nu 16°
Weerbericht Delden
lichte regen
08:00
17°
lichte regen
11:00
18°
lichte regen
14:00
20°
lichte regen
17:00
19°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

tags

>

politiek nieuws

Terug

Politiek nieuws

Gemeente wil ook centraal stemmen tellen tijdens Tweede Kamer verkiezingen

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 de stemmen centraal te tellen. Dit betekent dat stembureaus in de gemeenten alleen het aantal stemmen tellen dat is uitgebracht op een bepaalde partij, en nog niet op welke specifieke kandidaten gestemd is. Dit heet tellen op lijstniveau. Met deze uitkomst kan de gemeente op de verkiezingsavond de voorlopige uitslagen bekend maken. De volgende dag worden de stemmen geteld die zijn uitgebracht op individu

0
25 dec 2016

Lees verder


Gemeente wil projecten Hof van Twente koppelen aan EU-investeringsfonds

De gemeente Hof van Twente gaat proberen geld uit Europese investeringsfondsen binnen te halen. Het EU-geld kan bijdragen aan meer banen en een leefbaar platteland, concluderen de fractievoorzitters en Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik na overleg. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) sprak deze week op initiatief van SP-fractievoorzitter Herman Kalter met alle collega-fractievoorzitters van de Hof van Twente. Onderwerp was de vraag hoe het Europees Fonds voor Strategische Inv

1
06 jan 2017

Lees verder


Gemeente maakt zich geen zorgen over glasvezelaanleg buitengebied Delden

De gemeente Hof van Twente maakt zich geen zorgen over de aanleg van glasvezelkabels in het buitengebied van Delden en de andere kernen. De afgelopen weken kwamen er veel berichten naar buiten dat er problemen zijn met de realisatie van het netwerk in Twente. Naar aanleiding hiervan stelde het CDA schriftelijke vragen aan het college. “In de Tubantia worden meerdere artikelen gewijd aan de problemen omtrent de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van Twente”, zo laat het CD

0
09 feb 2017

Lees verder


D66: Teruggave rioolheffing sigaar uit eigen doos

D66 Hof van Twente heeft met verbazing kennis genomen van de berichtgeving omtrent de teruggave van een deel van de rioolheffing in 2018 en 2019. De partij laat weten al lange tijd te pleiten voor het teruggeven van geld aan de inwoners. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel: “De laatste jaren hebben we aangedrongen op het zoeken naar manieren om de rioolheffingen te verlagen, of op zijn minst niet de jaarlijkse tariefsverhoging door te voeren als deze niet echt nodig was. Nu blijkt dus

0
14 feb 2017

Lees verder


Verkiezingsposters plakken verleden tijd in Delden

Discussies over verkiezingsposters die over elkaar zijn geplakt, zoals onlangs in Oldenzaal, zullen de komende jaren in Delden niet gevoerd worden. De houten publicatieborden hebben plaats gemaakt voor digitale varianten. Afgelopen woensdag werden ze voor het eerst geplaatst op de verschillenden locaties in Delden en de andere kernen. De gemeente nam vorig jaar het besluit om vanaf heden digitale borden te gebruiken. “Naast de kostenbesparing van zo’n 5.000 euro in drie jaar, is er niet lan

0
17 feb 2017

Lees verder


PvdA: ‘Raadsleden uitsluiten als lid stembureau?’

De PvdA heeft bij monde van voorman Fred Rijkens het college gevraagd of het niet wenselijk zou zijn om gemeenteraadsleden bij voorbaat uit te sluiten als lid van een van de stembureaus in de gemeente. Dit omdat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van beïnvloeding van kiezers met name op plaatsen waar nog sprake is van een sterke sociale controle als gevolg van bijvoorbeeld een sterke relatie tussen politiek en maatschappelijke verbanden in een lokale gemeenschap. “Op deze manier zou dan kunne

1
25 feb 2017

Lees verder


CDA, VVD, GB en PvdA: ‘D66 geeft onjuist beeld over teruggave rioolbelasting’

De fracties van het CDA, VVD, GB en PvdA hebben in een persbericht gereageerd op de uitlatingen van D66 inzake de teruggave van een deel van de rioolbelasting aan de inwoners van onder andere Delden. De partijen laten in hun bericht weten dat D66 een verkeerd beeld schetst van de situatie. “D66 wekt ten onrechte de indruk dat er nu tegemoet gekomen is aan de wens van de partij. Dat is echt een volledige verkeerde voorstelling van zaken en dat vraagt om een reactie. Het is altijd al de inzet va

0
20 feb 2017

Lees verder


Stelling van de week: ‘Ik ga stemmen op 15 maart’

Op 15 maart worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. In Delden openen de stembureaus bij het Parochiehuis, De Ranninksschool, de Erve Hooyerinck, Woonzorcentrum De Wieken en Basisschool De Toonladder de deuren van 7.30 tot 21.00 uur. Afgelopen vielen de stempassen in Delden op de deurmat. Laatste verkiezingen De laatste keer dat er gestemd werd voor de Tweede Kamerverkiezingen was op 12 september 2012. Dit waren zogenaamde ontbindingsverkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer d

0
28 feb 2017

Lees verder


Update: Tweede Kamerleden bezoeken Streek- en Boekenmarkt Delden

Wie in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nog een prangende vraag heeft voor het CDA, kan hiervoor op zaterdag 4 maart terecht in het centrum van Delden. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt brengt dan van 10.00 uur tot 11.30 uur een bezoek aan de Streekmarkt en de Boekenmarkt. Hij zal tijdens zijn bezoek het gesprek aangaan met de inwoners en antwoord geven op eventuele vragen. Omtzigt werd geboren in Den Haag, maar bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Twente. De nummer 4 op de l

0
03 maa 2017

Lees verder


Noordelijke lus rondweg Delden mogelijk toch verwijderd

De noordelijke lus op de rondweg Delden (zie foto) wordt mogelijk toch verwijderd, zo laat Twickel weten in haar laatste uitgave van het Twickelblad. De stichting schrijft dat de provincie de plannen na herhaaldelijk aandringen nu wil aanpassen. Een definitief besluit is er echter nog omdat de wijziging wel in het budget moet passen. Twickel geeft aan blij te zijn met de voorgenomen aanpassing. “Zo kan een belangrijk deel van de Deldeneresch worden hersteld en verdwijnen veel lantaarnpalen.

0
06 maa 2017

Lees verder


Nieuws uit Delden stemtaxi rijdt op woensdag 15 maart!

Op de redactie van Nieuws uit Delden kwam afgelopen weekend het verzoek binnen om mee te denken over een oplossing voor een inwoner die op woensdag wel wil gaan stemmen, maar geen vervoer heeft. Het probleem van deze persoon is inmiddels opgelost, maar er zijn in Delden ongetwijfeld meer mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar het stembureau te gaan. Daarom zal er op woensdag een ‘Nieuws uit Delden stemtaxi’ rijden die inwoners in en om Delden met h

0
14 maa 2017

Lees verder


15:00 uur - Al bijna helft Deldenaren bracht stem uit

Al bijna de helft van de Deldenaren heeft op woensdag een van de vijf stembureaus bezocht. Nieuws uit Delden maakte een rondje langs de velden en bracht het opkomstpercentage tussen 14.00 uur en 14.30 uur in beeld. In deze periode stemden minimaal 46,6 procent van de stemgerechtigden. Het totaalaantal zal om 15.00 uur dan ook dicht bij de 50 procent in de buurt komen. Bij de Erve Hooyerinck hadden om 14.05 uur al 622 mensen een vakje rood gekleurd, een percentage van 54,3. Bij de Toonladder lig

0
15 maa 2017

Lees verder


Opkomst verkiezingen Delden ruim 90 procent!

Het was een drukte van belang op woensdag bij de stembureaus in Delden. Nu de deuren gesloten zijn, kunnen we iets zeggen over de voorlopige opkomst. Uit de cijfers van de vijf stembureaus blijkt dat Delden een opkomstpercentage van 90,5 gehaald heeft (5429 van totaal 5998). Dat cijfer kan nog iets wijzigen omdat er mensen van buiten Delden hier gestemd hebben. Maar liefst twee stembureaus (Erve Hooyerinck en het Parochiehuis) gingen ruim over de 100 procent heen en moesten nieuwe stembussen en

0
15 maa 2017

Lees verder


VVD opnieuw grootste in Hof van Twente

De VVD is net als in 2012 de grootste partij in de Hof van Twente tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De VVD kreeg in totaal 6200 stemmen in de gemeente. Het CDA komt op plaats twee met 5860 stemmen. D66 is derde met 2550 stemmen. Het opkomst percentage in de Hof was met 86,21 flink hoger dan in 2012. Ook in onze gemeente is de PvdA de grote verliezer. De sociaaldemocraten kregen in 2012 nog 5123 stemmen, nu waren dat er nog 1456. GroenLinks won juist flink. In vijf jaar geleden kozen

0
16 maa 2017

Lees verder


VVD is ook in Delden de winnaar van de verkiezingen 2017

Afgelopen nacht werd na het tellen op partijniveau al bekend dat de VVD in de gemeente Hof van Twente de meeste stemmen heeft gehaald. Als onderdeel van de proef met het ‘centraal stemmen stellen’, zijn vandaag de stemmen op lijstniveau geteld en is ook duidelijk geworden wie in de verschillende kernen op de meeste steun kan rekenen. In Delden is dat net als in 2012 de VVD. Zoals wij op woensdag al berekenden, lag het opkomstpercentage in Delden hoog met 90,57 procent. De VVD kreeg in Delde

0
16 maa 2017

Lees verder


Ondergrondse glasbakken geplaatst bij Ressingplein Delden

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe ondergrondse glasbakken in de omgeving van het Ressingplein in Delden worden nog deze week in gebruik genomen. De bakken komen te staan aan de zijkant van de tandartspraktijk aan de Zuidwal. Op maandag is er begonnen met de graafwerkzaamheden. Op dinsdag worden de containers geplaatst. De grond waarop de ondergrondse containers komen te staan wordt door de gemeente gehuurd van eigenaar Frans Schneider. De partijen tekenden hier op vrijdag 28 oktober 2016 ee

0
20 maa 2017

Lees verder


Verkiezingsuitslag definitief – Overzicht Deldense stemmen

De gemeente Hof van Twente heeft de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op dinsdag 21 maart definitief vastgesteld. Aan de documenten op de website van de gemeente is ook een overzicht toegevoegd per kern (klik). Verder is er een overzicht van het aantal stemmen dat is uitgebracht op een bepaalde kandidaat (klik). Overzicht uitgebrachte stemmen ten opzichte van 2012:

0
21 maa 2017

Lees verder


Ook groene container voor hoogbouwadressen Delden

De gemeente heeft op vragen van de PvdA laten weten dat inwoners op hoogbouwadressen ook een groene container kunnen krijgen. In de meeste gevallen hebben deze inwoners geen mogelijkheid het afval te scheiden en dus moet Gft-afval en in sommige gevallen plastisafval tegen restafvaltarieven worden weggegooid. “De raad is tegemoet gekomen door per inzamelmiddel een bedrag 30 euro in rekening te brengen”, zo laat de gemeente weten. “Dit betekent dat mensen die in hoogbouw wonen voor een inza

0
23 maa 2017

Lees verder


D66 stelt vragen over mogelijk vervuilde speelveldjes gemeente

De fractie van D66 heeft het college om opheldering gevraagd over mogelijk vervuilde speelveldjes in de Hof van Twente. “In een artikel van de TC Tubantia van zaterdag 6 mei wordt aangegeven dat er, onder andere, zeer vervuilde veldjes als speelplek in Twente zijn die nog niet zijn gesaneerd”, zo geeft de partij aan. “De vervuiling zou gaan over HCH (Hexachloorcyclohexaan) en kwik. Deze stoffen staan op de overheidslijst van zeer zorgwekkende stoffen, wat een eufemisme is voor zeer gevaarl

0
09 mei 2017

Lees verder


Gemeente wil plan voor Sportpark De Mors ‘on hold’ zetten

Het college van B en W wil de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden voorlopig in de ijskast zetten. In de kadernota voor 2018 laat het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding geven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel wil het college via deze kadernota een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, dat bedoeld is voor onderzoek naar de verkeersituatie, o

0
04 jun 2017

Lees verder


Jan ter Avest bezig aan laatste jaar als raadslid

PvdA-raadslid Jan ter Avest is bezig aan zijn laatste volle jaar als raadslid. De Deldenaar geeft aan dat het ‘een keer goed is geweest’ en dat hij de weg vrijmaakt voor jongere kandidaten. Ook Nel Hilbrink (Markelo), Roel Bergman (Goor) laten in de TC Tubantia weten volgend jaar niet terug te keren voor de PvdA in de gemeenteraad. In 2018 staan nieuwe verkiezingen op de agenda. “Ik heb in totaal vier raadperiodes meegemaakt als raadslid”, zo vertelt Ter Avest. “De laatste periode in D

0
09 jun 2017

Lees verder


Groen Links, PvdA en SP presenteren ‘Politiek Manifest’

Onlangs werd bekend dat de politieke partijen Groen Links, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij in de Hof van Twente een samenwerking aangaan. Nu is de volgende stap genomen en wordt binnenkort een ‘Politiek Manifest’ gepresenteerd. De inhoud van dit document is uitgewerkt aan de hand van een zevental thema’s. “Het gaat om onderwerpen waar onze gemeente stappen kan en moet zetten. De drie partijen menen dat de huidige politiek juist op die onderwerpen te weinig visie en daadk

0
13 jun 2017

Lees verder


Ingezonden Stadsraad Delden: 'Krijgt Sportpark De Mors een kans?'

De Stadsraad Delden heeft vorige week kennis genomen van de voorgenomen plannen en speerpunten van de gemeente Hof van Twente voor het jaar 2018. In de kadernota is door het college van B en W besloten geen budget vrijgemaakt voor onder andere de realisatie van een nieuwe binnen- en buitensportaccommodatie op De Mors. Er is wel een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, maar het plan gaat voorlopig ‘on hold’. Gezien de urgentie, mede onderkend door de wethouders, en het feit dat de komst

1
14 jun 2017

Lees verder


Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

De realisatie van de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden leken begin juni ineens heel ver weg. In de kadernota voor 2018 liet het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding gaven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel zou een voorbereidingskrediet van 50.000 euro worden gereserveerd. Een flinke tegenvaller voor stuurgroep De Mors, maar in een reactie lieten de bestu

0
21 jun 2017

Lees verder


College: ‘Geen vervuilde speelveldjes in gemeente die risico opleveren voor omgeving’

Er zijn in de gemeente Hof van Twente geen speelveldjes die zo vervuild zijn dat ze een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, zo laat het college weten op de schriftelijke vragen die D66 in mei heeft gesteld. De fractie van D66 vroeg het college om opheldering na een artikel in de TC Tubantia over, onder andere, zeer vervuilde veldjes in Twente die nog niet zijn gesaneerd. De vervuiling zou gaan over HCH (Hexachloorcyclohexaan) en kwik. Hiervan zijn er volgens de Tubantia zo'n 36 vervuilde p

0
22 jun 2017

Lees verder


CDA nodigt Deldenaren uit om mee te praten over de toekomst

De CDA-fractie van de Hof van Twente wil graag van de inwoners van Delden weten hoe zij de toekomst van het stadje zien. Daarvoor heeft de partij op woensdag 5 juli een bijeenkomst belegd in Stadscentrum het Parochiehuis in Delden. De avond wordt ingeleid door Moniek Kleinsman, voormalig topsporter en Statenlid in Overijssel. CDA: “Zij gaat in op de trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van Delden. Aan de hand van een aantal thema’s willen we vervolgens graag van de i

0
26 jun 2017

Lees verder


GroenLinks, PvdA en SP presenteren gezamenlijke visie

De politieke partijen GroenLinks, PvdA en SP in de Hof van Twente, hebben op donderdag 29 juni hun gezamenlijke visie gepresenteerd in het gemeentehuis. Andre Manuel voorzag de presentatie van snedig en tot nadenken stemmend commentaar. Het manifest met de naam ‘Hofroute 2018 - 2022’ richt zich op een aantal voor de Hof belangrijke thema’s en de visie en voornemens vormen een belangrijk onderdeel van de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen. “Ze pleiten voor een cultuuromslag en

0
01 jul 2017

Lees verder


Komst Sportpark De Mors flinke stap dichterbij na unanieme steun gemeenteraad

De komst van sportpark De Mors is na de raadsvergadering van woensdag 12 juli een stap dichterbij gekomen. Alle fracties steunden een motie van de PvdA en andere oppositiepartijen waarin het college wordt opgedragen om, conform de regeling investeringssubsidie, een bedrag op te nemen in de begroting voor 2018 voor het realiseren van de plannen. Het geld moet komen uit de beschikbare vrije ruimte van 5.7 miljoen euro. Kadernota De plannen voor een nieuwe sporthal en bijbehorende voorzieningen w

0
13 jul 2017

Lees verder


CDA wil duidelijkheid van college over sloop Servo schoorsteen

Eind vorige maand liet de gemeente Hof van Twente weten de monumentale schoorsteen van Servo gesloopt zal worden. Het monumentale bouwwerk zou door instorting of vallend puin een te groot risico vormen voor de veiligheid van voornamelijk de medewerkers van Elementis. Daarnaast kan de schoorsteen gevaar opleveren voor omwonenden, op het moment dat onderdelen daarvan terecht komen op het chemiebedrijf zelf. Het bedrijf zal daarom de benodigde toestemmingen aanvragen om de schoorsteen te mogen slop

0
14 aug 2017

Lees verder


PvdA stelt vragen aan het college over aankoop Spoorsloot Delden

De PvdA-fractie in de Hof van Twente heeft het college om opheldering gevraagd over de aankoop van de Spoorsloot en omliggende gebied in Delden. De Hof van Twente gaat de groenstrook naast de Spoorsloot en tussen de spoorbaan en de Reigerstraat kopen. De gemeente en het waterschap hebben van inwoners uit het Delden het verzoek gekregen om wat te doen aan de slechte onderhoudstoestand van het 11.724 vierkante meter grote gebied. Het oppervlaktewater stinkt, er is sprake van drijfvuil, bomen zijn

0
16 aug 2017

Lees verder


PvdA Hof van Twente: ‘Lokale maatregelen om stalbranden te voorkomen’

De partij van de Arbeid in de Hof van Twente vindt dat de grens is bereikt als het gaat om stalbranden. Recent kwamen bij een aantal branden vele duizenden dieren om het leven. Om die reden wil deze partij dat het college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk met veehouders in de gemeente overlegd over te nemen maatregelen om dit soort rampen te voorkomen. De sociaaldemocraten willen dat dit probleem lokaal wordt opgepakt omdat er landelijk nauwelijks beweging in deze zaak zit. “Als

0
17 aug 2017

Lees verder


College over sloop: Schoorsteen Servo altijd een risico

Het college van B&W in de Hof van Twente heeft antwoord gegeven op de vragen die door het CDA waren gesteld over de sloop van de Servo Schoorsteen. De christendemocraten wilden van het college opheldering over een aantal zaken. Raadslid Paul Gerritsjans: “In het persbericht wordt aangegeven dat ‘een aantal alternatieven is bekeken’, maar dat die niet haalbaar zijn gebleken. Wij willen graag weten wat die onderzochte alternatieven zijn.” De partij gaf tevens aan ervan uit te gaan dat de e

0
10 sep 2017

Lees verder


Verkiezingsnieuws Hof van Twente

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. De politieke partijen in de Hof van Twente zijn weer druk met het samenstellen van de kieslijsten en de verkiezingsprogramma’s. Nieuws uit Delden volgt dit uiteraard op de voet en zal geregeld een verkiezingsupdate plaatsen met daarin het laatste nieuws.
VVD kiest Wim Meulenkamp

0
04 okt 2017

Lees verder


‘Geen radicalisering in Hof van Twente’

Er zijn geen signalen dat er in Hof van Twente sprake is van radicalisering. Dat zegt het college op vragen die onlangs werden gesteld door het CDA. Op 14 september kwam een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie in de media waarin de zorg geuit wordt dat de helft van de gemeenten niets doen tegen radicalisering. Aanleiding voor de christendemocraten om het college te vragen naar de situatie in onze gemeente. De partij wilde onder andere weten of er een antiradicaliseringsbeleid in de

0
06 okt 2017

Lees verder


Opnieuw collegevragen over sluiting politiesteunpunt Delden

Het CDA heeft opnieuw vragen gesteld aan het college over de sluiting van het politiesteunpunt in Delden. De partij laat weten erg geschrokken te zijn van het temeer omdat de voorziening ook volgens de wijkagent in een behoefte voorziet. De christendemocraten willen van het college weten of ook zij vinden dat het steunpunt Delden in een behoefte voorziet en het hier gaat om een laagdrempelige voorziening. “Bent u het verder met ons eens dat voor een bepaalde groep mensen contact via de digit

0
13 okt 2017

Lees verder


Zorgen Gemeente Belangen over parkeerplekken museum No Hero niet weggenomen

De partij Gemeente Belangen maakt zich nog altijd grote zorgen over de parkeersituatie bij het nieuwe museum No Hero aan de Hengelosestraat in Delden. Dat bleek op dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Aanleiding voor de zorgen zijn de parkeerproblemen bij het nieuwe museum More in Ruurlo. Het college liet vorige maand op vragen van de partij weten dat de bouwaanvraag moet voldoen aan de parkeernorm om de omgevingsvergunning te verkrijgen. “Volgens de parkeernorm van Hof van Twente zij

0
02 nov 2017

Lees verder


Definitief groen licht voor plannen IKC Delden en sportpark De Mors

De gemeenteraad van de Hof van Twente heeft op woensdagavond de begroting voor 2018 definitief en unaniem vastgesteld. De grote Deldense projecten, de bouw van het IKC op de locatie van de Twickelo en de realisatie van sportpark De Mos, kwamen ongewijzigd door het laatste checkpoint en kunnen nu dus doorschakelen naar de volgende fase. Vooral voor de werkgroep die zich de afgelopen jaren heeft beziggehouden met de ontwikkeling van sportpark De Mors, was het ‘afhameren’ een mooi moment. Huub

0
09 nov 2017

Lees verder


Deldenaar Herman Kalter opnieuw lijsttrekker SP Hof van Twente

Deldenaar Herman Kalter is tijdens de ledenvergadering van de SP gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Tevens werd door de leden de door het SP-afdelingsbestuur voorgedragen kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld. Herman Kalter (63) gaat daarmee voor een tweede termijn als raadslid. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde de SP in Hof van Twente twee zetels. De kandidatenlijst bestaat uit 11 personen: 1. Herman Kalter (Delden), 2. Frank Stevens

0
19 nov 2017

Lees verder


Deel 2: Verkiezingsnieuws Hof van Twente

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. De politieke partijen in de Hof van Twente zijn weer druk met het samenstellen van de kieslijsten en de verkiezingsprogramma’s. Nieuws uit Delden volgt dit uiteraard op de voet en zal geregeld een verkiezingsupdate plaatsen met daarin het laatste nieuws. Klik hier voor Deel 1. Harry

0
03 dec 2017

Lees verder


Geen raadsleden en wethouders bij stembureaus gemeenteraadsverkiezingen

Vanuit het oogpunt van integriteit heeft het college besloten dat geen personen worden benoemd tot lid van een stembureau die nu politiek ambtsdrager zijn (raadslid of wethouder). Ook mensen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zelf kandidaat zijn nemen geen zitting op de stembureaus. De gemeente volgt hierbij het advies van de Kiesraad die adviseert terughoudend te zijn met de benoeming van personen die ook op een kieslijst staan. In Hof van Twente zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo

0
07 dec 2017

Lees verder


Twee Deldenaren hoog op kandidatenlijst PvdA

Onno Bordes en John Koster uit Delden maken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een goede kans op een van de 25 zetels in de raad. Beide inwoners staan hoog op de kieslijst van de PvdA. Bordes staat na lijsttrekker Fred Rijkens op plaats twee. John Koster is terug te vinden op plek vijf. Overige kandidaten zijn Apollonia Sligman uit Goor (plek 3) en Herman Wevers uit Markelo (plek 4). De huidige fractieleden Nel Hilbrink, Roel Bergman en Jan ter Avest hebben besloten o

0
09 dec 2017

Lees verder


CDA plaatst twee Deldenaren hoog op kieslijst

De kans is groot dat Deldenaren Yvonne Nijhof en Arjan Mulder na de gemeenteraadsverkiezingen terugkeren in de gemeenteraad. Nijhof, tevens fractievoorzitter, staat op plek 3, zo bleek tijdens de presentatie van de lijst op woensdag. Mulder staat op plek 6. Omdat Harry Scholten en Pieter van Zwanenburg, de nummers 1 en 2, mogelijk weer voor het wethouderschap gaan, kunnen de Deldenaren naar voren opschuiven. Ondanks de hoge positioneringen van Mulder en Nijhof, zal het aantal Deldense CDA-raad

0
14 dec 2017

Lees verder


Deldenaren kansrijk voor raadszetel D’66 en GroenLinks

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kome steeds dichterbij en langzaam maken de verschillende politieke partijen hun kandidaten en programma’s bekend. D’66 en GroenLinks hebben afgelopen week hun lijstjes met mogelijke gemeenteraadsleden gepresenteerd. Bij beide partijen lijkt de kans groot dat een Deldenaar een van de 25 beschikbare raadszetels gaat bekleden. D’66 Afgelopen donderdagavond 14 december sloot de e-voting voor de D66 kandidatenlijst in Hof van Twente. De huidige frac-tie

0
19 dec 2017

Lees verder


Gemeente zoekt jongeren voor stembureaus ter vervanging raadsleden

De gemeente Hof van Twente wil graag meer jongeren betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart volgend jaar. Om die reden is ze op zoek naar jonge mensen (vanaf 18 jaar) die op een stembureau willen helpen of behulpzaam willen zijn bij het tellen van de stemmen. Nieuwe krachten zijn hard nodig omdat wethouders en zittende en kandidaat raadsleden voor het eerst niet aanwezig mogen zijn op de bureaus. Dit om elke vorm van beïnvloeding te voorkomen. Stembureaulid of t

0
29 dec 2017

Lees verder


Nu ook discussie over locatie nieuw IKC Delden

De locatiekeuze voor het Integraal Kindcentrum mondde het afgelopen jaar in Markelo uit in een felle strijd in het dorp en in de gemeenteraad. Een vergelijkbaar en parallel lopend project in Delden leek ondertussen in rustig vaarwater richting de ontwikkelingsfase te kabbelen. Tijdens de laatse raaddsvergadering bleek echter dat er ook zorgen bestaan over de plek waar dit IKC moet komen. Ouders van basisschool Toonladder maakten gebruik van hun spreekrecht en stelden dat de gekozen locatie van d

1
30 dec 2017

Lees verder


VVD en SP stellen vragen over veiligheid fietsverkeer Delden

De VVD en SP hebben het college schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van het fietsverkeer in onder andere Delden. De aanleiding hiervoor is de het inspraakmoment van de Deldense Astrid van Ool tijdens de gemeenteraadsvergadering in december. Ze vertelde de raad over een incident in het centrum van Delden waarbij haar dochter bijna van de fiets werd gereden en van een moment waarbij haar moeder zwaar ten val kwam nadat ze op een afgeschermd fietspad werd afgesneden. “Mijn zorg betref

0
05 jan 2018

Lees verder


GroenLinks Hof van Twente wil proef met basisinkomen

GroenLinks wil een proef met basisinkomen voor de mensen in de bijstand in de Hof van Twente, dat laat de partij weten in een persbericht. “De kloof tussen arm en rijk groeit en echte armoede bestaat ook in de Hof. De voedselbank vervult nog steeds zijn noodzakelijke rol. We willen in de Hof in de eerste plaats geen kinderen in armoede laten opgroeien. Nu zijn er wel regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen, maar één geïntegreerde regeling voor kinderen in armoede is er nog niet. Oo

0
09 jan 2018

Lees verder


PvdA wil meer handhaving ter voorkoming van vermenging onderwereld en bovenwereld

De Partij van de Arbeid Hof van Twente wil meer handhaving ter voorkoming van vermenging onderwereld en bovenwereld. De partij geeft aan dat criminelen steeds meer doordringen tot de politiek en ambtenarij. “Als dat eenmaal vaste voet aan de grond krijgt is het leed niet te overzien”, zo stelt PvdA voorman Fred Rijkens. “Als het aan de PvdA ligt moet het aantal toezichthouders minimaal op het landelijk gemiddelde worden gebracht. Maar bij voorkeur wil mijn fractie daar nog wel een stapje h

0
12 jan 2018

Lees verder


PvdA wil onderzoek naar verkeersveiligheid en spreiding kinderen bij IKC Magenta

De PvdA in de Hof van Twente wil dat er een onderzoek komt naar de verkeersveiligheid op de gewenste plek van het nieuwe IKC Magenta aan de Langestraat in Delden. Ook willen de sociaaldemocraten dat er gekeken wordt naar de spreiding van kinderen in relatie tot de plek van de school. Jan ter Avest en Onno Bordes van de partij hebben een motie voorbereid waarin ze het College vragen nader onderzoek te doen naar beide situaties. “Bij de plannen voor deze school is geen nader onderzoek gedaan na

0
22 jan 2018

Lees verder


CDA en SP tevreden met preventieplan alcohol en drugsgebruik

Dinsdag 23 januari bespreekt de gemeenteraad Hof van Twente het preventie en handhavingsplan alcohol en middelen gebruik dat geschreven is door de gemeente. Vanuit 5 pijlers wordt het plan uitgevoerd: Fysieke en sociale omgeving, regelgeving, handhaving en toezicht , voorlichting en educatie, signalering en advies en ondersteuning. De SP en het CDA zijn tevreden over de ideeën en de aanpak. “Deze week is de startbijeenkomst waarvoor onderwijs, vrijwilligersorganisaties, horeca en professionel

0
23 jan 2018

Lees verder


PvdA in gesprek met scholen, motie IKC Delden in de ijskast

De motie van de PvdA Hof van Twente waarin de partij aandringt op een onderzoek naar de spreiding van leerlingen en de verkeersveiligheid bij het nieuwe IKC in Delden, gaat voorlopig in de ijskast. De sociaaldemocraten zochten tijdens de raadsvergadering op dinsdag steun van de andere partijen voor een onderzoek, maar deze kwam er niet. In plaats daarvan gaat de partij eerst in gesprek met de schoolbesturen om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop de thema’s worden meegenomen in de pl

0
26 jan 2018

Lees verder


22 Deldenaren doen gooi naar raadszetel bij verkiezingen

In een openbare zitting heeft het centraal stembureau van de gemeente Hof van Twente op vrijdag de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 definitief vastgesteld. In totaal hebben zeven partijen een kandidatenlijst ingeleverd, twee minder dan vier jaar geleden.De volgende partijen doen mee aan de verkiezingen: CDA , VVD, PvdA, Gemeente Belangen, D66, SP en Groenlinks. In totaal zijn er 126 kandidaten op de lijsten opgenomen: 39 vrouwen en 87 mannen. De kandidaten zi

0
10 feb 2018

Lees verder


College: ‘Geen capaciteit voor controle op illegale kap en herplantplicht'

D66 heeft het college om opheldering gevraagd over het niet controleren op het naleven van kapvergunningen en de herplantplicht. “Tot teleurstelling van de Commissie Monumentale Bomen gaat onze gemeente dit jaar opnieuw niet gaat controleren of burgers de regels voor het kappen en herplanten van bomen naleven. De fractie van D66 is samen met de bomencommissie van mening dat het een slechte zaak zou zijn als zonder toestemming bomen verdwijnen of de plicht tot herplant niet wordt nagekomen. Dit

0
13 feb 2018

Lees verder


Analyse verkiezingen: ‘5 tot 8 Deldenaren in nieuwe gemeenteraad’

De gemeente Hof van Twente maakte afgelopen week de officiële kieslijsten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Van de 126 mensen van de zeven partijen die op de lijst staan, komen er 22 uit Delden. Een percentage van 17,46. Delden is daarmee ietwat ondervertegenwoordigd op de kandidatenlijst op basis van het aantal inwoners van de kernen. 21,22 procent van de inwoners (2017) van onze gemeente mag zich namelijk Deldenaar noemen. De vraag is of dit betekent dat Delden strak

0
13 feb 2018

Lees verder


Verkiezingsborden weer geplaatst

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur en dat zal weinigen ontgaan. Op vrijdag zijn in de kernen van de Hof van Twente de ‘aanplakborden’ voor de aankomende verkiezingen geplaats. Niet de oude houten borden waar de deelnemende partijen zelf hun posters moesten opplakken, maar de digitale varianten die ook vorig jaar al werden gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen. In Delden staan er twee borden: een bij de rotonde aan de Langestraat en een op de hoek van de Greekerinck

0
16 feb 2018

Lees verder


CDA niet tevreden met besluitvorming rondom sloop schoorsteen Servo

De CDA-fractie in de Hof van Twente heeft het college om opheldering gevraagd over de besluitvorming rondom de sloop van de Servo schoorsteen op het terrein van Elementis. De partij laat weten het vreemd te vinden dat er geen publicatie van het besluit is geweest in de lokale of regionale dag- of weekbladen. “Ons lijkt dat, behalve dat het wenselijk is, ook gangbaar binnen onze gemeente.” Naast de besluitvorming vragen de christendemocraten zich ook af wat de gevolgen in de toekomst zijn va

1
27 feb 2018

Lees verder


PvdA verbaasd over vragen CDA omtrent sloop schoorsteen Servo

De PvdA-fractie in de Hof van Twente heeft verbaasd gereageerd op de schriftelijke vragen die het CDA onlangs stelde aan het college over de besluitvorming omtrent de sloop van de Servo schoorsteen (klik). Fractievoorzitter Fred Rijkens geeft aan dat de afbraak van de schoorsteen al een half jaar geleden aan de orde is gesteld in het seniorenoverleg van de gemeenteraad. “In dat overleg zitten de voorzitters van alle fracties in de Raad. Daar heeft het CDA toen ingestemd met de sloop van deze

0
05 maa 2018

Lees verder


Leerlingen Twickel Delden op bezoek in het gemeentehuis voor Democratiespelen

Ongeveer 100 leerlingen van scholengemeenschap Twickel uit Delden hebben op 6 en 7 maart een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van de Hof van Twente. Zij kregen daar uitleg over het werk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsverkiezingen. De leerlingen ondervonden daarna in de praktijk voor welke dilemma’s een raadslid kan komen te staan. Zij speelden aan de hand van een casus een echte raadsvergadering na. De raadsleden uit Hof van Twente spee

0
11 maa 2018

Lees verder


CDA stelt vragen over schrappen ritten buslijn 66

Het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de sterke vermindering van ritten op buslijn 66 van en naar Delden. Raadslid Caroline Doeschot wil weten of het college door Keolis op de hoogte is gebracht van de wijzigingen en of bekend is of er alternatieven worden geboden. Ook wil de partij weten of het college bereid is contact op te nemen met Keolis om de urgentie aan te geven van deze buslijn 66, en na te gaan of er onderzoek is gedaan naar de behoefte die volgens het CDA wel degelijk bes

0
12 maa 2018

Lees verder


Mobiel stembureau op station Delden tijdens verkiezingen op 21 maart

Tijdens de verkiezing van de gemeenteraad en het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart aanstaande, wordt door de gemeente een mobiel stembureau ingezet. Het bureau is in de ochtenduren aanwezig op het treinstation in Goor, rijdt daarna door naar het Lammershoes in Diepenheim en parkeert vervolgens tussen 16.00 uur en 19.00 uur bij hyet station in Delden. Het mobiele stembureau heeft zitting in een lijndienstbus. Voor deze gelegenheid wordt deze bus omgedo

0
14 maa 2018

Lees verder


Politici Hof van Twente in debat bij politiek café in De Reggehof

Op zondagmiddag 18 maart zijn alle politieke partijen uit Hof van Twente van 16.00 tot 18.00 uur te gast bij het politiek café Hof van Twente in De Reggehof in Goor. De partijen debatteren deze middag rond een aantal centrale thema’s. Die thema’s zijn: arbeidsmarkt en economie, asbest, burger en bestuur, cultuur, duurzaamheid, sociaal domein en wonen. De centrale presentatie van deze middag is in handen van journalist en columnist Theo Hakkert. De interviews met de politici worden verzorgd

0
17 maa 2018

Lees verder


16.00 uur: Opkomst Delden verkiezingen ruim 38 procent

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Delden lag om 16.00 uur op 38,35 procent. Dat blijkt uit een rondje van Nieuws uit Delden langs de vijf stembureaus ’s. In totaal hadden op dat moment 2338 van de 6097 inwoners met een uitnodiging gestemd. Het aantal inwoners dat liet weten voor of tegen de invoering van de inlichtingenwet te zijn, lag iets lager. De opkomst voor het referendum was om 16.00 uur 35,98 procent. Er kan nog tot 21.00 uur worden gestemd.

0
21 maa 2018

Lees verder


Delden heeft iets hogere verkiezingsopkomst dan in 2014

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Delden is iets hoger uitgevallen dan in 2014. Vier jaar geleden kwam 63,57 procent van de stemgerechtigde Deldenaren naar een van de vijf stembureaus. In 2018 ligt het percentage minimaal op 64,43 procent (opname tussen 8.40 uur en 9.00 uur). Bij de telling is geen rekening gehouden met mensen die bij de mobiele bus hebben gestemd en de mensen die hun stem in een andere plaats hebben uitgebracht. In totaal zijn zeker 3928 van de 6097 stemgerechtigd

1
21 maa 2018

Lees verder


CDA wint gemeenteraadsverkiezingen - Coalitie behoudt meerderheid

Het CDA heeft opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen in de Hof van Twente gewonnen. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat de partij verreweg de meeste stemmen (5975) kreeg in de gemeente. Dat is goed voor negen zetels, evenveel als het huidige aantal. Omdat de VVD haar vier zetels behoudt (2982 stemmen), is een nieuwe coalitie tussen beide partijen waarschijnlijk.De PvdA werd met 2644 stemmen de derde partij en behoudt de huidige vier zetels. Ook Gemeente Belangen hoeft geen plek af te geven en za

0
22 maa 2018

Lees verder


Zeven Deldenaren in nieuwe gemeenteraad

In totaal zeven Deldenaren nemen de komende vier jaar plaats in de nieuwe gemeenteraad. Yvonne Nijhof (CDA, plek 3), Arjan Mulder (CDA, plek 6), Theo Reijnders (VVD, plek 3), Onno Bordes (PvdA, plek 2), Herman Kalter (SP, plek 1), Coby Titshof (GB, plek 3) en William Sanchez (GL, plek 1) krijgen op basis van het aantal behaalde zetels van hun partij een plekje toebedeeld. Helemaal definitief is dit echter nog niet omdat er op basis van voorkeursstemmen nog verschuivingen kunnen plaatsvinden. De

0
22 maa 2018

Lees verder


GroenLinks: Van teleurstelling naar euforie

Zo groot als de teleurstelling vier jaar gelden was, zo groot is de vreugde op woensdagavond. In 2014 kwam GroenLinks nog 146 stemmen te kort voor een plekje in de gemeenteraad van de Hof van Twente. Nu haalde de partij met 882 stemmen ruim de kiesdeler van 697. De partij laat weten trots te zijn een zetel te hebben veroverd. Veroverd, zo voelt het ook na de enorme krachtsinspanning van de afgelopen maanden. Lijsttrekker William Sanchez uit Delden is de man die namens de partij plaats zal nemen

0
22 maa 2018

Lees verder


​Analyse Deldense stemmen: CDA wint ook in Delden – SP krijgt minste stemmen​

Op woensdag 21 maart is de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de Hof van Twente bekend gemaakt. De zetelverdeling is bekend en ook het opkomstpercentage en het aantal stemmen dat elke partij heeft gekregen zijn openbaar. De cijfers zijn natuurlijk vooral gericht op de gehele gemeente en minder op de verschillende kernen. Toch is het wel aardig om even te kijken hoe er precies in Delden is gestemd. Heeft het CDA bijvoorbeeld ook in Delden met een grote meerderheid gewonnen? En

0
23 maa 2018

Lees verder


Bijna tweederde van Deldenaren stemde op lokale kandidaat

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de gemeente Hof van Twente heeft ook de cijfers gepubliceerd van de stemmen die zijn uitgebracht bij de verschillende stembureaus. Uit de cijfers kan onder andere het stemgedrag van de Deldenaren worden afgeleid. Uit de cijfers blijkt dat 63,4 procent van de Deldenaren op een lokale kandidaat heeft gestemd. Yvonne Nijhof van het CDA kreeg de meeste stemmen van haar stadgenoten (542). Ook Arjan Mulder van het CDA (263) , Theo Reijnders van de VV

0
24 maa 2018

Lees verder


‘Verwijderen bliksemafleider schoorsteen Servo levert geen gevaar op’

Het verwijderen van de bliksemafleider als gevolg van de sloop van de schoorsteen van Servo, levert geen gevaar op voor de omgeving. Dat heeft de KLK Kolb Specialties B.V. laten weten op verzoek van het college. Het college had de vraag op haar beurt gekregen van het CDA dat zich zorgen maakte over de risico’s bij een blikseminslag op het terrein van de chemische fabriek. “De bliksemafleider op de schoorsteen biedt ook bescherming aan een gebied direct rondom de schoorsteen”, zo laat Kolb

0
26 maa 2018

Lees verder


Scheidende raadsleden Jan ter Avest en Paul Gerritsjans krijgen lintje

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 28 maart is er afscheid genomen van de scheidende raadsleden. Burgemeester Ellen Nauta had mooie woorden voorbereid voor onder anderen Marloes Uitdewilligen, André de Visser, Paul Gerritsjans en Jan ter Avest uit Delden. Voor de laatste twee had de burgemeester nog een andere verrassing in petto. Beiden werden door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan ter Avest “Jan heeft een lange staat van dienst”, zo begon

0
28 maa 2018

Lees verder


Zeven Deldense raadsleden geïnstalleerd

Burgemeester Ellen Nauta heeft op donderdagavond de 25 leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Na het afleggen van de eed of verklaring en belofte kregen 9 leden van het CDA, 4 van de VVD, 3 van de PvdA en GemeenteBelangen, 2 van D66 en de SP en 1 van GroenLinks definitief een plekje aan de tafel in de raadszaal. Zoals eerder al bekend werd, worden 7 van de 25 zetels ingenomen door inwoners van Delden. Yvonne Nijhof (CDA), Arjan Mulder (CDA), Theo Reijnders (VVD), Coby Titshof (Gemeent

0
29 maa 2018

Lees verder


Oppositie wil raadsprogramma na plannen voortzetting coalitie CDA en VVD

De oppositiepartijen SP, D66, PvdA en GroenLinks hebben een extra raadsvergadering bijeengeroepen om te praten over een raadsprogramma. Dit programma moet volgens de betrokken partijen in plaats komen van het collegeprogramma met als doel om alle partijen mee te laten beslissen over de lijnen die voor de komende vier jaar worden uitgezet. Burgemeester Nauta heeft kenbaar gemaakt dat de extra raadsvergadering zal plaatsvinden op 18 april om 20.30 uur. Alice Olde Reuver van D66 vindt dat een raad

0
11 apr 2018

Lees verder


CDA en VVD defintief verder als coalitie in Hof van Twente

Het CDA en de VVD van de gemeente Hof van Twente hebben de coalitieonderhandelingen afgerond. Als resultaat hiervan bieden zij nu het concept van de visie 2018 – 2022, getiteld “Samen Doen!”, aan de gemeenteraad aan. Deze visie geeft op hoofdlijnen de gewenste richting aan voor de komende vier jaren. De concept-visie wordt op 22 mei 2018 in de gemeenteraad besproken. KLIK HIER om het document te bekijken. Open visie Formateur Martin Verbeek zegt: “We hebben gekozen voor een visiedocu

0
15 mei 2018

Lees verder


Wethouders Hof van Twente benoemd, gemeenteraad compleet

Gemeente Hof van Twente heeft drie wethouders benoemd. In de raadsvergadering van dinsdag 22 mei zijn Wim Meulenkamp (VVD), Harry Scholten (CDA) en Pieter van Zwanenburg (CDA) aangesteld als wethouders voor de komende periode. De samenstelling van het college is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige raadsperiode.Wel is er een wijziging in de samenstelling van de portefeuilles: Wim Meulenkamp krijgt het hoofdthema Innoveren en krijgt Vrijetijdseconomie en Participatiewet erbij,

0
24 mei 2018

Lees verder


College: ‘Ambt Deldense hondenfokker meerdere keren gecontroleerd’

Gemeente en dierenpolitie hebben de afgelopen jaren meerdere controle uitgevoerd bij de hondenfokker uit Ambt Delden, waar in mei van dit jaar 47 zwaar verwaarloosde honden werden aangetroffen. Dat laat het college weten naar aanleiding van vragen van de PvdA. “In juli 2015 is een verzoek om handhaving ontvangen van buurtbewoners van een adres in Ambt Delden. Het betrof geur- en geluidsoverlast veroorzaakt door aanwezige honden. Hierop is een handhavingsactie opgestart, beginnend met een eers

0
19 jun 2018

Lees verder


CDA wil dat provincie ongenoegen uit over tijdelijke sluiting sluis Delden

De CDA-fractie Overijssel heeft Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de tijdelijke sluiting van de sluizen in Delden en Hengelo afgelopen weekend. Rijkwaterstaat door een samenloop van omstandigheden (ziekte, vakantie, bezuinigingen en droogte) te weinig mensen om de drukke sluizen op zaterdag en zondag te bedienen. “Het CDA is van mening dat de bereikbaarheid over water via het Twentekanaal essentieel is voor de economie en het vestigingsklimaat van Twente en dat een adequate bedi

0
13 aug 2018

Lees verder


PvdA ziet opzet nieuwe omroep niet zitten en wil rol voor lokale nieuwswebsites

De Partij van de Arbeid wil uitstel van het besluit om op 1 januari te gaan werken met een nieuwe omroep voor 4 gemeenten, dat schrijf de partij in een persbericht. Volgens de PvdA worden de gemeenteraad ende luisteraars veel te laat bij het project betrokken. “Over drie maanden moet de nieuwe omroep van start gaan terwijl wij als Raad nog nauwelijks weten wat de bedoeling”, zo stelt fractievoorzitter Fred Rijkens. “Mijn fractie ziet de huidige plannen absoluut niet zitten.” Het is de be

2
25 sep 2018

Lees verder


CDA vreest toename fietsendiefstallen in Delden door camera’s in Hengelo

De CDA-fractie in de Hof van Twente heeft tijdens de behandeling van de programmabegroting voor volgend jaar haar zorgen uitgesproken over de fietsendiefstallen in Delden en Goor. Bekend is dat beide stations populair zijn bij fietsendieven. Doordat Hengelo nu camera’s wil plaatsen op de stations, wijken dieven mogelijk nog eerder uit naar de Hof van Twente. Yvonne Nijhof: “We lazen in de krant dat Hengelo op zeer korte termijn overgaat tot het plaatsen van camera’s op de NS-stations om h

0
07 nov 2018

Lees verder


Raad keurt begroting goed na schrappen bezuinigingen Sociaal Domein

De gemeenteraad heeft op woensdag de gemeentelijke begroting unaniem goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het college kreeg op maandag veel commentaar op de voorgestelde bezuinigingen. Een wijziging op woensdag leidde tot tevredenheid in de raad en uiteindelijk groen licht. Wel moet er een onderzoek komen na de stijgende kosten in de (jeugd)zorg. Sociaal Domein Op maandag 5 november bleek dat vooral de bezuinigingen van 7,5 ton op de gebieden Sociaal Domein en Welzijnssubsidies bij

0
08 nov 2018

Lees verder


Update: ‘Instrument camera’s niet evenredig aan overlast fietsendiefstallen’

Burgemeester Ellen Nauta heeft op woensdagavond gereageerd op de vrees voor van het CDA voor een toename van het aantal fietsendiefstallen op de stations in Delden en Goor door de plaatsing van camera’s in Hengelo. Nauta geeft aan dat de eventuele beslissing in de buurgemeente geen aanleiding is om in de Hof van tactiek te veranderen. “Op het moment dat blijkt dat onze diefstellen stijgen door de camera’s in Hengelo dan zullen we opnieuw met elkaar om tafel gaan.” Nauta liet tijdens de

0
09 nov 2018

Lees verder


Toch 4,4 miljoen voor duurzaamheidsprojecten in Hof van Twente

Al enkele jaren geleden wees SP-fractievoorzitter in Hof van Twente Herman Kalter de overige raadsleden op de mogelijkheid een bedrag van 4,4 miljoen dat al jaren als algemene bestemmingsreserve Vitens-gelden stond ‘weg te roesten’ aan te wenden voor nuttige en noodzakelijke investeringen in de Hof. Tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen week bracht de SP het onderwerp opnieuw ter sprake. En met succes. Een motie van de SP om dit geld in te zetten voor duurzaamheidsprojecten, onderst

0
11 nov 2018

Lees verder


College houdt voorlopig vast aan starterswoningen in Rabo-pand Delden

Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om af te wijken van het gestelde uitgangspunt dat de woningen in het voormalige Rabo-pand in Delden beschikbaar komen voor starters. Dat laten burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van schriftelijke vragen die onlangs werden gesteld door het CDA. Het college geeft wel aan dat de projectontwikkelaar reeds contact heeft gezocht met de gemeente om te verkennen of er mogelijkheden zijn om de woningen voor een bredere doelgroep beschikbaar te st

0
13 dec 2018

Lees verder


​Burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft in de vergadering van dinsdag 18 oktober burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming voor de periode 2019-2025. Deze aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beslist uiteindelijk over de benoeming van burgemeesters. Ellen Nauta, die sinds mei 2013 burgemeester in de Hof is, laat weten blij te zijn met het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar stelt.

0
18 dec 2018

Lees verder


Bezwaar gemeente tegen verhoging geluidproductieplafonds langs het spoor Delden

De gemeente Hof van Twente gaat bezwaar maken tegen het voorgenomen besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om het geluidproductieplafonds langs het spoor in Delden op drie plekken te verhogen. Dat heeft wethouder Harry Scholten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 januari laten weten. De voorgenomen verhoging gebeurt op verzoek van ProRail dat aangeeft dat de overschrijding wordt veroorzaakt doordat de snelheden in de huidige dienstregeling lokaal hoger zijn dan d

0
16 jan 2019

Lees verder


SP wil dat gemeente bemiddelt in conflict Camping Westerholt

De SP-fractie in de Hof van Twente wil voorkomen dat er een juridische strijd ontstaat tussen de standplaatshouders van Camping Westerholt en de stichting Twickel. De partij wil van het college weten of ze, bijvoorbeeld in het kader van de Hoffelijke aanpak, een preventieve en faciliterende rol kan spelen om zo tot een oplossing te komen. Ook wil de partij weten of het wijzigen van de huidige campingbestemming in een bestemming (kleinschalig) bungalowpark in het “hogere segment” in het recre

0
17 feb 2019

Lees verder


SP: ‘Minder toeristenbelasting voor gasten camping Westerholt’

De SP-fractie wil van het college weten in hoeverre de gemeente de campinggasten van Westerholt tegemoet kan komen in een aangepaste vrijstellingsregeling toeristenbelasting en afvalverwerking. De standplaatshouders kunnen door de verkoop van de camping aan Twickel dit jaar nauwelijks gebruik maken van hun verblijf. De SP vindt het oneerlijk dat ze dan wel het volledige belastingbedrag moeten betalen. De toeristenbelasting bedraagt per jaar 128 euro en de afvalverwerking 95 euro. “Onlangs he

0
04 maa 2019

Lees verder


Gemeente maakt over enkele weken potentiele woningbouwlocaties Delden bekend

Het college van de Hof van Twente maakt over enkele weken bekend welke delen van Delden op de radar staan om bebouwd te worden. Dat liet wethouder Wim Meulenkamp op dinsdagavond weten tijdens de raadsvergadering. “Binnen twee tot drie weken komen wij naar buiten met potentiele woningbouwlocaties in Delden en Markelo.” De wethouder zei dit naar aanleiding van vragen van de PvdA. Raadslid Onno Bordes: “In Delden zijn naar wij vernemen plannen uitgewerkt voor de invulling van groene locaties

0
20 maa 2019

Lees verder


CDA wint Provinciale Statenverkiezingen in Hof van Twente

Het CDA heeft tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag de meeste stemmen behaald in de Hof van Twente, zo blijkt uit de voorlopige uitslag. 4562 inwoners brachten een stem uit op de Christendemocraten. Dat is ruim een kwart (26,23 procent). De VVD kreeg het vertrouwen van 3225 inwoners (18,54 procent). Nieuwkomer Forum voor Democratie werd derde met 13, 21 procent van de stemmen (2298). Het opkomstpercentage lag met 62,84 een stuk hoger dan in 2015 (58,07 procent). Landelijk heeft h

0
21 maa 2019

Lees verder


Stembussen in Delden weer geopend!

Om 7.00 uur zijn in Delden de stembureaus weer geopend. Op 20 maart 2019 kunnen de inwoners hun stem uitbrengen voor het waterschapsbestuur en het provinciebestuur. Dit kan in Delden op de gebruikelijke vijf plekken: Parochiehuis, Langestraat 74, 7491 AJ, Delden, voomalig basisschool De Ranninksschool, Bernhardstraat 25, Delden, Basisschool Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 9, Delden, Woonzorcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden en voormalig basisschool De Toonladder, Bernhardstraat 1, Delden

0
16 maa 2019

Lees verder


Ellen Nauta ook komende zes jaar burgemeester van Hof van Twente

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 mei is Ellen Nauta ter gelegenheid van de herbenoeming als burgemeester van Hof van Twente beëdigd. Nauta is sinds 2013 de burgermoeder van Hof van Twente en vanavond werd ze herbenoemd voor een tweede periode van zes jaar. “Er is grote tevredenheid over uw functioneren als bestuurder, als verbinder, als bruggenbouwer en als burgermoeder”, aldus commissaris van de Koning Andries Heidema voorafgaand aan de beëdiging. “Zes jaar zijn voorbijgevl

0
07 mei 2019

Lees verder


‘Innen belasting Westerholt haaks op ‘toeristenvriendelijkheid’ gemeente’

De SP heeft het college opnieuw vragen gesteld over de afhandeling van de toeristenbelasting die de standplaatshouders op camping Westerholt dit jaar moeten afdragen. Eerdere antwoorden van de wethouder gingen over de inhoudelijke regeling die geldt. De SP wil echter dat er juist naar dit specifieke geval gekeken wordt. “Bij dezen richten we ons opnieuw tot het college met vragen inzake deze camping, nu uit onvrede over de eerdere feitelijke beantwoording.” “Met een forse overschrijding v

0
19 mei 2019

Lees verder


Verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement van start

Op donderdagochtend 23 mei zijn in Delden de stembureaus weed geopend. Inwoners kunnen stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Tijdens deze verkiezing gaan er in de gemeente 18 stembureaus open in plaats van de gebruikelijke 27. In Delden zijn dit drie bureaus (Hooyerinck, Ranninkschool en De Wieken) in plaats van vijf. In elk stembureau binnen de gemeente kan een stem worden uitgebracht. Op de stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau genoemd. Een volledig overz

0
23 mei 2019

Lees verder


Opkomst verkiezingen Europees Parlement in Delden ruim 50 procent

Ruim 50 procent (51,13) van de stemgerechtigden in Delden heeft op donderdag een stem uitgebracht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De opkomst in Delden lag iets lager dan die in Ambt Delden (52,01 procent) , Hengevelde (51,97 procent) en Diepenheim (51,48 procent), maar fors hoger dan de opkomst in Goor (41,27 procent). In Markelo ging 47,28 procent van de stemgerechtigden naar het stembureau, in Bentelo 50,07 procent. Het totale opkomstpercentage in de Hof van Twente lag op 46,9

0
25 mei 2019

Lees verder