nu 11°
Weerbericht Delden
lichte regen
14:00
12°
matige regen
17:00
11°
lichte regen
20:00
10°
lichte regen
23:00
10°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

gemeente reageert op ophef plasticinzameling afvalscheiding verder verbeteren

Terug

Gemeente reageert op ophef plasticinzameling: ‘Afvalscheiding verder verbeteren’

Woensdag 20 september 2017 publiceerde de NOS een artikel met als kop ‘Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu’. Op basis van cijfers van het CPB zou blijken dat de huidige vorm van inzamelen, waaronder Diftar zoals in de Hof van Twente, nauwelijks milieuwinst opleveren terwijl de kosten (150 miljoen euro per jaar) substantieel zijn. “De uitstoot die met het recyclen wordt verminderd is ongeveer 0,1 tot 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland”, zo schrijft de NOS. “Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van minder dan een procent van al het wegverkeer in Nederland. Dit lijkt bescheiden in verhouding tot de omvang van de maatregel.”

Slechte kwaliteit plastic

Het probleem zit hem vooral in de slechte kwaliteit afval dat wordt ingezameld. Daardoor kan slechts een beperkt deel worden hergebruikt. De rest wordt opgeslagen of verbrand, zo stelt het CPB. Voor de afvalopeenhoping van microplastics in de zee, kan de huidige manier van inzamelen zelfs een averechts effect hebben, denken de onderzoekers. “Veel gemeenten belonen burgers om zo min mogelijk restafval in te leveren. Een bijkomend effect van het sturen op de hoeveelheid restafval van huishoudens is dat hiermee de kans op vervuiling van groente- en tuinafval toeneemt. Op dit moment bestaat 1 tot 2 procent van het gft-afval uit plastic. Dat wordt vermalen en belandt via compost in het oppervlaktewater.”

Reactie Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente reageert nu middels een raadsbrief op de ontstane ophef. “Hoewel de Twentse gemeenten erkennen dat er nog diverse stappen genomen moeten worden in de kunststof-keten, geloven ze in de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen.” De Twentse gemeenten onderschrijven de gezamenlijke reactie van Afval-fonds verpakkingen, Vereniging Afvalbedrijven en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. “De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen is de laatste jaren sterk gegroeid. Veel gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van de afvalscheiding door huishoudens. Daarmee geven ze invulling aan de ambities van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, wat beoogt om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen.”

Inzamelsysteem verbeteren

De gemeente laat weten dat nu stoppen met het huidige systeem de producenten de prikkel ontneemt om te werken aan recyclebare verpakkingen en meer gerecyclede plastics toe te passen in het productieproces. “De Twentse gemeenten zijn er van overtuigd dat inwoners, bedrijfsleven en overheid samen moeten werken om het huidige inzamelsysteem te verbeteren, zodat we uiteindelijk werken aan systeem waarin we minder beroep doen op fossiele stoffen bij de productie van nieuwe producten met hoogwaardige verpakkingen die goed te recyclen zijn.”

Goed scheiden

De NVRD laat weten dat ongeveer 80 procent van het ingezamelde kunststof wordt gerecycled. “Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden en gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling, nog verder toenemen.”

Doorgaan met inzamelen

De Twentse gemeenten roepen inwoners op door te gaan met het scheiden van kunststof verpakkingsmateriaal en bewust na te denken over preventie. “Door zo min mogelijk kunststof in huis te halen kunnen we de plastic berg verminderen. De Twentse gemeenten blijven zich inzetten om zo veel mogelijk kunststof verpakkingen die toch in het huishouden vrijkomen in te zamelen en zinvol te laten verwerken.”

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.