEHOLPEN”. Het betreft een tekst die werd uitgesproken door Samuël. Samuël was een profeet uit de tijd van koning Saul. In 1 Samuël 7 wordt beschreven hoe de Israëlieten een overwinning behaalden op de Filistijnen. Vervolgens staat er in vers 12: Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’ (Nieuwe Bijbelvertaling)

De tekstuele verschillen kunnen als volgt verklaard worden: Op de gevel treffen we de tekst aan overeenkomstig de statenvertaling, zoals u dat kunt verwachten bij een tekst uit 1754. Inmiddels wordt echter een veel modernere bijbelvertaling gehanteerd. Zo wordt tegenwoordig consequent ‘heer’ geschreven in plaats van ‘here’ of zelfs ‘heere’. In 1951 verscheen nog een versie van dit vers met als enige wijziging; ‘here’ in plaats van ‘heere’. Het wederkerend voornaamwoord ‘ons’ heeft in de huidige tekst een logische plaats gekregen, gelet op de hedendaagse grammatica.

Het gebruik om een woning (of ander gebouw) Eben-Haëzer (Steen der hulp) te noemen duidt vaak op een overwonnen tegenslag van de bewoners. Of in het geval van deze boerderij van een dergelijke situatie sprake is en om welke tegenslag het dan zou moeten gaan is ons helaas onbekend.