nu 24°
Weerbericht Delden
onbewolkt
23:00
19°
onbewolkt
02:00
17°
onbewolkt
05:00
16°
onbewolkt
08:00
19°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

hof scoort lager op financien door tekorten sociaal domein

Terug

Hof scoort lager op financiën door tekorten sociaal domein

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben onlangs het IBT-beeld (Interbestuurlijk Toezicht) voor Hof van Twente vastgesteld. De gemeente doet het net als vorig jaar goed, maar scoort het terrein financiën wel lager. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de tekorten in het sociaal domein. Wethouder Harry Scholten: “Dit is vervelend, maar het komt niet als verrassing. Bij het aanbieden van de begroting hebben we duidelijk aangegeven dat de tekorten in het sociaal domein voor financiële problemen zorgen. De provincie als toezichthouder ziet dat natuurlijk ook, vandaar de score oranje. Als gemeente proberen we maatregelen te treffen om weer op groen te komen. Daarnaast hopen we dat het rijk hierin iets gaat doen, want we zijn niet de enige gemeente die dit gebeurt.”

Eerder al kwam Hof van Twente tot de conclusie dat het niet langer haalbaar is om de budgettaire neutraliteit van het sociaal domein te handhaven. Er is een tekort op dit domein geraamd. Als gevolg daarvan heeft Hof van Twente een niet-sluitende begroting 2019. Het meerjarenperspectief sluit wel voor de jaren 2021 en 2022. Daartoe heeft de gemeente onder andere vanaf 2020 een aanvullende bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Interbestuurlijk toezicht

De Provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren. Dit wordt Interbestuurlijk Toezicht (IBT-toezicht) genoemd. De provincie houdt hierbij toezicht op vijf domeinen bij gemeenten: Financiën, Wet ruimtelijke ordening (Wro), Archief, Huisvesting statushouders & Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo-vergunningverlening/handhaving). Het IBT-beeld wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een “stoplichtmodel” (groen, oranje of rood) voor het totaalbeeld en daarnaast voor de vijf domeinen afzonderlijk.

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.