nu 13°
Weerbericht Delden
onbewolkt
05:00
13°
onbewolkt
08:00
16°
onbewolkt
11:00
21°
onbewolkt
14:00
23°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

tags

>

gemeente nieuws

Terug

Gemeente nieuws

25.000 euro voor initiatieven ter bevordering sociale kwaliteit

De gemeente Hof van Twente stelt een bedrag van 25.000 euro beschikbaar voor lokale initiatieven die onderlinge samenhang en de sociale kwaliteit bevorderen. Mensen die een activiteit organiseren voor en met inwoners. Of iets vernieuwends bedenken waardoor de buurt of vereniging gezelliger wordt en waardoor mensen elkaar beter leren kennen, kunnen een beroep doen op het beschikbare potje. Deze subsidie is aan te vragen vanaf 1 januari. Het maximaal te subsidiëren bedrag voor een activiteit is 2

0
30 dec 2016

Lees verder


Ingezonden gemeente Hof van Twente: Veilig het nieuwe jaar in!

Oud en Nieuw is een feest voor alle bewoners van onze gemeente! Daarom zorgen onder andere straatvegers, politie, ambulancemedewerkers en brandweerpersoneel er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig en goed verloopt. En omdat een goede voorbereiding het halve werk is hebben de gemeentelijke diensten van Hof van Twente een werkgroep gevormd om deze jaarwisseling weer voor iedereen geslaagd te laten verlopen. De afdeling openbare ruimte – buiten zal ook dit jaar de containers voor

0
31 dec 2016

Lees verder


Oud en Nieuw rustig verlopen in Delden

Oud en Nieuw in Delden is goed en rustig verlopen. De politie en de gemeente Hof van Twente laat weten dat zich rondom de jaarwisseling geen bijzonderheden hebben voorgedaan in Delden. Er waren wat kleine incidenten met het te vroeg afsteken van vuurwerk, maar verder bleef het rustig. Ook hoefden de hulpdiensten niet in actie te komen bij ernstige incidenten. De nieuwjaarparty bij Harlekijn-Smitties verliep eveneens zonder problemen.Hoeveel schade het vuurwerk dit jaar heeft aangericht is nog on

0
02 jan 2017

Lees verder


Burgemeester Ellen Nauta blikt terug op jaar in kersttoespraak

Burgemeester Ellen Nauta heeft tijdens de jaarlijkse kersttoespraak teruggeblikt op de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. In de ruim 6 minuten durende rede op Hofstreek FM stond Nauta onder andere stil bij de heftige gebeurtenissen in de wereld in 2016.“Zoals het jaar begon, is het ook geëindigd. We maken deel uit van een wereld die zich kenmerkt door heftige bewegingen. Immense vluchtelingen stromen, heftige natuurrampen, wankelende democratieën en zich nestelende dictaturen.” Er waren

0
26 dec 2016

Lees verder


Gemeente wil ook centraal stemmen tellen tijdens Tweede Kamer verkiezingen

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 de stemmen centraal te tellen. Dit betekent dat stembureaus in de gemeenten alleen het aantal stemmen tellen dat is uitgebracht op een bepaalde partij, en nog niet op welke specifieke kandidaten gestemd is. Dit heet tellen op lijstniveau. Met deze uitkomst kan de gemeente op de verkiezingsavond de voorlopige uitslagen bekend maken. De volgende dag worden de stemmen geteld die zijn uitgebracht op individu

0
25 dec 2016

Lees verder


Gemeente gaat optreden tegen lang geparkeerde caravans en aanhangers

De gemeente Hof van Twente gaat in de toekomst handhavend optreden tegen mensen die hun caravan of aanhangwagen langer dan drie dagen aan de straat parkeren. De maatregel wordt genomen om te voorkomen dat kampeermiddelen en aanhangwagens de beschikbare parkeerruimte beperken en het uiterlijk van de gemeente aantasten.De wegen in de bebouwde kom van de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde, Goor en Markelo zijn door het college aangewezen als gebied waar de maatregel van kracht is.

0
22 dec 2016

Lees verder


Tarieven gebruik buitensportlocaties Delden verhoogd met 1 procent

Jaarlijks worden de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties trendmatig aangepast met het indexeringspercentage zoals door de gemeenteraad in de begroting voor het komende jaar is vastgesteld. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2017 worden de tarieven voor 2017 met 1 procent verhoogd.De betrokken verenigingen/stichtingen van de buitensportaccommodaties zijn al op de hoogte gebracht dat de tarieven voor 2017 verhoogd worden met 1 pr

0
03 jan 2017

Lees verder


Nieuwjaarstoespraak Nauta over evenementen, hoop, windmolens en het Twenste touwtje

Burgemeester Ellen Nauta heeft op donderdag de jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarstoespraak gehouden. Voor een volle zaal blikte ze terug op het afgelopen jaar en keek ze vooruit naar 2017. In haar rede stond ze onder andere stil bij de succesvolle evenementen van het afgelopen jaar en kijkt ze met hoop en vertrouwen naar 2017. Ook komen de windmolens en de opvang van vluchtelingen aan bod. Ze besluit de toespraak met de woorden: “Graag wens ik u allemaal een hoopvol, respectvol en saamhorig 2

0
06 jan 2017

Lees verder


Gemeente wil projecten Hof van Twente koppelen aan EU-investeringsfonds

De gemeente Hof van Twente gaat proberen geld uit Europese investeringsfondsen binnen te halen. Het EU-geld kan bijdragen aan meer banen en een leefbaar platteland, concluderen de fractievoorzitters en Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik na overleg. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) sprak deze week op initiatief van SP-fractievoorzitter Herman Kalter met alle collega-fractievoorzitters van de Hof van Twente. Onderwerp was de vraag hoe het Europees Fonds voor Strategische Inv

1
06 jan 2017

Lees verder


Fors minder vuurwerkschade in gemeente Hof van Twente

De vuurwerkschade die rondom de jaarwisseling is ontstaan in de gemeente is fors minder dan de afgelopen jaren. De kostenpost voor de gemeente is met 19.000 euro bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar toen de totaal schade uitkwam op bijna 36.000 euro. De gemeente laat weten dat er vooral op schoolpleinen minder vernielingen plaatsvonden. “De schade is vooral beperkt gebleven bij de scholen. Dit kan herleid worden naar het gecommuniceerde schoolpleinverbod. Ook hebben de maatregelen met

0
20 jan 2017

Lees verder


Werkzaamheden aan het riool Willem Alexanderweg Delden van start in februari

De werkzaamheden aan het riool aan de Willem Alexanderweg in Delden gaan van start op 15 februari. Het riool verkeert in een matige staat en sommige plekken is de doorstroming van het afvalwater niet meer optimaal door de aanwezigheid van boomwortels of andere obstakels. Een compleet nieuw riool is echter niet nodig. De gemeente gaat de rioolbuizen renoveren en heeft de firma GMB hiervoor inmiddels opdracht gegeven. “De werkzaamheden gaan van start op woensdag 15 februari 2017 en duren naar v

0
03 feb 2017

Lees verder


Geen verdere stijging rioolheffing – Inwoners krijgen geld terug

De rioolheffing voor de inwoners van Delden zal de komende jaren niet worden verhoogd. Uit het kostendekkingsplan van de gemeente blijkt dat afgelopen planperiode minder geld is uitgegeven aan rioolprojecten dan verwacht. Hierdoor is de reserve opgelopen. Omdat de investeringen lager uitvallen en het beheer op orde is wil het college de reserve verlagen door in 2018 en 2019 zelfs 25 terug te geven aan elk huishouden. In 2015 werd nog verwacht dat de heffing tussen 2017 en 2020 zou stijgen met 8

0
09 feb 2017

Lees verder


Gemeente maakt zich geen zorgen over glasvezelaanleg buitengebied Delden

De gemeente Hof van Twente maakt zich geen zorgen over de aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied van Delden en de andere kernen. De afgelopen weken kwamen er veel berichten naar buiten dat er problemen zijn met de realisatie van het netwerk in Twente. Naar aanleiding hiervan stelde het CDA schriftelijke vragen aan het college. “In de Tubantia worden meerdere artikelen gewijd aan de problemen omtrent de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van Twente”, zo laat het CD

0
09 feb 2017

Lees verder


Zonnepanelen en LED-verlichting voor Erve Hooyerinck

Basisschool Erve Hooyerinck gaat in de nabije toekomst zonnepanelen plaatsen en LED-verlichting aanbrengen. De gemeente Hof van Twente heeft voor de Deldense school en de Onze Lieve Vrouwe School in Bentelo een gezamenlijke lening-aanvraag gedaan bij de provincie Overijssel voor het verduurzamen van deze twee scholen. De scholen ontvangen respectievelijk 52.000 euro en 61.000 euro voor deze aanpassingen. Met de besparing wordt de lening afbetaald. De plannen maken deel uit van het project Duurz

0
13 feb 2017

Lees verder


Verkiezingsposters plakken verleden tijd in Delden

Discussies over verkiezingsposters die over elkaar zijn geplakt, zoals onlangs in Oldenzaal, zullen de komende jaren in Delden niet gevoerd worden. De houten publicatieborden hebben plaats gemaakt voor digitale varianten. Afgelopen woensdag werden ze voor het eerst geplaatst op de verschillenden locaties in Delden en de andere kernen. De gemeente nam vorig jaar het besluit om vanaf heden digitale borden te gebruiken. “Naast de kostenbesparing van zo’n 5.000 euro in drie jaar, is er niet lan

0
17 feb 2017

Lees verder


Hof van Twente behoudt 25 raadszetels door vestiging statushouders

De Hof van Twente hoeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 toch geen raadszetels in te leveren. De gemeente had op 1 januari 2017 precies 35.013 inwoners. Net voldoende voor het behoud van de 25 zetels. Had de gemeente op 1 januari dertien inwoners minder gehad, was de hoeveelheid zetels gedaald naar 23. Het aantal Hof van Twentenaren ten opzichte van 2016 is toegenomen met 127. De afgelopen vier jaren daalde het bevolkingscijfer in de gemeente flink. De Hof telde in 2012 nog 35597 inwo

0
23 feb 2017

Lees verder


Recordaantal inwoners voor Delden

Het aantal inwoners van Delden is voor het eerst sinds 2012 weer gestegen. De groep die zich Deldenaar mag noemen nam toe met 79 van 7352 in 2016 naar 7431 in 2017. Dat is een record, nooit eerder woonden er zoveel mensen in het stadje. De stijging is vooral te verklaren door het aantal statushouders dat zich heeft gevestigd in Delden. Ook nam het sterfteoverschot iets af en is de leegstand van huizen lager dan in 2016. De populatie in Ambt Delden daalde licht 1857 naar 1851. Het totale inwoners

0
23 feb 2017

Lees verder


PvdA: ‘Raadsleden uitsluiten als lid stembureau?’

De PvdA heeft bij monde van voorman Fred Rijkens het college gevraagd of het niet wenselijk zou zijn om gemeenteraadsleden bij voorbaat uit te sluiten als lid van een van de stembureaus in de gemeente. Dit omdat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van beïnvloeding van kiezers met name op plaatsen waar nog sprake is van een sterke sociale controle als gevolg van bijvoorbeeld een sterke relatie tussen politiek en maatschappelijke verbanden in een lokale gemeenschap. “Op deze manier zou dan kunne

1
25 feb 2017

Lees verder


CDA, VVD, GB en PvdA: ‘D66 geeft onjuist beeld over teruggave rioolbelasting’

De fracties van het CDA, VVD, GB en PvdA hebben in een persbericht gereageerd op de uitlatingen van D66 inzake de teruggave van een deel van de rioolbelasting aan de inwoners van onder andere Delden. De partijen laten in hun bericht weten dat D66 een verkeerd beeld schetst van de situatie. “D66 wekt ten onrechte de indruk dat er nu tegemoet gekomen is aan de wens van de partij. Dat is echt een volledige verkeerde voorstelling van zaken en dat vraagt om een reactie. Het is altijd al de inzet va

0
20 feb 2017

Lees verder


Stelling van de week: ‘Ik ga stemmen op 15 maart’

Op 15 maart worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. In Delden openen de stembureaus bij het Parochiehuis, De Ranninksschool, de Erve Hooyerinck, Woonzorcentrum De Wieken en Basisschool De Toonladder de deuren van 7.30 tot 21.00 uur. Afgelopen vielen de stempassen in Delden op de deurmat. Laatste verkiezingen De laatste keer dat er gestemd werd voor de Tweede Kamerverkiezingen was op 12 september 2012. Dit waren zogenaamde ontbindingsverkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer d

0
28 feb 2017

Lees verder


Aanleg voetpad langs de Sportlaan Delden op de agenda van 2018

De gemeente Hof van Twente gaat in 2018 een voetpad aanleggen langs de Sportlaan in Delden. Dat staat in het uitvoeringsprogramma 2017-2020 van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan. Met de aanleg komt de gemeente tegemoet aan een langgekoesterde wens van onder andere de sportverenigingen op De Mors en de Stadsraad Delden. Vooral voor kinderen die van en naar het sportcomplex lopen is de huidige situatie niet ideaal. Voor de aanleg van het voetpad heeft de gemeente een bedrag van 90.000 euro gerese

0
18 maa 2017

Lees verder


Ondergrondse glasbakken geplaatst bij Ressingplein Delden

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe ondergrondse glasbakken in de omgeving van het Ressingplein in Delden worden nog deze week in gebruik genomen. De bakken komen te staan aan de zijkant van de tandartspraktijk aan de Zuidwal. Op maandag is er begonnen met de graafwerkzaamheden. Op dinsdag worden de containers geplaatst. De grond waarop de ondergrondse containers komen te staan wordt door de gemeente gehuurd van eigenaar Frans Schneider. De partijen tekenden hier op vrijdag 28 oktober 2016 ee

0
20 maa 2017

Lees verder


Verkiezingsuitslag definitief – Overzicht Deldense stemmen

De gemeente Hof van Twente heeft de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op dinsdag 21 maart definitief vastgesteld. Aan de documenten op de website van de gemeente is ook een overzicht toegevoegd per kern (klik). Verder is er een overzicht van het aantal stemmen dat is uitgebracht op een bepaalde kandidaat (klik). Overzicht uitgebrachte stemmen ten opzichte van 2012:

0
21 maa 2017

Lees verder


Ook groene container voor hoogbouwadressen Delden

De gemeente heeft op vragen van de PvdA laten weten dat inwoners op hoogbouwadressen ook een groene container kunnen krijgen. In de meeste gevallen hebben deze inwoners geen mogelijkheid het afval te scheiden en dus moet Gft-afval en in sommige gevallen plastisafval tegen restafvaltarieven worden weggegooid. “De raad is tegemoet gekomen door per inzamelmiddel een bedrag 30 euro in rekening te brengen”, zo laat de gemeente weten. “Dit betekent dat mensen die in hoogbouw wonen voor een inza

0
23 maa 2017

Lees verder


Update: Ondergrondse glasbakken Ressingplein klaar voor gebruik

De werkzaamheden aan de ondergrondse glasbakken bij het Ressingplein in Delden zijn afgerond. De bakken zijn op woensdag geplaatst en inmiddels gebruiksklaar. Ze staan aan de zijkant van de tandartspraktijk aan de Zuidwal. De grond waarop de ondergrondse containers komen te staan wordt door de gemeente gehuurd van eigenaar Frans Schneider. De partijen tekenden hier op vrijdag 28 oktober 2016 een overeenkomst over.De gemeente Hof van Twente heeft lang moeten zoeken naar een geschikte plaats voor

0
23 maa 2017

Lees verder


‘Buurtbewoners Elementis voelen zich veiliger en zijn beter voorbereid op risico’s’

In augustus 2016 is Veiligheidsregio Twente in opdracht van Provincie Overijssel gestart met het project ‘risicocommunicatie bij risicovolle bedrijven’. Het doel was om de zelfredzaamheid van omwonenden rondom risicovolle bedrijven te vergroten, door middel van risicocommunicatie. Elementis en de gemeente Hof van Twente namen deel aan het project. En met succes, zo laat de Veiligheidsregio Twente weten. “Omwonenden weten beter hoe te handelen wanneer er een incident plaatsvindt bij Element

0
27 maa 2017

Lees verder


Gemeente ondersteunt particuliere initiatieven vluchtelingenhulp

Het college van burgemeester & wethouders in de Hof van Twente heeft op 28 maart 2017 besloten om een subsidie beschikbaar te stellen voor activiteiten en initiatieven van inwoners van de gemeente Hof van Twente die gericht zijn op het bieden van steun en hulp aan vluchtelingen. In totaal is er een bedrag van 35.000 euro beschikbaar. De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. “Een voorbeeld zijn de inzamelacties die georganiseerd worden en d

0
30 maa 2017

Lees verder


Andere aanpak Huishoudelijke Ondersteuning met ingang van 2018

Inwoners die huishoudelijke hulp krijgen via de gemeente, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, krijgen in de loop van 2017 bezoek van een medewerker van de gemeente. Samen gaan ze bekijken welke ondersteuning bij het huishouden nodig is en wat zelf gedaan kan worden. Met dit nieuwe beleid sluit Hof van Twente aan op uitspraken van de hoogste rechter op dit gebied, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) . Het college heeft het beleid voorlopig vastgesteld en legt het nog ter

0
31 maa 2017

Lees verder


Inwoonster Delden slachtoffer van identiteitsfraude

Een inwoonster van Delden heeft op maandag 10 april aangifte gedaan van identiteitsfraude. De Deldense verloor onlangs haar identiteitskaart. Ze kreeg deze terug doordat de vinder van de kaart een foto op Facebook had geplaatst in de hoop de eigenaar te traceren. Helaas hebben er ook mensen meegekeken met minder goede bedoelingen en hebben de gegevens op de ID-Kaart gebruikt bij het oplichten van derden. De slachtoffers melden zich nu bij de inwoonster uit Delden, die met de oplichting niets te

0
11 apr 2017

Lees verder


Provincie Overijssel: ‘Groen licht voor Hof van Twente op 4 van de 5 domeinen’

De Provincie Overijssel houdt interbestuurlijk toezicht op de volgende vijf domeinen bij gemeenten: Financiën, Ruimtelijke ordening, Archief, Huisvesting statushouders & Wabo. Het IBT-beeld wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een ‘stoplichtmodel’ (groen, oranje of rood) voor het totaalbeeld en daarnaast voor de vijf domeinen afzonderlijk. Gedeputeerde Staten hebben op 4 april 2017 het IBT-beeld voor Hof van Twente vastgesteld. Evenals vorig jaar kleurt het totaalbeeld voor Hof van Tw

0
17 apr 2017

Lees verder


Update: Foto's opening voetgangersbrug ‘Christian zu Castel’ online!

De nieuwe brug over de rondweg bij Delden is op donderdagmiddag officieel geopend. Roline Castell onthulde op de locatie een bord met daarop de nieuwe naam van de brug. De verbinding tussen Delden en Twickel werd tot op heden de ‘Marktstraatbrug’ genoemd. Dit was echter slechts een werknaam, zo liet burgemeester Ellen Nauta weten voorafgaand aan de officiële handeling. Vanaf donderdag heet de stalen constructie de: Christian zu Castell-brug. Ellen Nauta: “De historische verbinding tussen

2
18 apr 2017

Lees verder


Appartementen maken plaats voor vrijstaande woningen aan Hassinkstraat Delden

Er komen geen appartementengebouwen aan de Hassinkstraat in Delden. In een collegevoorstel staat te lezen dat er onvoldoende interesse is voor de koopappartementen en dat de focus daarom verschuift naar het bouwen van zeven vrijstaande woningen. Door de aanpassing wordt tevens een naastgelegen bouwmogelijkheid opgeschoven. Dit in verband met de beschermde Pikkemaatboom. Om dit allemaal mogelijk te maken moet het college instemmen met een herziening van het bestemmingsplan. “Sinds 28 maart 200

0
20 apr 2017

Lees verder


Meningen inwoners Delden over nieuwe voetgangersbrug sterk verdeeld

Vorige week werd in het centrum van Delden de nieuwe voetgangersbrug officieel geopend. Waar de komst van de eerste brug over de rondweg veel stof deed opwaaien en veel voor en tegenstanders had, was er rondom de plaatsing van de Christian zu Castell-brug veel minder te doen. Uit de stelling van afgelopen week blijkt echter dat de meningen over de verbinding sterk uiteenlopen. Precies de helft van de 170 deelnemers (50 procent) aan de stelling vindt dat de brug een aanwinst is. 24,7 procent van

0
20 apr 2017

Lees verder


Gemeente tevreden: Werkloosheid Hof van Twente loopt flink terug

Hof van Twente weet goed te profiteren van de groei van de Twentse economie. In een jaar tijd nam het werkloosheidspercentage met bijna 15 procent af. De gemeente is daarmee koploper in Twente. “Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie in de lift zit”, zo laat de gemeente weten. “De Twentse economie hoort bij de grootste groeiers: Nederland kende het afgelopen jaar gemiddeld een groei van 2,2 procent, de Twentse economie groeide met 2,7 procent. In Hof van Twente vertaal

0
28 apr 2017

Lees verder


Programma Nationale Dodenherdenking in Delden

Op donderdag 4 mei 2017 worden tijdens de Nationale Dodenherdenking in Delden de burgers en militairen herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of zijn vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Oranjevereniging Delden en omstreken heeft weer een programma samengesteld. Dit begint om 18.45 met een overdenking in de Oude Blasius en aansluitend een kranslegging bij het Oorlogsmonument ‘De Sch

0
04 mei 2017

Lees verder


Mooie en respectvolle dodenherdenking Delden

In Delden zijn op donderdagavond 4 mei de burgers en militairen herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of zijn vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Oranjevereniging Delden en omstreken had zoals ieder jaar weer een programma samengesteld. Veel Deldenaren gaven gehoor aan de oproep om bij de overdenking in de Oude Blasius, de kranslegging op het Ressingplein of het samenkomen op de Alg

0
05 mei 2017

Lees verder


Video: Kunstgrasveld Erve Hooijerinck in gebruik genomen

De leerlingen van basisschool Erve Hooijerinck in Delden hoeven voortaan geen laarzen meer aan te trekken als ze tijdens de pauze een balletje willen trappen. Op maandag 8 mei is namelijk het nieuwe kunstgrasveld naast het ‘rode pad’ in gebruik genomen. Wethouder Pieter van Zwanenburg verzorgde letterlijk de aftrap. Hij deed dit samen met het neefje van Björn Kuipers. De topscheidsrechter zou eigenlijk aanwezig zijn, maar moet op dinsdag een Champions League-wedstrijd fluiten. Directeur Ge

0
08 mei 2017

Lees verder


D66 stelt vragen over mogelijk vervuilde speelveldjes gemeente

De fractie van D66 heeft het college om opheldering gevraagd over mogelijk vervuilde speelveldjes in de Hof van Twente. “In een artikel van de TC Tubantia van zaterdag 6 mei wordt aangegeven dat er, onder andere, zeer vervuilde veldjes als speelplek in Twente zijn die nog niet zijn gesaneerd”, zo geeft de partij aan. “De vervuiling zou gaan over HCH (Hexachloorcyclohexaan) en kwik. Deze stoffen staan op de overheidslijst van zeer zorgwekkende stoffen, wat een eufemisme is voor zeer gevaarl

0
09 mei 2017

Lees verder


​Vereniging Heemkunde en Twents Streekarchief slaan handen ineen ​

De Vereniging Heemkunde Ambt Delden en de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente (Twents Streekarchief) zijn begin dit jaar gefuseerd. Voorlopig blijven de vereniging en de stichting formeel naast elkaar bestaan, maar vormen zij in de praktijk een eenheid. Na een overgangsperiode van enkele jaren kan er alsnog besloten worden om de stichting op te heffen. Om de samenwerking te onderstrepen, is afgelopen vrijdag de eerste uitgave van een nieuw periodiek verschenen. Wethouder Pieter van Zwane

0
15 mei 2017

Lees verder


Kunstwerk ‘Vos en Nijntje’ keert begin juni terug aan Averinkstraat Delden

Het kunstwerk ‘Vos en Nijntje’ (Nijntje Pluis) van Jac Maris keert begin volgende maand terug aan de Averinkstraat in Delden. Op 2 juni wordt de fundering gelegd op het stukje gras dat grenst aan de Vossenbrinkweg. Op 6 juni worden vervolgens de sokkel en het beeld teruggeplaatst. Drie dagen later is de officiële onthulling. In augustus 2016 namen buurbewoonster Riet de Roos en voormalig directeur Jan ten Broeke van de Vossenoordschool het initiatief om het kunstwerk, dat ruim twintig jaar

0
17 mei 2017

Lees verder


Vitaliteitsscan voor Deldense verblijfsaccommodaties

Gemeente Hof van Twente laat momenteel een ‘vitaliteitsscan’ uitvoeren bij de verblijfsaccommodaties in Delden en de andere kernen in de Hof. De scan is bedoeld om te kijken de hotels, bed & breakfasts en campings voldoende aansluiten bij de wensen van de huidige én toekomstige bezoekers. Met andere woorden: zijn deze accommodaties toekomstbestendig? Eind juni worden de resultaten gepresenteerd. “In het kader van het economisch actieprogramma van de gemeente Hof van Twente wordt extra g

0
21 mei 2017

Lees verder


Nieuwe oplaadpalen voor elektrische en hybride auto’s in Delden

Delden krijgt met ingang van 2018 een aantal nieuwe oplaadpunten voor elektrische en hybride auto’s. Door de deelname van de gemeente Hof van Twente aan de ‘gezamenlijke aanpak slim openbaar laden’, is hiervoor een belangrijke stap gezet. Voor de Hof is ingeschat dat er 18 laadpalen worden geplaatst in de openbare ruimte. Dit betekent dat er in Delden minimaal 3 oplaadpunten komen. Momenteel is er op het industrieterrein bij Ten Dam al een oplaadmogeli

0
27 mei 2017

Lees verder


Werkzaamheden riool en de verharding Koninginnebuurt Delden van start

Op donderdag 1 juni is gestart met de omvangrijke werkzaamheden aan het riool en de verharding in de Koninginnebuurt in Delden. De schop ging de grond in aan de Bernhardstraat, die daardoor de komende periode deels is afgesloten voor verkeer. Het project is eind 2016 uitgebreid met het gedeelte St. Annabrinkstraat van de Bernhardstraat tot aan de Beatrixstraat. Dit gedeelte krijgt, net als de Marijkestraat, een gescheiden rioolstelsel. Een gescheiden stelsel bestaat uit twee ondergrondse leiding

0
02 jun 2017

Lees verder


Gemeente wil plan voor Sportpark De Mors ‘on hold’ zetten

Het college van B en W wil de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden voorlopig in de ijskast zetten. In de kadernota voor 2018 laat het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding geven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel wil het college via deze kadernota een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, dat bedoeld is voor onderzoek naar de verkeersituatie, o

0
04 jun 2017

Lees verder


De eikenprocessierups is weer terug in Delden

De eikenprocessierups is weer gesignaleerd in Delden. Voor de gemeente het startsein om weer te beginnen met de bestrijding de rupsen en de nesten Delden en de andere kernen. De gemeente roept inwoners op eventuele waarnemingen te melden via (0547)858585 of via www.hofvantwente.nl/meldingen. “Eikenprocessierupsen bevinden zich in eikenbomen en zijn te herkennen aan hun grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en hebben lange brandharen. Het aantal locaties met eikenprocessierupsen zal naar

0
07 jun 2017

Lees verder


Deldenaren kunnen vanaf heden stukje openbaar groen adopteren

Inwoners van Hof van Twente krijgen de mogelijkheid om zelf stukjes openbaar groen te adopteren. Bewoners die komen met een initiatief hiervoor, kunnen een adoptieovereenkomst sluiten met de gemeente. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan verzoeken van inwoners die het openbaar groen zelf willen aanpakken. De Wijkbeheerders zijn aanspreekpunt voor de adoptie. “Het huidig groenbeleid en –beheer van de gemeente is gericht op een basisniveau van inrichting en onderhoud van openbaar groen”, zo

0
08 jun 2017

Lees verder


Jan ter Avest bezig aan laatste jaar als raadslid

PvdA-raadslid Jan ter Avest is bezig aan zijn laatste volle jaar als raadslid. De Deldenaar geeft aan dat het ‘een keer goed is geweest’ en dat hij de weg vrijmaakt voor jongere kandidaten. Ook Nel Hilbrink (Markelo), Roel Bergman (Goor) laten in de TC Tubantia weten volgend jaar niet terug te keren voor de PvdA in de gemeenteraad. In 2018 staan nieuwe verkiezingen op de agenda. “Ik heb in totaal vier raadperiodes meegemaakt als raadslid”, zo vertelt Ter Avest. “De laatste periode in D

0
09 jun 2017

Lees verder


Update: Foto's onthulling kunstwerk ‘Vos en Nijntje’ online!

Onder toeziend oog van tientallen Deldenaren en andere geïnteresseerden is op vrijdagavond het gerestaureerde kunstwerk ‘Vos en Nijntje’ onthuld op de hoek van de Averinkstraat en de Vossenbrinkweg in Delden. Op een kleine 50 meter van de oorspronkelijke locatie van het werk, bij de ingang van de voormalige Vossenoordschool, verrichtten de dames J A Vermeij en N Vermeij de ‘openingshandeling’ met groot applaus tot gevolg. Ook wethouder Pieter van Zwanenburg was aanwezig bij de onthullin

0
10 jun 2017

Lees verder


Ingezonden Stadsraad Delden: 'Krijgt Sportpark De Mors een kans?'

De Stadsraad Delden heeft vorige week kennis genomen van de voorgenomen plannen en speerpunten van de gemeente Hof van Twente voor het jaar 2018. In de kadernota is door het college van B en W besloten geen budget vrijgemaakt voor onder andere de realisatie van een nieuwe binnen- en buitensportaccommodatie op De Mors. Er is wel een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, maar het plan gaat voorlopig ‘on hold’. Gezien de urgentie, mede onderkend door de wethouders, en het feit dat de komst

1
14 jun 2017

Lees verder


Deldenaar Wout Davids benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Deldenaar Wout Davids is op donderdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ellen Nauta reisde speciaal naar Groningen om de Koninklijke onderscheiding uit te reiken tijdens de 38e Nationale Scheikundeolympiade. Davids kreeg naast het speldje ook bloemen, een bewaarcassette met oorkonde en een draagwijzer overhandigd. Hieronder de toespraak van burgemeester Ellen Nauta: Geachte dames en heren, Excuus dat ik maar zo uw programma kom verstoren. Nou ja, ‘maar zo

0
16 jun 2017

Lees verder


College: ‘Geen vervuilde speelveldjes in gemeente die risico opleveren voor omgeving’

Er zijn in de gemeente Hof van Twente geen speelveldjes die zo vervuild zijn dat ze een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, zo laat het college weten op de schriftelijke vragen die D66 in mei heeft gesteld. De fractie van D66 vroeg het college om opheldering na een artikel in de TC Tubantia over, onder andere, zeer vervuilde veldjes in Twente die nog niet zijn gesaneerd. De vervuiling zou gaan over HCH (Hexachloorcyclohexaan) en kwik. Hiervan zijn er volgens de Tubantia zo'n 36 vervuilde p

0
22 jun 2017

Lees verder


Stelling van de week: ‘Ik doe meer lokale inkopen door Hofpas’

Met ingang van 1 oktober 2017 krijgen de inwoners van Delden en de andere kernen de beschikking over de ‘Hofpas’. Deze pas is een idee van de economische werkgroep, waarin de ondernemersverenigingen en de gemeente vertegenwoordigd zijn, en moet ervoor zorgen dat inwoners meer lokale aankopen doen onder het motto: wees loyaal, koop lokaal. Als tegenprestatie krijgen de consumenten korting door middel van het sparen van punten. Het uiteindelijke doel is om de ondernemers een boost te geven en

2
27 jun 2017

Lees verder


Regels huishoudelijke ondersteuning Hof van Twente op de schop

In Hof van Twente wijzigen de regels als het gaat om huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Eén van de veranderingen is dat vanaf 2018 van tevoren duidelijker is omschreven wat er in het huishouden nodig is en welke werkzaamheden moeten worden overgenomen. Ook wordt vastgelegd hoe vaak de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De nieuwe werkwijze houdt ook in dat de gemeente de partij is die samen met de cliënt bepaalt welke huishoudelijke werkzaamhed

0
29 jun 2017

Lees verder


Erve Hooyerinck plaatst 144 zonnepanelen op dak

De lampen, computers en de schoolbel op de basisschool Erve Hooyerinck worden nu nog voorzien van elektriciteit uit het stroomnet. Met de plaatsing van maar liefst 144 zonnepanelen op het dak, komt daar echter snel verandering in. De panelen hebben een totaalvermogen van bijna 40.000 Wattpiek. Voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de school. Na afloop van de Rolstoelvierdaagse, die van 24 tot en met 28 juli wordt gehouden en waar de deelnemers in de school overnachten, worde

0
14 jul 2017

Lees verder


Voorbereiding rioolmaatregelen Talingstraat, Torenvalkstraat en Morsweg Delden van start

De gemeente Hof van Twente start met de voorbereiding voor het project rioolmaatregelen Talingstraat, Torenvalkstraat en Morsweg in Delden. Het projectplan wordt vastgesteld en er komt een voorbereidingskrediet van 30.000 euro. “In het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is het project Rioolmaatregelen Talingstraat en Torenvalkstraat in Delden opgenomen. Het is de bedoeling om in hoofdlijnen het slechte riool en drainage te vervangen. Op basis van de eerst

0
18 jul 2017

Lees verder


‘Delden loopt nog niet warm voor Hofpas’

De inwoners van Delden lopen nog niet warm voor de Hofpas, zo blijkt uit de stelling van afgelopen week. Bijna drie kwart van de deelnemers aan de stelling ‘Ik doe lokaal meer inkopen door de Hofpas’, laat weten het koopgedrag niet te veranderen of op zijn minst te twijfelen over het initiatief. Verreweg de grootste groep (41,1 procent) zegt niet meer lokaal te gaan inkopen de Hofpas wordt geïntroduceerd. Nog eens 5,5 procent zegt ook niet te denken dat het voor Delden veel verschil zal ma

0
19 jul 2017

Lees verder


Monumentale schoorsteen Servo wordt gesloopt

De oude schoorsteen op het terrein van Elementis in Delden wordt gesloopt. De gemeente laat weten dat het monumentale bouwwerk een te groot risico te vormt voor de veiligheid. "Het risico op instorting of vallend puin is vooral groot voor de medewerkers van Elementis. Daarnaast kan de schoorsteen gevaar opleveren voor omwonenden, op het moment dat onderdelen daarvan terecht komen op het chemiebedrijf zelf. Het bedrijf zal daarom de benodigde toestemmingen aanvragen om de schoorsteen te mogen sl

0
27 jul 2017

Lees verder


Stelling van de week: ‘Schoorsteen Servo moet behouden blijven’

De oude schoorsteen op het terrein van Elementis in Delden wordt gesloopt, zo liet de gemeente vorige week weten. Het monumentale bouwwerk zou een te groot risico te vormen voor de veiligheid. Het risico op instorting of vallend puin is volgens de gemeente vooral groot voor de medewerkers van Elementis. Daarnaast kan de schoorsteen gevaar opleveren voor omwonenden, omdat op het moment dat onderdelen daarvan terecht komen op het chemiebedrijf zelf. Het bedrijf zal daarom de benodigde toestemminge

0
01 aug 2017

Lees verder


Gemeente vraagt inwoners oud-papier niet in containers aan te bieden

De gemeente Hof van Twente doet op haar website een oproep aan de inwoners van Delden om het oud-papier niet in containers aan te bieden. De afgelopen tijd werden leden van de Deldense verenigingen geconfronteerd met blauwe minicontainers met daarin de oude kranten en reclamefolders. Dat levert voor de inzamelaars de nodige problemen op. “In Delden wordt door verschillende verenigingen oud papier ingezameld”, zo laat de gemeente weten. “Zij doen dit op dinsdagavonden en werken hiervoor sa

0
01 aug 2017

Lees verder


Formele start aanbesteding Kindcentrum Delden

Op 31 juli en 1 augustus 2017 zijn alle documenten en aankondigingen geplaatst op Negometrix / TenderNed, waarmee formeel een start is gegeven aan de aanbesteding voor de nieuw te bouwen Kindcentrum in Delden. Deze aanbesteding gebeurt via de methode innovatief partnerschap. “Via deze nieuwe methode zijn de schoolbesturen, kinderopvang Hof van Twente en de gemeente gericht op zoek naar betrokken en kundige consortia en leveranciers, die onze grote ambities op het terrein van duurzaamheid en e

0
03 aug 2017

Lees verder


‘Bewoners langs rondweg Delden blij met nieuw fluisterasfalt’

Bijna een week geleden werd na vijf dagen werk de rondweg langs Delden (N364) weer geopend. Het stuk tussen Elementis en Carelshaven werd door de provincie als onderdeel van het Pact van Twickel voorzien van een nieuw wegdek. Het nieuwe asfalt tussen hectometer paal 42.9 en 44.9 tevens voorzien van een speciale structuur waardoor het geluid beter absorbeert. Daarmee komt de provincie tegemoet aan een langgekoesterde wens van de Deldenaren die bij de rondweg in de buurt wonen. De eerste ervaring

0
04 aug 2017

Lees verder


TwenteMilieu: ‘Resultaten Diftar Hof van Twente boven verwachting’

De inwoners van Delden en de andere kernen in de Hof van Twente hebben vorige week de eerste afrekening gekregen voor het nieuwe afval systeem. Uit de cijfers van TwenteMilieu blijkt dat er boven verwachting goed is gescheiden door de inwoners. Op basis van de resultaten in andere gemeenten is ligt het break-even punt ten opzichte van de kosten in 2016 op ongeveer tien ledigingen per jaar. Daar blijven de meeste inwoners onder. Gemiddeld zijn zowel de 140 liter als de 240 liter per huishouden vi

0
08 aug 2017

Lees verder


Gemeente hoeft niet op te treden tegen varkenshouderij

De gemeente Hof van Twente hoeft van de Raad van State niet (opnieuw) op te treden tegen een varkenshouderij net over de Kanaaldijk in Ambt Delden, dat is de uitkomst van de procedure waarin woensdag uitspraak is gedaan. (Lees de uitspraak hier.)Met de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak lijkt een voorlopig einde te komen aan een slepende kwestie. Omwonenden hebben te kennen gegeven overlast te hebben van een varkenshouderij, bestaande uit geuroverlast, stof, lawaai en vooral vliegen.

0
11 aug 2017

Lees verder


CDA wil duidelijkheid van college over sloop Servo schoorsteen

Eind vorige maand liet de gemeente Hof van Twente weten de monumentale schoorsteen van Servo gesloopt zal worden. Het monumentale bouwwerk zou door instorting of vallend puin een te groot risico vormen voor de veiligheid van voornamelijk de medewerkers van Elementis. Daarnaast kan de schoorsteen gevaar opleveren voor omwonenden, op het moment dat onderdelen daarvan terecht komen op het chemiebedrijf zelf. Het bedrijf zal daarom de benodigde toestemmingen aanvragen om de schoorsteen te mogen slop

0
14 aug 2017

Lees verder


PvdA stelt vragen aan het college over aankoop Spoorsloot Delden

De PvdA-fractie in de Hof van Twente heeft het college om opheldering gevraagd over de aankoop van de Spoorsloot en omliggende gebied in Delden. De Hof van Twente gaat de groenstrook naast de Spoorsloot en tussen de spoorbaan en de Reigerstraat kopen. De gemeente en het waterschap hebben van inwoners uit het Delden het verzoek gekregen om wat te doen aan de slechte onderhoudstoestand van het 11.724 vierkante meter grote gebied. Het oppervlaktewater stinkt, er is sprake van drijfvuil, bomen zijn

0
16 aug 2017

Lees verder


‘Veiligheid boven alles bij beslissing over schoorsteen Servo’

Veiligheid moet bovenaan staan bij de beslissing over het lot van de schoorsteen op het terrein van Elementis in Delden, zo vindt het overgrote deel van de deelnemers aan de stelling van afgelopen week. Maar liefst 44 procent koos dit antwoord uit de mogelijkheden. Nog eens 14,7 procent zegt het lot van het monument te betreuren, maar denkt niet dat er een andere optie is. In totaal 38,8 procent van de stemmers is minder overtuigd van de beslissing van de gemeente. 29,3 procent geeft aan dat he

0
21 aug 2017

Lees verder


Geen verhoging toeristenbelasting in de Hof van Twente

Het college heeft het voornemen het tarief toeristenbelasting voor 2018 gelijk te laten aan dat van voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat met de huidige prognose aan inkomsten toeristenbelasting, de begroting toeristenbelasting over 2018 zonder een tariefsverhoging te behalen is. De raad wordt in de vergadering van 19 september 2017 geïnformeerd over het voornemen van de gemeente. Ook de ondernemers in de toeristische sector krijgen bericht.

0
27 aug 2017

Lees verder


Afsluiting verbindingslussen N346 en N741 bij Delden tijdens werkzaamheden aan wegen

Tussen 18 september tot en met 17 november 2017 wordt gestart met de werkzaamheden aan de provinciale weg N741 Delden–Bornerbroek. De werkzaamheden betreffen groot onderhoud aan de hoofdrijbaan, fietspaden en de bovenzijde van het Molenesviaduct N741/Europalaan. Tevens wordt de T-aansluiting zuidelijke verbindingslus tussen N346 en N741 omgebouwd tot een rotonde. Op deze rotonde krijgt de Molenstraat een aansluiting. De bestaande ontsluiting op de Europalaan over het viaduct wordt een fiets- e

0
29 aug 2017

Lees verder


College over sloop: Schoorsteen Servo altijd een risico

Het college van B&W in de Hof van Twente heeft antwoord gegeven op de vragen die door het CDA waren gesteld over de sloop van de Servo Schoorsteen. De christendemocraten wilden van het college opheldering over een aantal zaken. Raadslid Paul Gerritsjans: “In het persbericht wordt aangegeven dat ‘een aantal alternatieven is bekeken’, maar dat die niet haalbaar zijn gebleken. Wij willen graag weten wat die onderzochte alternatieven zijn.” De partij gaf tevens aan ervan uit te gaan dat de e

0
10 sep 2017

Lees verder


Gemeente waarschuwt voor bedrijf Afvoercheck

De gemeente Hof van Twente waarschuwt bewoners voor het bedrijf ‘Afvoercheck’. De gemeente heeft signalen van inwoners gekregen dat medewerkers van dit bedrijf bij mensen in de verschillende kernen aanbellen met het aanbod om de rioolhuisaansluiting preventief te reinigen of controleren. Het bedrijf wekt daarbij de suggestie dat dit in samenwerking met de gemeente Hof van Twente gebeurt. "De gemeente heeft echter geen samenwerkingsverband met welk bedrijf dan ook om deze werkzaamheden uit te

0
03 mei 2017

Lees verder


Eerste deel rioolvervanging Koninginnebuurt in laatste fase

De uitvoering van de eerste fase van de rioolvervanging en het herstraten in de Koninginnebuurt is in volle gang. Een stuk Bernhardstraat en de hele Emmastraat zijn klaar terwijl in de Wilhelminastraat en Julianastraat door de firma Lansink Wegenbouw hard wordt gewerkt. Ook aan de Beatrixstraat, Irenestraat en Margrietstraat is momenteel volop bedrijvigheid. Het programma aan de Willem Alexanderweg is inmiddels afgerond en de riolering is van binnenuit gerestaureerd. Verder hebben een groot aant

0
26 sep 2017

Lees verder


Beatrixstraat Delden tijdelijk eenrichtingsweg

Door de smalle straten en de parkeerdruk in de Koninginnebuurt, is tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld voor de Beatrixstraat in Delden, dat meldt Wegenbouw Lansink op Twitter. De straat maakt deel uit van de eerste fase van de rioolvervanging en het herstraten in de wijk. Het is niet bekend wanneer de straat weer vrij toegankelijk is. De tweede fase van de Oranjebuurt bestaat uit het aanpakken van de riolering in de St. Annabrinkstraat, Marijkestraat, Oude Benteloseweg en het stuk Bernhar

0
03 okt 2017

Lees verder


Bladkorven weer geplaatst in Delden

In Delden en de overige kernen van de Hof van Twente worden in oktober weer bladkorven geplaatst. De korven komen op dezelfde plekken als vorig jaar en worden, afhankelijk van hoe vol ze zijn, wekelijks geleegd. Zijn ze niet helemaal vol dan wordt de frequentie van legen aangepast. De bladkorven zullen tot de kerst in de wijk blijven staan. Het kan zijn dat in de herfstperiode sommige korven verplaatst worden. Dat gebeurt omdat boomsoorten in verschillende periodes hun blad laten vallen. De b

0
05 okt 2017

Lees verder


‘Geen radicalisering in Hof van Twente’

Er zijn geen signalen dat er in Hof van Twente sprake is van radicalisering. Dat zegt het college op vragen die onlangs werden gesteld door het CDA. Op 14 september kwam een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie in de media waarin de zorg geuit wordt dat de helft van de gemeenten niets doen tegen radicalisering. Aanleiding voor de christendemocraten om het college te vragen naar de situatie in onze gemeente. De partij wilde onder andere weten of er een antiradicaliseringsbeleid in de

0
06 okt 2017

Lees verder


Kunstwerken Ressingplein toch tijdelijk weggehaald

De kunstwerken die op het Ressingplein staan, zullen toch tijdelijk worden verplaatst als gevolg van de nieuwbouw van een Kwalitaria vestiging, dat laat de Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente weten. Op het terrein bij het voormalige stadhuis staat onder andere het oorlogsmonument ‘De Schreeuw’ van kunstenaar Riemko Holtrop. Ook ‘Sliding Puzzle’ van Philomeen Raemaekers bevindt zich onder de grote treurbeuk. Verder staat er een aandenken aan de winst van Delden in de wedstrijd 'Enten

0
07 okt 2017

Lees verder


Wethouder Harry Scholten kaart asbestproblematiek Hof aan bij Tweede Kamer

Op woensdag 4 oktober 2017 heeft wethouder Harry Scholten (gemeente Hof van Twente) deelgenomen aan het rondetafelgesprek over asbest bij de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer in Den Haag. Scholten kreeg voldoende gelegenheid om de lobbyboodschap vanuit (Hof van) Twente toe te lichten. Hij wees onder andere op de noodzaak van een integrale aanpak van de asbestproblematiek en op het belang van het verhogen van het subsidiebedrag tot kostprijsniveau om de eigenaren van een asbe

0
10 okt 2017

Lees verder


Video: Kraamschudden in Delden in kader van brandpreventieweken

Met loeiende sirene arriveerde de brandweer op woensdagochtend aan de Stationsweg in Delden. Er werd dit keer niet uitgerukt voor een schoorsteenbrand of omdat iemand de pan te lang op het vuur had laten staan, maar om aan het gezin met de eerst geboren baby in de Hof van Twente in oktober een koffertje te overhandigen met onder andere een rookmelder en een rompertje met brandweerlogo. De overhandiging werd verricht door burgemeester Ellen Nauta. De gelukkige baby was Isabel van het Bolscher uit

0
11 okt 2017

Lees verder


Gemeente reageert op ophef plasticinzameling: ‘Afvalscheiding verder verbeteren’

Woensdag 20 september 2017 publiceerde de NOS een artikel met als kop ‘Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu’. Op basis van cijfers van het CPB zou blijken dat de huidige vorm van inzamelen, waaronder Diftar zoals in de Hof van Twente, nauwelijks milieuwinst opleveren terwijl de kosten (150 miljoen euro per jaar) substantieel zijn. “De uitstoot die met het recyclen wordt verminderd is ongeveer 0,1 tot 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland”, zo schrijft de NOS.

0
12 okt 2017

Lees verder


Opnieuw collegevragen over sluiting politiesteunpunt Delden

Het CDA heeft opnieuw vragen gesteld aan het college over de sluiting van het politiesteunpunt in Delden. De partij laat weten erg geschrokken te zijn van het temeer omdat de voorziening ook volgens de wijkagent in een behoefte voorziet. De christendemocraten willen van het college weten of ook zij vinden dat het steunpunt Delden in een behoefte voorziet en het hier gaat om een laagdrempelige voorziening. “Bent u het verder met ons eens dat voor een bepaalde groep mensen contact via de digit

0
13 okt 2017

Lees verder


Sportpark De Mors en Kindcentrum Delden opgenomen in sluitende begroting 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een sluitende programmabegroting voor 2018 aangeboden. Ook het meerjarenperspectief is sluitend. Het college heeft de programmabegroting de titel ‘Naar een nieuw evenwicht’ gegeven. Wethouder Harry Scholten is verheugd dat het, ondanks de kostenstijgingen in de zorg, gelukt is een sluitende begroting aan te bieden aan de raad. “Tevens is ook de lastendruk voor onze inwoners met gemiddeld 6 procent gedaald.” Grote projecten

0
13 okt 2017

Lees verder


Minimaal 14 parkeerplekken voor museum De Richter van Delden

Het museum De Richter van Delden krijgt minimaal 14 parkeerplekken die worden ingericht op de grond van de voormalige Rentmeesterij aan de Hengelosestraat. Dat laat het college weten op schriftelijke vragen van Gemeente Belangen. De politieke partij sprak onlangs haar zorgen uit over het gebrek aan parkeerplekken bij het toekomstige museum. “In de afgelopen weken hebben we in de media regelmatig kennis kunnen nemen van de parkeerproblemen bij het nieuwe museum More in Ruurlo”, zo geeft Coby

0
16 okt 2017

Lees verder


Groene droom bij ontwikkeling Integraal Kindcentrum Magenta

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 heeft Delden geen vier basisscholen meer, maar telt ons stadje twee zogenoemde kindcentra. De Erve Hooyerinck wordt uitgebouwd tot een van de twee IKC’s. Het andere kindcentrum krijgt de naam Magenta en komt op de plek waar nu de Twickelo is gevestigd. In dit project worden de scholen Toonladder (131 leerlingen), de Rannink (72 leerlingen) en de Twickelo (118 leerlingen) samengevoegd aan de Langestraat. Vooral het laatstgenoemde project is omvangrijk

0
24 okt 2017

Lees verder


Burgemeester Nauta: ‘Huisvestingsbeleid interne aangelegenheid landelijke politie’

Burgemeester Ellen Nauta is niet van plan zich te mengen in de discussie omtrent het verdwijnen van het politiesteunpunt in Delden. Net als in 2015 gaf Nauta aan dat het huisvestingsbeleid een interne aangelegenheid van de landelijke politie. De burgemeester zei dit naar aanleiding van vragen die gesteld waren door het CDA. Nauta: “De politie hanteert een dienstverleningsconcept waarin het investeren in mensen en middelen centraal staat. De mogelijkheden die het mobiele werken de politie hier

0
26 okt 2017

Lees verder


Zorgen Gemeente Belangen over parkeerplekken museum No Hero niet weggenomen

De partij Gemeente Belangen maakt zich nog altijd grote zorgen over de parkeersituatie bij het nieuwe museum No Hero aan de Hengelosestraat in Delden. Dat bleek op dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Aanleiding voor de zorgen zijn de parkeerproblemen bij het nieuwe museum More in Ruurlo. Het college liet vorige maand op vragen van de partij weten dat de bouwaanvraag moet voldoen aan de parkeernorm om de omgevingsvergunning te verkrijgen. “Volgens de parkeernorm van Hof van Twente zij

0
02 nov 2017

Lees verder


Definitief groen licht voor plannen IKC Delden en sportpark De Mors

De gemeenteraad van de Hof van Twente heeft op woensdagavond de begroting voor 2018 definitief en unaniem vastgesteld. De grote Deldense projecten, de bouw van het IKC op de locatie van de Twickelo en de realisatie van sportpark De Mos, kwamen ongewijzigd door het laatste checkpoint en kunnen nu dus doorschakelen naar de volgende fase. Vooral voor de werkgroep die zich de afgelopen jaren heeft beziggehouden met de ontwikkeling van sportpark De Mors, was het ‘afhameren’ een mooi moment. Huub

0
09 nov 2017

Lees verder


Inloopavond over locatiekeuze kindcentrum Delden voor omwonenden

Op dinsdagavond 21 november is er een inloopavond voor de omwonenden over het nieuw te bouwen kindcentrum in Delden. In Delden bestaat het plan om het zogenaamde IKC neer te zetten op de huidige locatie van de Twickeloschool aan de Langestraat in Delden. Het college is gestart met het onderzoek naar de locatie en wil graag alle wensen, ideeën en suggesties van de kant van de omwonenden vroegtijdig meenemen in het onderzoek. Namens de projectorganisatie zijn mensen aanwezig die een toelichtin

0
14 nov 2017

Lees verder


Doelstelling netwerk Hofwerkt op schema met 84 matches

Eén van de pijlers in de samenwerking tussen gemeente en ondernemers is het vergroten van de arbeidsparticipatie in Hof van Twente. In 2016 was het doel van het netwerk Hofwerkt om 60 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een (tijdelijke) werkplek in te laten vullen bij een lokale ondernemer. Die ambitie werd met 70 matches ruimschoots gehaald. De doelstelling is daarom voor 2017 op 100 matches gezet. “Op dit moment staat de teller op 84.” Wethouder Pieter van Zwanenburg is hoo

0
20 nov 2017

Lees verder


Hof van Twente blijft volop inzetten op plattelandsvernieuwing

Het college van Hof van Twente zal komend jaar opnieuw volop inzetten op plattelandsontwikkeling. Dat gebeurt door uitvoering van een samenhangend programma. Met het vaststellen van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor weer € 250.000 beschikbaar gesteld voor komend jaar. Gemeente Hof van Twente is met dit programma koploper in Twente en landelijk een voorbeeld.De investeringen in de landbouw zijn gericht op vernieuwing van de agrarische sector en ontwikkeling van het landschap

0
27 nov 2017

Lees verder


Stichting Zorggroep Hof van Twente noemt terugloop vestiging Haaksbergen als oorzaak faillissement

De stichting Zorg Groep Hof van Twente werd op 16 augustus 2017 in staat van faillissement gesteld door de Rechtbank van Overijssel. De stichting, gevestigd op het Ressingplein 1, heeft in 2015-2016 een locatie geopend in Haaksbergen waarvoor naar eigen zeggen voldoende aanmeldingen geweest, terwijl de aangemelde personen volgens het bestuur jammerlijk niet konden worden geplaatst. Voor deze locatie is echter wel een team aangenomen en een pand gehuurd.
Accountantskantoor De Jong & Laa

0
30 nov 2017

Lees verder


Bekeuringen voor geparkeerde auto’s Ressingplein op marktdagen

De Boa’s in de Hof van Twente controleren momenteel stipt op auto’s die op vrijdagochtend na 10.00 uur geparkeerd staan aan het Ressingplein in Delden. De gemeente waarschuwt dat er bekeuringen worden uitgedeeld en dat in het ergste geval de auto zelfs kan worden weggesleept. “De standplaatshouders op de markt in Delden mogen op vrijdagen hun standplaats opbouwen vanaf 10.00 uur”, zo laat de gemeente weten. “Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er dan nog auto’s geparkeerd s

0
06 dec 2017

Lees verder


Geen raadsleden en wethouders bij stembureaus gemeenteraadsverkiezingen

Vanuit het oogpunt van integriteit heeft het college besloten dat geen personen worden benoemd tot lid van een stembureau die nu politiek ambtsdrager zijn (raadslid of wethouder). Ook mensen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zelf kandidaat zijn nemen geen zitting op de stembureaus. De gemeente volgt hierbij het advies van de Kiesraad die adviseert terughoudend te zijn met de benoeming van personen die ook op een kieslijst staan. In Hof van Twente zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo

0
07 dec 2017

Lees verder


Hof van Twente wil opnieuw meedoen met experiment centrale stemopneming

De gemeente Hof van Twente wil net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 meedoen doen aan het experiment centrale stemopneming. Dit heeft tot gevolg dat op 21 maart 2018, rond 21.00 uur, alleen een voorlopige uitslag op partijniveau (met een voorlopige zetelverdeling) beschikbaar is.Op donderdag 22 maart worden de stemmen centraal geteld. De definitieve uitslag, inclusief de voorkeursstemmen, wordt op die dag bekendgemaakt, tijdens een openbare bijeenkomst. Het tijdstip voor deze bijeenkomst

0
08 dec 2017

Lees verder


Subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken vastgesteld door college

Deldenaren en anderen inwoners van de Hof van Twente kunnen vanaf 1 januari 2018 subsidie aanvragen voor de verwijdering van asbestdaken op hun woning of bedrijfspand. Dat staat in de ‘Subsidieregeling sanering asbestdaken Gemeente Hof van Twente 2017-2023’. De subsidieregeling geldt voor particulieren, bedrijven, agrariërs, stichtingen en non-profitorganisaties. Doel van deze regeling is: het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken in Hof van Twente. Het college heeft besloten om e

0
15 dec 2017

Lees verder


Eerste fase werkzaamheden Koninginnebuurt Delden succesvol afgerond

Met het afronden van de werkzaamheden aan de Beatrixstraat in Delden is vorige week de eerste fase van het project in de Koninginnebuurt Delden afgerond. Ondanks het natte weer en enkel vorstdagen is het werk ruim binnen de planning volbracht. Wouter Langedijk van de gemeente Hof van Twente: “We hebben afgesproken met de aannemer dat de eerste fase voor de kerstvakantie klaar zou zijn zodat er in deze periode geen overlast is. Dat is goed gelukt.” Fase 2 De tweede fase gaat van start in he

0
19 dec 2017

Lees verder


​Sjoerd Verburg (10) uit Delden wint duurzaamheidsprijs met zelfvoorzienende Eschmolen

De juryprijzen voor de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente voor jongeren en volwassenen zijn bekendgemaakt. Winnaar bij de jongeren is Sjoerd Verburg uit Delden met zijn idee voor een zelfvoorzienende Eschmolen en winnaar bij de volwassenen is Gerard ter Hofte met zijn idee voor het concept Hof van Plastic waarbij een recyclemachine wordt ingezet. Vanaf 10 januari kan er gestemd worden voor de Publieksprijs van 3000 euro. Op 1 februari is de finale, dan wordt de winnaar van de Publieksprijs bekend

0
21 dec 2017

Lees verder


Gemeente wil te hoog alcoholgebruik jongeren terugdringen

Het college van B en W heeft besloten om de komende 4 jaar meer aandacht te schenken aan het terugdringen van alcoholgebruik onder met name jongeren tot 25 jaar. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er in de gemeente Hof van Twente meer alcohol wordt gedronken dan gemiddeld. Daarnaast is de tendens dat alcohol genormaliseerd is. “Het idee is nu vaak dat het er gewoon bij hoort”, zo laat de gemeente weten. “Anders is dat bij het gebruik van overige middelen. Uit onderzoek is niet

0
26 dec 2017

Lees verder


Gemeente zoekt jongeren voor stembureaus ter vervanging raadsleden

De gemeente Hof van Twente wil graag meer jongeren betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart volgend jaar. Om die reden is ze op zoek naar jonge mensen (vanaf 18 jaar) die op een stembureau willen helpen of behulpzaam willen zijn bij het tellen van de stemmen. Nieuwe krachten zijn hard nodig omdat wethouders en zittende en kandidaat raadsleden voor het eerst niet aanwezig mogen zijn op de bureaus. Dit om elke vorm van beïnvloeding te voorkomen. Stembureaulid of t

0
29 dec 2017

Lees verder


Regels en mededelingen Oud en Nieuw gemeente

Oud en Nieuw is een feest voor alle bewoners van onze gemeente! Daarom zorgen onder andere straatvegers, politie, ambulancemedewerkers en brandweerpersoneel er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig en goed verloopt. En omdat een goede voorbereiding het halve werk is heeft de gemeente een aantal maar maatregelen voorbereid om de jaarwisseling weer voor iedereen geslaagd te laten verlopen. Gildebor heeft ook dit jaar de containers voor het plastic, de prullenbakken en de hondenpoepb

0
30 dec 2017

Lees verder


Nu ook discussie over locatie nieuw IKC Delden

De locatiekeuze voor het Integraal Kindcentrum mondde het afgelopen jaar in Markelo uit in een felle strijd in het dorp en in de gemeenteraad. Een vergelijkbaar en parallel lopend project in Delden leek ondertussen in rustig vaarwater richting de ontwikkelingsfase te kabbelen. Tijdens de laatse raaddsvergadering bleek echter dat er ook zorgen bestaan over de plek waar dit IKC moet komen. Ouders van basisschool Toonladder maakten gebruik van hun spreekrecht en stelden dat de gekozen locatie van d

1
30 dec 2017

Lees verder


VVD en SP stellen vragen over veiligheid fietsverkeer Delden

De VVD en SP hebben het college schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van het fietsverkeer in onder andere Delden. De aanleiding hiervoor is de het inspraakmoment van de Deldense Astrid van Ool tijdens de gemeenteraadsvergadering in december. Ze vertelde de raad over een incident in het centrum van Delden waarbij haar dochter bijna van de fiets werd gereden en van een moment waarbij haar moeder zwaar ten val kwam nadat ze op een afgeschermd fietspad werd afgesneden. “Mijn zorg betref

0
05 jan 2018

Lees verder


Drie scenario's voor aanpak Spoorsloot en omgeving in Delden

De gemeente en het waterschap Vechtstromen houden op dinsdag 23 januari een inloopbijeenkomst in het Parochiehuis over de aanpak van de Spoorsloot en omgeving in Delden. Bewoners en andere geïnteresseerden krijgen van 17.00 uur tot 20.30 uur informatie over de onderhoudsvarianten die zijn bedacht: scenario groot onderhoud, scenario parklandschap en scenario water en bos. Inwoners kunnen uiterlijk tot 28 januari laten blijken welke variant hun voorkeur heeft. De ontvangen reacties worden beoorde

2
10 jan 2018

Lees verder


Jan Meen krijgt Koninklijke onderscheiding voor verdiensten bij brandweer

Jan Meen heeft op maandagavond 15 januari uit handen van burgemeester Ellen Nauta een Koninklijke onderscheiding gekregen. De Deldenaar werd voor zijn verdiensten voor de brandweer in Delden en Twente door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast Meen werden ook Clemens Geerdink (25-jarig jubileum), Charles Haarman (20-jarig jubileum) en Roy Kamphuis (20-jarig jubileum) in het zonnetje gezet. Meen is sinds 1 juni 2017 uit actieve dienst van de brandweer, maar heeft een lan

0
15 jan 2018

Lees verder


Herstel diverse rioleringen in Delden

In periode van 18 januari tot 9 februari wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan diverse riolen in onder andere Delden. Uit rioolinspecties is gebleken dat sommige rioolbuizen gebreken vertonen, zoals scheuren. Om verzakkingen van wegen en verstopping te voorkomen is het nodig de riolen te repareren door deze te relinen. Met deze techniek wordt een zogenaamde kous in de te repareren rioolbuis gebracht. Deze kous wordt vervolgens binnenstebuiten gekeerd en tegelijkertijd ontrold in de bestaande

0
17 jan 2018

Lees verder


Investeringssubsidies voor Rood Zwart en Le Biberon

De Deldense clubs Rood Zwart (voetbal) en Le Biberon (Jeu de boules) hebben van de gemeente Hof van Twente een investeringssubsidie toegekend gekregen. Rood Zwart wil het tegelpad naar het hoofdveld en de dug-outs vervangen. Le Biberon neemt de jeu de boulesbanen onder handen. Een aanvraag van de Vrouwen van Nu voor de aanschaf van een elektronisch orgel werd afgewezen. Beide clubs krijgen 30 procent subsidie van het investeringsbedrag. De kosten voor het aanpakken van het tegelpad bedragen 25.

0
17 jan 2018

Lees verder


CDA en SP tevreden met preventieplan alcohol en drugsgebruik

Dinsdag 23 januari bespreekt de gemeenteraad Hof van Twente het preventie en handhavingsplan alcohol en middelen gebruik dat geschreven is door de gemeente. Vanuit 5 pijlers wordt het plan uitgevoerd: Fysieke en sociale omgeving, regelgeving, handhaving en toezicht , voorlichting en educatie, signalering en advies en ondersteuning. De SP en het CDA zijn tevreden over de ideeën en de aanpak. “Deze week is de startbijeenkomst waarvoor onderwijs, vrijwilligersorganisaties, horeca en professionel

0
23 jan 2018

Lees verder


Gemeente denkt aan nieuwbouw woningen aan oostkant Delden

Dat het lastig is om Delden de komende jaren verder uit te breiden, is bekend. Met het kanaal aan de zuidkant en Twickel in het noorden, oosten en westen, zijn de plekken om nieuwe huizen te bouwen zeer beperkt. Toch heeft de gemeente Hof van Twente een locatie op het oog waar mogelijk enkele tientallen woningen neergezet kunnen worden. Het betreft het weiland tussen de Vogelbuurt in Delden en bloemencentrum Krooshoop en de Morsweg en het spoor. Oplettende omwonenden hadden al gezien dat er de

0
23 jan 2018

Lees verder


22 Deldenaren doen gooi naar raadszetel bij verkiezingen

In een openbare zitting heeft het centraal stembureau van de gemeente Hof van Twente op vrijdag de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 definitief vastgesteld. In totaal hebben zeven partijen een kandidatenlijst ingeleverd, twee minder dan vier jaar geleden.De volgende partijen doen mee aan de verkiezingen: CDA , VVD, PvdA, Gemeente Belangen, D66, SP en Groenlinks. In totaal zijn er 126 kandidaten op de lijsten opgenomen: 39 vrouwen en 87 mannen. De kandidaten zi

0
10 feb 2018

Lees verder


Analyse verkiezingen: ‘5 tot 8 Deldenaren in nieuwe gemeenteraad’

De gemeente Hof van Twente maakte afgelopen week de officiële kieslijsten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Van de 126 mensen van de zeven partijen die op de lijst staan, komen er 22 uit Delden. Een percentage van 17,46. Delden is daarmee ietwat ondervertegenwoordigd op de kandidatenlijst op basis van het aantal inwoners van de kernen. 21,22 procent van de inwoners (2017) van onze gemeente mag zich namelijk Deldenaar noemen. De vraag is of dit betekent dat Delden strak

0
13 feb 2018

Lees verder


Verkiezingsborden weer geplaatst

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur en dat zal weinigen ontgaan. Op vrijdag zijn in de kernen van de Hof van Twente de ‘aanplakborden’ voor de aankomende verkiezingen geplaats. Niet de oude houten borden waar de deelnemende partijen zelf hun posters moesten opplakken, maar de digitale varianten die ook vorig jaar al werden gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen. In Delden staan er twee borden: een bij de rotonde aan de Langestraat en een op de hoek van de Greekerinck

0
16 feb 2018

Lees verder


Geen opvallende vuurwerkschade in Delden – Schadebedrag stijgt wel

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er in de Hof van Twente voor een bedrag van 22.684 euro aan vuurwerkschade veroorzaakt. Dat is ongeveer 4000 euro meer dan vorig jaar, maar zo’n 14.000 euro minder dan in 2016. Waar vooral de Deldense basisscholen de afgelopen jaren veel vuurwerkschade hadden, bleef het nu rustig op de vier locaties. Veruit de meeste schade werd veroorzaakt aan de waterkolken in de 6 kernen (18.000 euro inclusief mensuren). Verder werden afvalbakken en een verkeersbord be

0
16 feb 2018

Lees verder


CDA niet tevreden met besluitvorming rondom sloop schoorsteen Servo

De CDA-fractie in de Hof van Twente heeft het college om opheldering gevraagd over de besluitvorming rondom de sloop van de Servo schoorsteen op het terrein van Elementis. De partij laat weten het vreemd te vinden dat er geen publicatie van het besluit is geweest in de lokale of regionale dag- of weekbladen. “Ons lijkt dat, behalve dat het wenselijk is, ook gangbaar binnen onze gemeente.” Naast de besluitvorming vragen de christendemocraten zich ook af wat de gevolgen in de toekomst zijn va

1
27 feb 2018

Lees verder


Rioolrenovatie en rioolverbetering Vogelbuurt Delden krijgt steeds meer vorm

De rioolsystemen in de Vogelbuurt, de Talingstraat en Morsweg, zijn meer dan 30 jaar oud. In de afgelopen periode zijn er onderzoeken en inspecties uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat het riool in beide straten in een slechte conditie is. Ook zijn bij de gemeente de afgelopen jaren reacties binnengekomen over de grondwaterstanden bij de achterpaden van de Torenvalkstraat. Op basis van de uitkomsten heeft de gemeente besloten de rioolsystemen te vernieuwen en voor een deel te renoveren. Afgelope

0
02 maa 2018

Lees verder


Gemeente gaat natte voeten Ruppertserf Delden aanpakken na onderzoek

In 2017 voerde de gemeente een uitgebreid onderzoek uit naar de grondwateroverlast in de wijk Rupertserf in Delden. Doel was om aard en omvang van de grondwateroverlast in beeld te brengen en de mogelijke oorzaken van de hoge grondwaterstand. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen hebben bewoners deelgenomen aan een enquête. Ook is er een grondwatermeetnet ingericht en is de bodemopbouw onderzocht. Daarnaast is de werking van de drainage (ontwatering) beoordeeld en zijn er vier insp

0
09 maa 2018

Lees verder


Werkzaamheden Spoorsloot Delden lopen half jaar vertraging op

De werkzaamheden aan de Spoorsloot in Delden worden niet in het voorjaar van 2018 uitgevoerd, maar in het najaar. Dat heeft de gemeente Hof van Twente bekend gemaakt. “Het plan was om voor het broedseizoen te starten met de kapwerkzaamheden ter voorbereiding van het groot onderhoud aan de spoorsloot (baggeren) en groenwal. Helaas kunnen we geen aannemer vinden die de werkzaamheden voor het broedseizoen kan uitvoeren. Dit als gevolg van de zware storm van 18 januari waardoor er zoveel werk op d

0
09 maa 2018

Lees verder


Leerlingen Twickel Delden op bezoek in het gemeentehuis voor Democratiespelen

Ongeveer 100 leerlingen van scholengemeenschap Twickel uit Delden hebben op 6 en 7 maart een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van de Hof van Twente. Zij kregen daar uitleg over het werk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsverkiezingen. De leerlingen ondervonden daarna in de praktijk voor welke dilemma’s een raadslid kan komen te staan. Zij speelden aan de hand van een casus een echte raadsvergadering na. De raadsleden uit Hof van Twente spee

0
11 maa 2018

Lees verder


CDA stelt vragen over schrappen ritten buslijn 66

Het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de sterke vermindering van ritten op buslijn 66 van en naar Delden. Raadslid Caroline Doeschot wil weten of het college door Keolis op de hoogte is gebracht van de wijzigingen en of bekend is of er alternatieven worden geboden. Ook wil de partij weten of het college bereid is contact op te nemen met Keolis om de urgentie aan te geven van deze buslijn 66, en na te gaan of er onderzoek is gedaan naar de behoefte die volgens het CDA wel degelijk bes

0
12 maa 2018

Lees verder


Mobiel stembureau op station Delden tijdens verkiezingen op 21 maart

Tijdens de verkiezing van de gemeenteraad en het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart aanstaande, wordt door de gemeente een mobiel stembureau ingezet. Het bureau is in de ochtenduren aanwezig op het treinstation in Goor, rijdt daarna door naar het Lammershoes in Diepenheim en parkeert vervolgens tussen 16.00 uur en 19.00 uur bij hyet station in Delden. Het mobiele stembureau heeft zitting in een lijndienstbus. Voor deze gelegenheid wordt deze bus omgedo

0
14 maa 2018

Lees verder


Ondertekening overeenkomst bouw kindcentrum Magenta Delden

Dinsdagmiddag 13 maart hebben wethouder Pieter van Zwanenburg en directeur Dirk-Jan Klaassen van Klaassen Groep uit Dinxperlo de overeenkomst getekend voor de bouw van het nieuwe kindcentrum Magenta in Delden. Het bestuur van de school en Kinderopvang Hof van Twente hebben bovendien de afspraak vastgelegd dat zij tijdens de voorbereiding, uitvoering en na de ingebruikname van de nieuwe kindcentrum constructief willen samenwerken aan de realisatie van hun ‘Groene Droom’. Op de huidige locati

0
14 maa 2018

Lees verder


Gemeente: ‘Restafval spectaculair gedaald door diftar’

De hoeveelheid fijn restafval, dat aan huis wordt ingezameld, is na de invoering van diftar op 1 januari 2017 flink gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, dat blijkt uit de rapportage die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In 2016 werd er per inwoner gemiddeld nog 117 kilogram restafval ingezameld. Het afgelopen jaar daalde dat naar 89 kilo per inwoner. “Per 1 januari 2017 is diftar in de gemeente Hof van Twente ingevoerd. In de loop van het jaar zijn er al een aantal resu

0
21 maa 2018

Lees verder


Scheidende raadsleden Jan ter Avest en Paul Gerritsjans krijgen lintje

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 28 maart is er afscheid genomen van de scheidende raadsleden. Burgemeester Ellen Nauta had mooie woorden voorbereid voor onder anderen Marloes Uitdewilligen, André de Visser, Paul Gerritsjans en Jan ter Avest uit Delden. Voor de laatste twee had de burgemeester nog een andere verrassing in petto. Beiden werden door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan ter Avest “Jan heeft een lange staat van dienst”, zo begon

0
28 maa 2018

Lees verder


Tweede fase werkzaamheden Koninginnebuurt Delden van start

Op 3 april gaat de tweede fase van de rioolvervanging en de herbestrating in de Koninginnebuurt in Delden van start. Aanvankelijk zou er eerder worden gestart met de werkzaamheden, maar vanwege de winterse weersomstandigheden en de afstemming op de werkzaamheden van de nutsbedrijven is de startdatum opgeschoven. Er wordt op 3 april gestart aan de Bernhardstraat tussen de Oude Benteloseweg en de St. Annabrinkstraat. De Bernhardstraat is dan afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Automobilisten wor

0
30 maa 2018

Lees verder


Aanpakken fietsendiefstallen, jeugdcriminaliteit en ondermijning speerpunten in veiligheidsbeleid gemeente

Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente het Integrale Veiligheidsbeleid voor 2017-2021 vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat door alle betrokken partijen goede uitvoering wordt gegeven aan het vierjarige Veiligheidsbeleid wordt ieder jaar een concreet Uitvoeringsprogramma integrale Veiligheid opgesteld. De versie 2018 betreft het tweede jaarplan in de reeks dat 10 april is vastgesteld door het college van B&W. “In 2018 hebben wij onderstaande prioriteiten gesteld per thema

0
12 apr 2018

Lees verder


Aantal bezwaarschriften en klachten over gemeente blijven gelijk aan voorgaande jaren

Het aantal bezwaarschriften dat in 2017 bij de gemeente Hof van Twente binnenkwam is vergelijkbaar met het aantal in de afgelopen jaren. Uit het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften blijkt dat in 2017 er 65 bezwaarschriften zijn ingediend. Van dit aantal zijn er 24 ingetrokken na een gesprek, de zogenaamde Hoffelijke aanpak. Gemeente Hof van Twente werkt al een aantal jaren met de ‘Hoffelijke aanpak’. Dat betekent dat op het moment dat er een klacht of bezwaar binnenkomt eerst een

0
06 mei 2018

Lees verder


Provincie Overijssel tevreden over beleid Hof van Twente

Gedeputeerde Staten hebben onlangs het IBT-beeld voor Hof van Twente vastgesteld. Evenals vorig jaar kleurt het totaalbeeld voor Hof van Twente groen. De groene kleur geldt nu voor alle vijf afzonderlijke domeinen (vorig jaar was het domein Wabo nog oranje). Dit betekent dat de gemeente Hof van Twente de werkzaamheden op alle vijf domeinen op een goede manier uitvoert. De toezichtintensiteit bevindt zich nu op het laagste (toezicht)niveau. Dit houdt in dat de Provincie Overijssel als toezichthou

0
19 mei 2018

Lees verder


Wethouders Hof van Twente benoemd, gemeenteraad compleet

Gemeente Hof van Twente heeft drie wethouders benoemd. In de raadsvergadering van dinsdag 22 mei zijn Wim Meulenkamp (VVD), Harry Scholten (CDA) en Pieter van Zwanenburg (CDA) aangesteld als wethouders voor de komende periode. De samenstelling van het college is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige raadsperiode.Wel is er een wijziging in de samenstelling van de portefeuilles: Wim Meulenkamp krijgt het hoofdthema Innoveren en krijgt Vrijetijdseconomie en Participatiewet erbij,

0
24 mei 2018

Lees verder


Hof van Twente uitstekend bereikbaar voor ondernemers

De Hof van Twente scoort uitstekend als bereikbare gemeente voor ondernemers. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie van Economische Zaken onder 160 dorpen en steden. Hof van Twente scoort gemiddeld een 7,77. Dit is een gewogen gemiddelde voor de snelle en juiste beantwoording via de mail (8,03) en telefoon (7,68), een score die goed is voor een mooie 10e plaats. Volgens wethouder Meulenkamp (Economie) heeft dit te maken met de bevlogenheid waarmee de gemeente werkt voor de ondern

0
14 jun 2018

Lees verder


Gemeente: ‘Aanpakken eikenprocessierupsen kan weken duren’

Het kan volgens de gemeente Hof van Twente weken duren voordat er iets wordt gedaan met een melding over overlast van eikenprocessierupsen. De gemeente wordt momenteel overstelpt met meldingen en heeft niet de capaciteit om direct tot actie over te gaan. De gemeente bestrijdt de dieren bij winkelcentra, zorgcentra, scholen en kinderdagverblijven, sportcomplexen en zwembaden, speelterreinen, kantoren, haltes openbaarvervoer en woongebieden wanneer er een hoog risico is. In het buitengebied en op

0
15 jun 2018

Lees verder


Update: Oud papier Delden alsnog opgehaald

Bewoners van de Beatrixstraat, Emmastraat en Julianastraat in Delden zijn deze week niet van hun oud papier afgekomen. De dozen met kranten en folders werden weliswaar aan de straat gezet, maar door de werkzaamheden aan de straten in de omgeving kon het papier niet worden afgehaald. De gemeente Hof van Twente laat op haar Facebookpagina weten vragen te hebben gekregen van de bewoners over de situatie. “De gemeente is echter niet verantwoordelijk voor het ophalen van oud papier. Dit regelen de

0
22 jun 2018

Lees verder


Relining Deldense rioleringen in week 28 en 29

In de periode van 9 tot en met 22 juli wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan diverse riolen in Delden. Uit rioolinspecties is gebleken dat sommige rioolbuizen gebreken vertonen, zoals scheuren. Om verzakkingen van wegen en verstopping te voorkomen is het nodig de riolen te repareren door deze te relinen. De planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Aanwonenden worden tijdig schriftelijk geïnformeerd als de planning wijzigt. In Delden worden in week 28 de rioleringen aan de La

0
27 jun 2018

Lees verder


RIVM: ‘Waarden op gewassen in Delden binnen wettelijke normen’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de verhoogde waarden op de gewassen die groeien in Delden en de directe omgeving, binnen de wettelijke normen vallen. Dat valt op de maken uit de berichtgeving omtrent de brand bij Twence op de website van de gemeente Hengelo. De grens van het gebied waar wel meer dioxine is gemeten dan is toegestaan (zie kaartje) ligt op ongeveer een kilometer ten zuidoosten van Delden. In Delden is geen meting verricht. Het RIVM heeft verho

0
07 jul 2018

Lees verder


Hof van Twente: ‘Inzet extra mensen en materiaal in strijd tegen droogte’

De gemeente Hof van Twente laat weten dat er extra mensen en materiaal wordt ingezet om de droogte te bestrijden. “Gildebor zet op dit moment al extra ploegen en materieel in om de beplanting en de bomen zo groen mogelijk te houden. Ook op sportcomplexen zijn we extra aan het beregenen. Het is echter maar de vraag of de maatregelen veel effect hebben. “Gildebor verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeente Hof van Twente. Zij doen er alles aan om de gevolgen van de droogtep

0
27 jul 2018

Lees verder


Gemeente doet onderzoek naar wensen inwoners over informatievoorziening

Waar zoeken de inwoners van Hof van Twente hun informatie over de gemeente? Lezen zij de krant, bezoeken zij lokale nieuwssites, zijn zij aanwezig op social media en luisteren zij naar de lokale radio? Om antwoord te krijgen op die vragen gaat gemeente Hof van Twente onderzoek doen. Met dit onderzoek hoopt de gemeente inzicht te krijgen in het mediagebruik van de inwoners. Als dat duidelijk is kan de gemeente gerichter informatie verspreiden naar de inwoners en is de kans groter dat mensen die i

0
03 aug 2018

Lees verder


Donkere straten door netwerkstoring in Delden

Verschillende straten in Delden zitten momenteel zonder straatverlichting. In de Julianastraat, Wilhelminastraat, Willem Alexanderweg en Bernhardstraat schakelen de lantaarnpalen bij zonsondergang niet in door een netwerkstoring. De gemeente Hof van Twente en netwerkbeheerder Enexis zijn op de hoogte van de situatie en werken aan een oplossing.

0
18 aug 2018

Lees verder


Hof van Twente kiest voor derde jaar op rij de Beste Buur

Voor het derde jaar op rij wordt in de gemeente Hof van Twente de verkiezing ‘Beste Buur Verkiezing’. De eerste twee jaar ging dit onder de vlag van Buurtbemiddeling. Dit jaar wordt de verkiezing gehouden door Salut. “Salut vindt dat goed contact met de buren goud waard is. De beste buur levert een grote bijdrage aan de onderlinge sfeer in de buurt.” Iedereen in de gemeente Hof van Twente kan zijn buur tot 12 september nomineren voor de ‘Beste Buur’. “De ‘Beste Buur’ is missch

0
28 aug 2018

Lees verder


Herstel rioleringen in het centrum van Delden

In periode van 10 september tot 14 september wordt groot onderhoud uitgevoerd aan diverse riolen in Delden. Zo wordt er op maandag 10 en dinsdag 11 september gewerkt aan de Zuidwal tussen de Kortestraat en het Ressingplein. Van woensdag 12 tot vrijdag 14 september is de Marktstraat aan de beurt. In dezelfde periode wordt ook de Noordwal vanaf de Langestraat tot de Marktstraat onder handen genomen. De planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. “Uit rioolinspecties is gebleken da

0
30 aug 2018

Lees verder


Video: ‘Sinkhole’ aan Langestraat in Delden

Iedereen kent de filmpjes op internet wel waarin auto’s worden opgeslokt door gaten in de aarde die zich spontaan openen. Het is iets minder dramatisch dan dat, maar ook Delden kreeg op woensdagochtend te maken met een zogenaamd ‘sinkhole’. Aan de Langestraat, ter hoogte van Schoenenzaak Leferink, viel zonder aanleiding een gat in de straat. Oplettende omstanders namen maatregelen en plaatsten een bord en vlaggetjes om het gat, dat zeker een halve meter diep is. Inmiddels zijn er dra

0
05 sep 2018

Lees verder


Deldens ‘sinkhole’ ontstaan door lekkage in riool

Het gat dat op woensdag spontaan ontstond in het wegdek aan de Langestraat in Delden, is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een lek in het naastgelegen riool. Bij de flinke regenbuien van de afgelopen weken is het zand rondom de lekkage weggespoeld waardoor onder het wegdek een holle ruimte ontstond. De straat is inmiddels weer gerepareerd.

0
06 sep 2018

Lees verder


Gemeente trekt geld uit voor verbetering paden algemene begraafplaatsen

De gemeente Hof van Twente wil 150.000 euro uittrekken voor het verbeteren van de begaanbaarheid van paden op algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Hof van Twente. De gemeente is als begraafplaatsbeheerder verantwoordelijk voor het in goede staat houden en de begaanbaarheid garanderen van de paden op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken, waaronder de begraafplaats aan de Langestraat in Delden. De gemeente acht het noodzakelijk om de paden om te vormen met een bedekking die le

0
23 sep 2018

Lees verder


Werkzaamheden Koninginnebuurt Delden richting einde

De rioolvervanging en de herbestrating in de Koninginnebuurt in Delden gaat langzaam richting het einde. De bestratingswerkzaamheden in de Marijkestraat bevinden zich nu in de afrondende fase. In de Oude Benteloseweg wordt de nieuwe wegfundering momenteel de nieuwe wegfundering aangebracht door Lansink Wegenbouw. De werkzaamheden zijn onderdeel van de tweede fase van het project. Eerder werden al onder andere Beatrixstraat, Emmastraat, Wilhelminastraat, Julianastraat, Irenestraat, Margrietstraat

0
29 sep 2018

Lees verder


Speeltuin en veldje in Delden voorzien van nieuw wandel- en fietspad

Het speelveldje gelegen tussen de Sleutelbloem en Steinwegstraat in Delden is al enkele dagen voor onderhoud afgesloten. De gemeente Hof van Twente heeft het bestaande pad afgegraven en zal nog deze week een nieuwe laag aanbrengen. Het probleem met het pad was dat het bij regenval vaak onder water stond en dus niet begaanbaar was. In overleg met de buurt is ervoor gekozen om het pad niet te verharden, maar om dezelfde laag als voorheen aan te brengen. Wel komt het pad een stuk hoger te liggen w

1
11 okt 2018

Lees verder


IKC Magenta 7 ton duurder door stijgende bouwkosten

De bouw van het Ingegraal Kind Centrum Magenta in Delden gaat de gemeente fors meer geld kosten dan vooraf gedacht, zo blijkt uit de laatste bestuursrapportage. De gemeente reserveerde vorig jaar een bedrag van 3,4 miljoen euro voor het project met de naam Groene Droom aan de Langestraat. De marktontwikkelingen hebben echter geleid tot een forse stijging van bouwkosten. De gemeente moet daarom de projectkosten verhogen met 21 procent. Dit komt uit op een bedrag van zo’n 7 ton. Op de huidige l

0
11 okt 2018

Lees verder


Gemeente plaatst bladkorven weer in Delden

De gemeente Hof van Twente gaat in Delden weer bladkorven plaatsen. Vanaf 16 oktober staan de containers weer op dezelfde plekken af vorig jaar. De korven worden afhankelijk van hoe vol ze zijn, wekelijks geleegd. Zijn de korven niet helemaal vol dan wordt de frequentie van legen aangepast. De bladkorven zullen tot de kerst in de wijk blijven staan. Het kan zijn dat in de herfstperiode sommige korven verplaatst worden. Dat gebeurt omdat boomsoorten in verschillende periodes hun blad laten vallen

0
12 okt 2018

Lees verder


Gemeentebegroting onder druk door tekorten sociaal domein

Het college heeft op woensdag de raad een programmabegroting aangeboden die meerjarig sluitend is. Daar waren wel scherpe keuzes voor nodig. Het college staat voor een lastig dilemma: enerzijds is er een duidelijke wens om te investeren, anderzijds moet er flink bezuinigd worden. De oorzaken hiervoor liggen in het sociaal domein, waar sprake is van stijgende uitgaven en aanhoudende risico’s. Hoge zorgkosten Met name dat laatste baart de gemeente zorgen. Wethouder Scholten: “Sinds we in 201

0
17 okt 2018

Lees verder


Kortestraat Delden afgesloten voor auto’s tijdens rioolwerkzaamheden

Op maandag 5 november wordt er gestart met de rioolvervanging in de Kortestraat in Delden. Het gaat om het gedeelte van Kortestraat 1 (Langestraat) tot en met de kruising Zuidwal (tandartsen praktijk). Ter plaatse van de werkzaamheden is de Kortestraat afgesloten voor auto’s. De aanliggende winkels zijn wel via het voetpad bereikbaar. De kruising Kortestraat met de Zuidwal is eveneens afgesloten. Het verkeer uit de Zuidwal kan richting de Zuiderhagen rijden. De uitvoering van de werkzaamheden

0
01 nov 2018

Lees verder


‘Kosten sportpark De Mors blijven binnen financiële kaders’

Er hoeft geen extra geld te worden uitgetrokken voor de realisatie van het nieuwe Sportpark De Mors in Delden. De stuurgroep, bestaande uit de betrokken verenigingen en de SBR, verwacht het project binnen de gestelde financiële kaders te kunnen uitvoeren. Omdat de bouwkosten een stuk hoger zullen uitvallen dan vooraf gedacht, heeft de stuurgroep wel moeten bezuinigen op een aantal onderdelen. Zo zal bijvoorbeeld de sporthal (niet het veld) wat kleiner worden dan aanvankelijk gepland. “We moe

0
03 nov 2018

Lees verder


Permanente bewoning en openstaande boetes op Camping Westerholt in Ambt Delden

De gemeente Hof van Twente, politie, kenniscentrum Handhaving en Naleving, vreemdelingenpolitie, brandweer en de Sociale Recherche hebben op donderdag 1 november een controle uitgevoerd op camping Westerholt in Ambt Delden. Aanleiding voor deze controle was dat de gemeente over camping Westerholt onder andere signalen had gekregen dat er sprake zou zijn van (permanente) bewoning. Gemeente Hof van Twente: “De controle is rustig en vlot verlopen. Uit de controle is gebleken dat er personen op h

0
06 nov 2018

Lees verder


Permanente bewoning en openstaande boetes op Camping Westerholt in Ambt Delden

De gemeente Hof van Twente, politie, kenniscentrum Handhaving en Naleving, vreemdelingenpolitie, brandweer en de Sociale Recherche hebben op donderdag 1 november een controle uitgevoerd op camping Westerholt in Ambt Delden. Aanleiding voor deze controle was dat de gemeente over camping Westerholt onder andere signalen had gekregen dat er sprake zou zijn van (permanente) bewoning.Gemeente Hof van Twente: “De controle is rustig en vlot verlopen. Uit de controle is gebleken dat er personen op het

0
06 nov 2018

Lees verder


Raad keurt begroting goed na schrappen bezuinigingen Sociaal Domein

De gemeenteraad heeft op woensdag de gemeentelijke begroting unaniem goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het college kreeg op maandag veel commentaar op de voorgestelde bezuinigingen. Een wijziging op woensdag leidde tot tevredenheid in de raad en uiteindelijk groen licht. Wel moet er een onderzoek komen na de stijgende kosten in de (jeugd)zorg. Sociaal Domein Op maandag 5 november bleek dat vooral de bezuinigingen van 7,5 ton op de gebieden Sociaal Domein en Welzijnssubsidies bij

0
08 nov 2018

Lees verder


Update: ‘Instrument camera’s niet evenredig aan overlast fietsendiefstallen’

Burgemeester Ellen Nauta heeft op woensdagavond gereageerd op de vrees voor van het CDA voor een toename van het aantal fietsendiefstallen op de stations in Delden en Goor door de plaatsing van camera’s in Hengelo. Nauta geeft aan dat de eventuele beslissing in de buurgemeente geen aanleiding is om in de Hof van tactiek te veranderen. “Op het moment dat blijkt dat onze diefstellen stijgen door de camera’s in Hengelo dan zullen we opnieuw met elkaar om tafel gaan.” Nauta liet tijdens de

0
09 nov 2018

Lees verder


Deldense basisscholieren denken mee over opvoedspel gemeente

De kinderen van IKC Magenta uit Delden mogen op donderdag 22 november meepraten over de thema’s die worden opgenomen in het nieuwe opvoedspel van de gemeente Hof van Twente. Afgelopen jaar heeft gemeente Hof van Twente besloten een spel te ontwikkelen voor kinderen rondom het thema opvoeden. Dat doet de gemeente samen met Elma van Vliet, bestseller auteur van onder andere de boeken ‘Mam vertel eens’ en ‘Pap vertel eens’. Aan de hand van een vragenspel kunnen kinderen met hun ouders, o

0
22 nov 2018

Lees verder


Wonen Delden bouwt 12 nieuwe woningen in centrum Delden

Stichting Wonen Delden gaat eind 2019 12 nieuwe woningen bouwen aan de Noordwal en Noorderhagen in Delden. De appartementen komen op de plek waar nu het pand van Carintreggeland staat (Noordwal 72) en ook het consultatiebureau is gevestigd. Aan de Noordwal komen vier woningen op twee bouwlagen. Aan de Noorderhagen komen acht woningen op drie bouwlagen. De appartementen krijgen een oppervlakte van ongeveer 50 vierkante meter en zijn bedoeld voor starters. De huurprijs zal tussen de 400 en 500 eu

0
28 nov 2018

Lees verder


Veel interesse in plannen ‘Delden Historisch Modern’

De informatieavond die op donderdag werd gehouden door de werkgroep ‘Delden Historisch Modern’ is goed bezocht. Initiatiefnemer Dinant Keizers schat dat er op de avond zeker 200 ondernemer en inwoners kwamen luisteren naar de plannen die in de Weijenborg werden gepresenteerd. De acht onderwerpen die centraal stonden, werden gepresenteerd op borden. Hierop werd de oude situatie weergegeven en de mogelijkheden die de werkgroep ziet voor de toekomst. Op twee momenten werd er tevens een korte p

0
30 nov 2018

Lees verder


College houdt voorlopig vast aan starterswoningen in Rabo-pand Delden

Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om af te wijken van het gestelde uitgangspunt dat de woningen in het voormalige Rabo-pand in Delden beschikbaar komen voor starters. Dat laten burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van schriftelijke vragen die onlangs werden gesteld door het CDA. Het college geeft wel aan dat de projectontwikkelaar reeds contact heeft gezocht met de gemeente om te verkennen of er mogelijkheden zijn om de woningen voor een bredere doelgroep beschikbaar te st

0
13 dec 2018

Lees verder


Gemeente wil OZB-tarief club- en buurthuizen niet verlagen

De gemeente Hof van Twente ziet geen aanleiding om de het OZB-tarief voor club- en buurthuizen te verlagen. Dat blijkt uit de schriftelijke beantwoording door het college van vragen van het CDA. Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt aan. Hierdoor kunnen gemeentes, na aanname van het belastingplan in de eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief

0
14 dec 2018

Lees verder


Sloop basisschool Twickelo in januari 2019

De sloop van de voormalige basisschool Twickel begint waarschijnlijk in de derde week van het nieuwe jaar. Deze moet eind januari klaar zijn, waarna de voorbereidingen voor de bouw van start kunnen. De voorbereidingen voor de sloop zijn inmiddels in volle gang. Zo worden er bouwhekken om het terrein geplaatst en worden alle gas- en elektriciteitsaansluitingen afgekoppeld. Ook zit er asbest in het gebouw dat voor de sloop moet zijn verwijderd. Bouwbedrijf KlaassenGroep gaat na de sloop het pui

0
16 dec 2018

Lees verder


​Burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft in de vergadering van dinsdag 18 oktober burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming voor de periode 2019-2025. Deze aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beslist uiteindelijk over de benoeming van burgemeesters. Ellen Nauta, die sinds mei 2013 burgemeester in de Hof is, laat weten blij te zijn met het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar stelt.

0
18 dec 2018

Lees verder


Ellen Nauta weer in de race voor titel Beste Bestuurder van Twente

Voor de verkiezing Beste Bestuurder van Twente van de Roskam zijn nog zeven kandidaten in de race. Op deze shortlist is ook burgemeester Ellen Nauta van de Hof van Twente weer aanwezig. De in Markelo woonachtige Nauta doet al jaren mee in de top. In 2016 wist ze de titel te winnen en vorig jaar was ze op plek 5 de beste burgemeester in de lijst. De bekenmaking van de Beste Bestuurder van Twente is op vrijdag 28 december. De Roskam: “De maatstaven bij de beoordeling zijn vooral wat een bestuur

0
26 dec 2018

Lees verder


Regels en mededelingen gemeente rondom Oud en Nieuw

Oud en Nieuw is een feest voor alle bewoners van onze gemeente! Daarom zorgen onder andere straatvegers, politie, ambulancemedewerkers en brandweerpersoneel er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig en goed verloopt. En omdat een goede voorbereiding het halve werk is heeft de gemeente een aantal maar maatregelen voorbereid om de jaarwisseling weer voor iedereen geslaagd te laten verlopen. Gildebor heeft ook dit jaar de containers voor het plastic, de prullenbakken en de hondenpoepb

0
30 dec 2018

Lees verder


Deldense kampioenen gehuldigd tijdens drukbezochte nieuwjaarsreceptie gemeente

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hof van Twente is op donderdagavond in het gemeentehuis in Goor druk bezocht. De enkele honderden aanwezigen zagen hoe de kampioenen uit gemeente in het zonnetje werden gezet en hoe burgemeester Ellen Nauta terugblikte op het afgelopen jaar.Deldense kampioenen Dit jaar werden er vier kampioenen uit Delden en Ambt Delden gehuldigd. Joost Visschedijk uit Delden werd kampioen op het NK Vlaklandvliegen (paragliden). Melinda Nijland-Zweepe uit Delden pakte twee

0
04 jan 2019

Lees verder


Bezwaar gemeente tegen verhoging geluidproductieplafonds langs het spoor Delden

De gemeente Hof van Twente gaat bezwaar maken tegen het voorgenomen besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om het geluidproductieplafonds langs het spoor in Delden op drie plekken te verhogen. Dat heeft wethouder Harry Scholten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 januari laten weten. De voorgenomen verhoging gebeurt op verzoek van ProRail dat aangeeft dat de overschrijding wordt veroorzaakt doordat de snelheden in de huidige dienstregeling lokaal hoger zijn dan d

0
16 jan 2019

Lees verder


Start rioolwerkzaamheden Vogelbuurt Delden

In de week van 28 januari 2019 gaat de gemeente Hof van Twente van start met de voorbereidende werkzaamheden om het rioolstelsel in de Morsweg, Talingstraat en de achterpaden van de Torenvalkstraat aan te kunnen passen en/of te vervangen. Het gaat in de Morsweg om het gedeelte tussen de Gruttostraat en de Talingstraat, de gehele Talingstraat en de achterpaden van woningen aan de Torenvalkstraat. Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Rioleringsplan. De uit

0
25 jan 2019

Lees verder


Economie Hof van Twente draait op volle kracht

De economie in Hof van Twente draait op volle toeren. Dat blijkt uit cijfers die woensdag bekend zijn gemaakt tijdens een raadsbijeenkomst. In 2017 zijn er zo’n 633 banen bij gekomen. Een stijging van 4.2%, terwijl dat percentage landelijk ligt op 2,2% en in Twente op 1,5%. Ook het aantal mensen dat werkt ligt in Hof van Twente wat hoger dan in Twente en Nederland. De cijfers over de economie zijn vanaf nu online te volgen via de Hof van Twente Index.Wethouder Wim Meulenkamp: “Afgelopen jare

0
09 feb 2019

Lees verder


Hof van Twente bestrijdt eikenprocessierups vroeg én natuurvriendelijk

Gemeente Hof van Twente bindt dit jaar al vroeg de strijd aan met de eikenprocessierups. Doel is de overlast van de eikenprocessierups de komende zomer tot een minimum te beperken. De gemeente kiest daarbij voor een preventieve aanpak. Stichting Hofvogels gaat nestkasten ophangen voor onder andere kool- en pimpelmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Daarnaast worden op risicovolle locaties de oude nesten met brandharen weggezogen. Op die manier zorgt Hof van Twente voor een mee

1
20 feb 2019

Lees verder


Vuurwerkschade zorgt voor rekening van ruim 22.000 euro voor gemeente

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er in de Hof van Twente voor een bedrag van 22.150 euro aan vuurwerkschade veroorzaakt. Dat is op een paar honderd euro na hetzelfde bedrag als vorig jaar. Net als de afgelopen jaren zorgden kapotte waterkolken voor het hoogste schadebedrag (7000 euro). Ook was er aanzienlijke schade aan speeltoestellen (3200 euro) en lantaarnpalen (6000 euro). De rekening bestaat verder onder andere uit beschadigde afvalbakken, verkeersborden en straatnaamborden.

0
21 feb 2019

Lees verder


Grote Deldense deelname aan Duurzaamheidsprijs 2019

Het was geen makkelijke opgave, maar de jury heeft dinsdag 19 februari uit de 35 inzendingen 6 winnaars gekozen. Deze prijswinnaars worden 10 maart bekend gemaakt tijdens de finale van de Duurzaamheidsprijs, bij de Woeste Wieven. Op 1 maart gaat de stembus open voor de publieksprijs. De kans dat er Deldenaren in de prijzen vallen lijkt groot. Maar liefst 17 van de 36 inzendingen kwamen uit Delden. Burgemeester Ellen Nauta is ook dit jaar juryvoorzitter en aangenaam verrast: “Dat duurzaamheid

0
25 feb 2019

Lees verder


SP: ‘Minder toeristenbelasting voor gasten camping Westerholt’

De SP-fractie wil van het college weten in hoeverre de gemeente de campinggasten van Westerholt tegemoet kan komen in een aangepaste vrijstellingsregeling toeristenbelasting en afvalverwerking. De standplaatshouders kunnen door de verkoop van de camping aan Twickel dit jaar nauwelijks gebruik maken van hun verblijf. De SP vindt het oneerlijk dat ze dan wel het volledige belastingbedrag moeten betalen. De toeristenbelasting bedraagt per jaar 128 euro en de afvalverwerking 95 euro. “Onlangs he

0
04 maa 2019

Lees verder


Eerste openbare laadpaal geplaatst in Delden

Hof van Twente heeft de eerste openbare laadpaal geplaatst in Delden. Bij deze laadpaal kunnen elektrische auto’s worden opgeladen in de openbare ruimte. De laadpaal is geplaatst bij de parkeerplaatsen op de hoek van de Langestraat en de Peperkampweg. Wethouder Meulenkamp: “Ik ben tevreden dat deze stap gezet is, want Hof van Twente heeft hierin een inhaalslag te maken. De volgende mogen hier wat mij betreft snel achteraan.”Laadpaal aanvragenInwoners die elektrisch rijden en niet kunnen pa

0
07 maa 2019

Lees verder


Ressingplein Delden wordt groene zone

De gemeente Hof van Twente maakt van het Ressingplein in Delden een zogenaamde groene zone. Borden en een groene lijn in de bestrating rondom het plein moeten automobilisten ervan bewust maken dat er op vrijdagen tussen 10.00 uur en 19.00 uur niet geparkeerd mag worden in verband met de weekmarkt. Bart Greven van de gemeente laat in de TC Tubantia weten dat hiermee wordt voorkomen dat mensen onnodig een bekeuring krijgen. De afgelopen jaren heeft het plein een flinke metamorfose ondergaan. Het

0
09 maa 2019

Lees verder


Werkzaamheden Spoorsloot Delden bijna afgerond

Gemeente Hof van Twente en Waterschap Vechtstromen leggen de komende weken de laatste hand aan de werkzaamheden bij de Spoorsloot in Delden. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de duiker die onder de Vossenbrinkweg loopt. Ook komt er nog een afrastering aan de overzijde van de Spoorsloot zodat het spoor niet bereikt kan worden vanaf de Reigerstraat. Tot slot zal de gemeente tussen de twee waterpartijen een bankje met tafel plaatsen zodat de mensen het resultaat in alle rust kunnen aanschouwen. D

0
12 maa 2019

Lees verder


Gemeente maakt over enkele weken potentiele woningbouwlocaties Delden bekend

Het college van de Hof van Twente maakt over enkele weken bekend welke delen van Delden op de radar staan om bebouwd te worden. Dat liet wethouder Wim Meulenkamp op dinsdagavond weten tijdens de raadsvergadering. “Binnen twee tot drie weken komen wij naar buiten met potentiele woningbouwlocaties in Delden en Markelo.” De wethouder zei dit naar aanleiding van vragen van de PvdA. Raadslid Onno Bordes: “In Delden zijn naar wij vernemen plannen uitgewerkt voor de invulling van groene locaties

0
20 maa 2019

Lees verder


Rechter vernietigt vergunning Caravanhandel Plubo aan de Strookappe

De Rechtbank Overijssel heeft vorige week de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik voor het stallen/opslaan van caravans in een bedrijfshal vernietigd. Het gaat om Plubo Caravans, een onderneming die zich toelegt op het inkopen en verkopen van toercaravans aan de Strookappe. Op de zitting bij de rechter heeft de gemeente het standpunt ingenomen, dat het stallen van maximaal 10 caravans en het uitoefenen van een beroep aan huis geen afbreuk zou doen aan de woonomgeving. De rechter

0
22 maa 2019

Lees verder


Gemeente onderzoekt ‘illegale’ afzetting aan Kipweggetje Delden

De gemeente Hof van Twente gaat onderzoeken wie er een afsluiting heeft geplaatst aan het Kipweggetje in Delden. Deze week werd op het openbare en doorgaande fietspad (tussen de Molenstraat en Het Kip) een beukenhaagje met paaltjes en ijzerdraad geplaatst. Het weggetje is nu volledig onbruikbaar geworden. Buurtbewoners laten weten dat hierdoor tevens een onveilige situatie is ontstaan. Vooral voor mensen die niet bedacht zijn op de situatie. De gemeente laat weten een onderzoek in te stellen.

0
22 maa 2019

Lees verder


Gemeente wijst drie mogelijke inbreidingslocaties aan in Delden

De gemeente Hof van Twente heeft drie locaties aangewezen in Delden waar de komende jaren woningen gebouwd kunnen worden. De weide bij Krooshoop aan de Morsweg, het terrein Ranninkschool en het terrein rondom de Toonladder zijn mogelijke inbreidingslocaties. “In Delden is behoefte aan meer woningen”, zo laat de gemeente weten “Uit de marktverkenning is gebleken dat hier behoefte is aan ongeveer ruim 100 woningen voor de komende 10 jaar. Uitbreiding is noodzakelijk om de kernen vitaal en l

0
28 maa 2019

Lees verder


Schade openbaar groen door droogte kan oplopen tot half miljoen

De extreem droge zomer van 2018 laat nog altijd haar sporen na in de Hof van Twente. Veel bomen, heesters, bloemperkjes en hagen hebben de droogte, zo blijkt nu, niet overleefd. De gemeente laat weten veel meldingen te krijgen over dode bomen en planten. “Voor een deel is dat in onze woonbuurten, maar voor een deel gaat het ook om hagen en heesters op onze begraafplaatsen. Wij hebben een inventarisatie gemaakt en hebben in beeld wat de totale schade is. Die is fors en kan oplopen tot een half

0
30 maa 2019

Lees verder


Opening foto-expositie "Zout"

Vandaag is in het Zoutmuseum de exposite "Zout" geopend door Marc Reugebrink. Marc is de schrijver van het boek "Zout" waarvoor hij de inpsiratie opdeed in het Zoutmuseum in Delden. Marc komt uit Goor, maar woont tegenwoordig in Gent (België.) Wij schreven reeds eerder een artikel over dit boek, zie hier.Expositie "Zout"De vandaag geopende tentoonstelling omvat foto's rondom het thema zout. Alle foto's zijn gemaakt door de leden van Fotoclub de Hof. U kunt hier meer lezen over de fotoclub en d

0
30 maa 2019

Lees verder


Gemeente waarschuwt voor verkopers gemeentegids

De gemeente waarschuwt bedrijven in de Hof van Twente om niet in zee te gaan met verkopers van advertenties voor de gemeentegids. Op haar website laat de gemeente weten meerdere meldingen te hebben ontvangen. Omdat de gemeentegids al een aantal jaren niet meer bestaat, lijkt het om oplichting te gaan. “Organisaties en bedrijven in onze gemeente zijn benaderd door een bedrijf dat advertenties verkoopt voor de gemeentegids. Deze verkopers zeggen dat ze namens de gemeente werken en bieden een ad

0
13 apr 2019

Lees verder


Groot vraagteken achter paasvuren rondom Delden

Op eerste paasdag worden er in de Hof van Twente, onder andere in Twickel en Deldenerbroek, weer volop paasvuren ontstoken. Dat wil zeggen, als de gemeente toestemming geeft. Twente heeft te kampen met aanhoudende droogte. De Brandweer heeft daarom fase 2 ‘extra alert’ afgekondigd. Dat betekent dat er verhoogde kans is op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Dat heeft gevolgen voor de stookontheffing en mogelijk ook voor de paasvuren in de gemeente. Paasvuren In Hof van Twente staan maa

0
17 apr 2019

Lees verder


Paasvuren om Delden gaan door!

Alle paasvuren in Hof van Twente, dus ook die om Delden, gaan door, maar er zijn wel aanvullende veiligheidseisen gesteld. Dat besluit heeft burgemeester Ellen Nauta vandaag genomen na overleg met de ‘boakebouwers’. Voor de aanvullende eisen volgt de gemeente de adviezen van de Brandweer op. Burgemeester Nauta: “Ik hecht erg aan tradities, maar ben ook verantwoordelijk voor onze veiligheid. Dat maakte dit tot een lastige beslissing. In samenwerking met onder andere de ‘boakebouwers’ ko

0
18 apr 2019

Lees verder


Paasvuur Deldenerbroek toch afgelast

Op donderdag kwam de gemeente Hof van Twente met het goede nieuws dat alle twintig paasvuren in de gemeente konden doorgaan. Het bestuur van de buurtschapsvereniging Esbrook besloot na intern overleg echter alsnog dat er een streep ging door het vuur aan de Kappelhofsweg. De wijzigingen in het pakket van eisen van de gemeente Hof van Twente in verband met de droogte zijn hier de belangrijkste reden voor. “Dit in combinatie met de mogelijkheid dat de gemeente op het laatste moment alsnog beslu

0
19 apr 2019

Lees verder


Scholieren IKC Magenta plaatsten borden tegen hondenpoep

De kinderraad van IKC Magenta heeft afgelopen week borden geplaatst op de grasstrook achter de voormalige Ranninkschool. De borden moeten hondeneigenaren er op wijzen dat er kinderen spelen op het terrein en dat ze de uitwerpselen van hun viervoeters moeten opruimen. De kinderen van de bovenbouw van IKC Magenta voetballen geregeld op de groenstrook omdat de ruimte op de speelplaats beperkt is. Vaker wel dan niet worden ze hier echter geconfronteerd met hondenpoep. “Bij de gemeente kwam het ve

0
20 apr 2019

Lees verder


Onbekenden steken houtstapel afgelast paasvuur Deldenerbroek toch aan

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag de paasboake aan de Kappelhofsweg in Deldenerbroek aangestoken. De houtstapel stond rond 03.00 uur ’s nachts al in vuur en vlam. De brandweer rukte uit en heeft vanwege de vonkenregen het vuur deels geblust, waarna men het gecontroleerd heeft laten uitbranden. Op donderdag kwam de gemeente Hof van Twente met het goede nieuws dat alle twintig paasvuren in de gemeente konden doorgaan. Het bestuur van de buurtschapsvereniging Esbrook besloot n

0
21 apr 2019

Lees verder


Honderden bezoekers voor gezellig en kleinschalig paasvuur Twickel

Op Eerste Paasdag kwamen er weer honderden bezoekers naar Twickel voor het traditionele paasvuur tegenover het kasteel. Ondanks de droogte gaf de gemeente Hof van Twente groen licht voor het vuur als er aan een aantal extra voorwaarden werd voldaan. “Op zaterdag hebben we een deel van de brandstapel weggehaald zodat we binnen de grenzen bleven die de gemeente heeft gesteld”, vertelt Rob Bloemendal van Twickel. Ook werd een giertank met water geplaatst voor eventuele calamiteiten. “Het is

0
23 apr 2019

Lees verder


Hof scoort lager op financiën door tekorten sociaal domein

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben onlangs het IBT-beeld (Interbestuurlijk Toezicht) voor Hof van Twente vastgesteld. De gemeente doet het net als vorig jaar goed, maar scoort het terrein financiën wel lager. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de tekorten in het sociaal domein. Wethouder Harry Scholten: “Dit is vervelend, maar het komt niet als verrassing. Bij het aanbieden van de begroting hebben we duidelijk aangegeven dat de tekorten in het sociaal domein voor financiële problemen

0
26 apr 2019

Lees verder


Grote opkomst bij dodenherdenking Delden

De Nationale Dodenherdenking is op zaterdag 4 mei in Delden onder grote belangstelling gehouden. Veel inwoners kwamen af op de kranslegging bij oorlogsmonument De Schreeuw en de herdenking op de algemene begraafplaats. De Oranjevereniging Delden en Omgeving had zoals ieder jaar de organisatie van de herdenking in handen. Namens de gemeente was wethouder Harry Scholten aanwezig. Er werd dit jaar gewoon weer een krans gelegd bij het oorlogsmonument De Schreeuw op het Ressingplein in Delden. Vori

0
05 mei 2019

Lees verder


60 nestkastjes moeten in Delden processierups plaag voorkomen

Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels en gemeente Hof van Twente hebben onlangs op diverse plaatsen in Hof van Twente nestkastjes opgehangen voor koolmeesjes. Deze vogel is een natuurlijke bestrijder van de processierups. In totaal werden er 275 geplaatst waarvan zo’n zestig in Delden. Twintig daarvan zijn in de bomen langs het ‘rode pad’ gehangen. Ook aan de Europalaan, bij de scholen en sportclubs werden nestkastjes geplaatst. “De gemeente heeft de locaties waar de nestkasten werde

0
06 mei 2019

Lees verder


Rioolvervanging Cramerstraat en omgeving Delden van start

Wegenbouw Lansink BV is deze week gestart met de rioolvervanging aan de Cramerstraat en omgeving. Op verschillende plekken tussen het Hooijerincksplein en de Van Limborgstraat is de weg opengebroken en wordt er gewerkt. Ook de bomen langs de straat zijn ingepakt om te voorkomen dat ze beschadigen. De afgelopen weken werden er ook al werkzaamheden uitgevoerd in de straat. Aannemer SIers heeft toen in opdracht van Cogas en de Vitens diverse hoofdleidingen voor gas en water vervangen. Met het

0
07 mei 2019

Lees verder


Waar en wanneer oud papier?

‘Wordt deze week het oud papier opgehaald?’ Het is een vraag die geregeld gesteld zal worden in de Deldense huizen. Het antwoord wordt dan in veel gevallen gevonden door te kijken of de buurman de dozen met kranten en reclamefolders al voor de deur heeft gezet. De gemeente Hof van Twente heeft nu een overzicht gemaakt dat duidelijkheid schept. Omdat er verschillende verenigingen zijn die op verschillende dagen en verschillende gebieden het oud papier ophalen, is er vaak onduidelijkheid bij

0
26 maa 2019

Lees verder


Officieel startschot bouw IKC Magenta in Delden

Op het bouwterrein aan de Langestraat is op woensdagochtend de officiële aftrap verricht van de bouw van het nieuwe IKC Magenta. Onder toeziend oog van de 280 kinderen van de school werden verschillende borden onthuld. Niet alleen prijkt de nieuw te bouwen school op de doeken, maar ook de tekeningen die de leerlingen van de school in het voortraject maakten zijn te zien. De architect heeft de ideeën voor de school en het schoolplein waar mogelijk meegenomen in het ontwerp.KLIK HIER voor de fot

0
09 mei 2019

Lees verder


Ellen Nauta ook komende zes jaar burgemeester van Hof van Twente

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 mei is Ellen Nauta ter gelegenheid van de herbenoeming als burgemeester van Hof van Twente beëdigd. Nauta is sinds 2013 de burgermoeder van Hof van Twente en vanavond werd ze herbenoemd voor een tweede periode van zes jaar. “Er is grote tevredenheid over uw functioneren als bestuurder, als verbinder, als bruggenbouwer en als burgermoeder”, aldus commissaris van de Koning Andries Heidema voorafgaand aan de beëdiging. “Zes jaar zijn voorbijgevl

0
07 mei 2019

Lees verder


‘Kanaalsprong’ huizenbouw behoort in toekomst tot de mogelijkheden in Delden

De gemeente Hof van Twente maakte onlangs bekend drie locaties in Delden te hebben aangewezen die in aanmerking komen voor de bouw van huizen. De weide aan de Morsweg, de locatie van de voormalige Toonladder en de plek van de voormalige Ranninkschool zijn volgens het college het meest geschikt voor zogenaamde inbreiding. Uit een marktverkenning van de gemeente blijkt echter dat met deze invulling slechts deels voldaan kan worden aan de totale woningbehoefte van 100 nieuwe huizen de komende tien

0
13 mei 2019

Lees verder


‘Innen belasting Westerholt haaks op ‘toeristenvriendelijkheid’ gemeente’

De SP heeft het college opnieuw vragen gesteld over de afhandeling van de toeristenbelasting die de standplaatshouders op camping Westerholt dit jaar moeten afdragen. Eerdere antwoorden van de wethouder gingen over de inhoudelijke regeling die geldt. De SP wil echter dat er juist naar dit specifieke geval gekeken wordt. “Bij dezen richten we ons opnieuw tot het college met vragen inzake deze camping, nu uit onvrede over de eerdere feitelijke beantwoording.” “Met een forse overschrijding v

0
19 mei 2019

Lees verder


Verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement van start

Op donderdagochtend 23 mei zijn in Delden de stembureaus weed geopend. Inwoners kunnen stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Tijdens deze verkiezing gaan er in de gemeente 18 stembureaus open in plaats van de gebruikelijke 27. In Delden zijn dit drie bureaus (Hooyerinck, Ranninkschool en De Wieken) in plaats van vijf. In elk stembureau binnen de gemeente kan een stem worden uitgebracht. Op de stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau genoemd. Een volledig overz

0
23 mei 2019

Lees verder


Opkomst verkiezingen Europees Parlement in Delden ruim 50 procent

Ruim 50 procent (51,13) van de stemgerechtigden in Delden heeft op donderdag een stem uitgebracht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De opkomst in Delden lag iets lager dan die in Ambt Delden (52,01 procent) , Hengevelde (51,97 procent) en Diepenheim (51,48 procent), maar fors hoger dan de opkomst in Goor (41,27 procent). In Markelo ging 47,28 procent van de stemgerechtigden naar het stembureau, in Bentelo 50,07 procent. Het totale opkomstpercentage in de Hof van Twente lag op 46,9

0
25 mei 2019

Lees verder


Wethouder Scholten teleurgesteld over schrappen asbestverbod

Het verbod op asbestdaken is van tafel. Dat is het gevolg van een besluit van de Eerste Kamer. “Teleurstellend,” reageert wethouder Harry Scholten. “Eerst besluit het Rijk dat asbest verwijderd moet worden omdat het gevaarlijk is. Veel inwoners hebben ook al een flinke investering gedaan om asbestdaken te verwijderen. Nu wordt dat verbod weer ingetrokken. Zo weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn. Dit is moeilijk uit te leggen.” De wethouder vraagt zich af of het asbestdakenver

0
06 jun 2019

Lees verder