nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
17°
geheel bewolkt
08:00
19°
zwaar bewolkt
11:00
23°
matige regen
14:00
22°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

pvda stelt vragen aan het college over aankoop spoorsloot delden

Terug

PvdA stelt vragen aan het college over aankoop Spoorsloot Delden

De PvdA-fractie in de Hof van Twente heeft het college om opheldering gevraagd over de aankoop van de Spoorsloot en omliggende gebied in Delden. De Hof van Twente gaat de groenstrook naast de Spoorsloot en tussen de spoorbaan en de Reigerstraat kopen. De gemeente en het waterschap hebben van inwoners uit het Delden het verzoek gekregen om wat te doen aan de slechte onderhoudstoestand van het 11.724 vierkante meter grote gebied. Het oppervlaktewater stinkt, er is sprake van drijfvuil, bomen zijn omgewaaid en de watergang is bijna dichtgegroeid. Het geheel vertoont een verloederde indruk. De huidige eigenaar heeft geen belang om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

“Het College heeft een perceel grond met sloot aangekocht waarover in het verleden in de Raad is gesproken wegens het in gebreke blijven van partijen bij het onderhouden van deze sloot en percelen”, zo laat de partij weten. “Er is toen nadrukkelijk aangegeven dat het College zich zou inspannen om partijen tot onderhoud te bewegen. Er is in dat kader nimmer gesproken over aankoop van bedoeld perceel. Het College heeft nu besloten om dit gebied aan te kopen voor een bedrag van rond de 60.000 euro en overweegt tevens om gelden beschikbaar te stellen voor de inrichting van dit gebied. De kern van onze vraagstelling heeft betrekking op de aard van de oplossing in die zin dat aankoop naar onze mening niet de meest voor de hand liggende is indien een eigenaar zijn of haar terrein verwaarloost.”

De partij wil dan ook weten waarom de gemeente een perceel aankoopt dat niet of onvoldoende wordt onderhouden door de eigenaren. “Ligt het in voorkomende gevallen niet meer in de rede dat eigenaren worden ‘gedwongen’ om onderhoud te plegen aan de betreffende eigendommen?” Ook geeft de partij aan dat er nu op lijkt dat de gemeente een probleem oplost dat feitelijk tot de verantwoordelijkheid van de verkopende partij behoort. “Wat is het beleid in dit soort situaties?”

Ook wil de PvdA graag weten waar het geld vandaan komt om de grond te kopen. “Ons is niet bekend dat de Raad voor deze uitgave gelden beschikbaar heeft gesteld. Waaruit worden deze kosten gedekt en op grond van welke bevoegdheid heeft het College hiertoe kunnen besluiten? De Raad is verder nog maar recent geconfronteerd met alarmerende berichten over de kosten wegens de onzekere situatie rond de zorg. Hoe staat deze uitgave in relatie tot de aan de raad geschetste alarmerende situatie? Had het aan de orde zijnde budget niet een rol moeten spelen bij de afwegingen die de Raad diende te maken? Deze vraag mede ook in relatie tot het feit dat het College heeft verzuimd om in te gaan op inhoudelijke vragen die door de PvdA-fractie zijn gesteld tijdens de eerste behandeling van die kadernota.”

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.