nu 13°
Weerbericht Delden
onbewolkt
05:00
13°
onbewolkt
08:00
17°
onbewolkt
11:00
21°
onbewolkt
14:00
23°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

innen belasting westerholt haaks op toeristenvriendelijkheid gemeente

Terug

‘Innen belasting Westerholt haaks op ‘toeristenvriendelijkheid’ gemeente’

De SP heeft het college opnieuw vragen gesteld over de afhandeling van de toeristenbelasting die de standplaatshouders op camping Westerholt dit jaar moeten afdragen. Eerdere antwoorden van de wethouder gingen over de inhoudelijke regeling die geldt. De SP wil echter dat er juist naar dit specifieke geval gekeken wordt. “Bij dezen richten we ons opnieuw tot het college met vragen inzake deze camping, nu uit onvrede over de eerdere feitelijke beantwoording.”

“Met een forse overschrijding van de gebruikelijke termijn voor beantwoording (70 dagen in plaats van 30 dagen), heeft het college onze vragen beantwoord. In het antwoord wordt de inhoudelijke regeling van toeristenbelasting op campings geschetst. Die regeling is bij ons bekend. De achtergrond, insteek van onze vraag was echter een andere. Onze vraag had betrekking op de eventuele bereidheid tot het treffen van een tegemoetkoming, een vrijstellingsregeling, voor de betrokken campinggasten, passend bij de specifieke omstandigheden van deze situatie. Het antwoord is dus feitelijk afwijzend.”

Is het college van oordeel dat onze gasten hier ten volle eigen regie hebben kunnen voeren op de situatie - een situatie die hen eigenlijk is overkomen - en dat voor de gemeente er derhalve geen rol was/is weggelegd om de overgang van eigenaar en de daaropvolgende afbraak van de camping te regisseren? Ervan uitgaande dat de gasten onvoldoende eigen regie hebben kunnen voeren, had het dan niet voor de hand gelegen dat de gemeente zich meer actief had ingezet op het voorkomen, beperken van gevolgen van een situatie die de gasten min of meer is overkomen?”

De partij wil ook weten of het college camping Westerholt in de betrokken 70 dagen bezocht heeft om met eigen ogen te kunnen zien hoe de situatie op deze camping is/was, om zich in te leven in de situatie van nauwelijks kunnen recreëren? Hoe is het college vervolgens tot een oordeel gekomen om vast te houden aan de regeling ‘te betalen toeristenbelasting’? Als het gaat om toeristenbelasting, had het dan ook niet voor de hand gelegen om de formeel verschuldigde toeristenbelasting niet te innen, of beter, alsnog te restitueren? Een dergelijke toepassing neemt niet alleen de nadelige gevolgen voor de gasten voor een deel alsnog weg, maar vormt daarnaast ook een voorbeeld van de door onze gemeente voorgestane ‘toeristenvriendelijkheid’! Is uw college alsnog bereid af te zien van het innen van de toeristenbelasting, dan wel tot restitutie daarvan en in dat kader nadere stappen te nemen?”

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.